fredag, september 17, 2021
 

Om du uppskattar våra ingående granskningar och reportage så får du gärna donera en slant månadsvis med kreditkort!

HemINRIKESSvenskar förföljs av åklagare som vägrar berätta vad de åtalar för -...

Svenskar förföljs av åklagare som vägrar berätta vad de åtalar för – domarna fulla av frågetecken

Gab

I månaden har Umeå och Linköpings tingsrätt utkommit med domar i fall gällande hets mot folkgrupp. Vid en genomgång av domarna framgår det dock inte vad personerna har åtalats för och inte heller vad de dömts för. Trots att det är av allmänt intresse hänvisar domarna i fallen till förundersökningsprotokollen.

De som har drivit åtalen är Vice chefsåklagare Peter Jonsson i Umeå och Kammaråklagare Britt-Louise Viklund tillsammans med Kammaråklagare Mats Gyllensten i Linköping. I sina stämningsansökningar har de inte definierat vad den påstådda brottsligheten skall ha handlat om. Det blir därmed omöjligt för allmänheten att veta vad som har varit brottsligt utan att beställa ut detaljerade förundersökningar.

Lagstiftningen om hets mot folkgrupp är speciell i sin tillämpning. I lagen står det inte formellt att vita etniska grupper inte kan utsättas för brottet men rättsväsendet har utvecklat en praxis där svenskar eller vita medborgare inte skyddas av lagen om hets mot folkgrupp, något som enligt kritiker har inneburit en diskriminerande lagstiftning.

I praktiken innebär det att staten via bidrag har betalat politiska aktivister som Näthatsgranskaren för att övervaka svenskar som är missnöjda med den politiska utvecklingen i landet, vad gäller kriminalitet kopplad till bland annat invandring. Flera av dessa kritiker som på sociala medier har delat samhällskritiska inlägg har senare i blivit anmälda till polisen av Näthatsgranskaren. I nästa led hanterar åklagarmyndigheten och domstolarna fallen när polisens utredning är klar.

Nya Riks har tittat närmare på en större mängd domar med brottsrubriceringen Hets mot folkgrupp och kunnat konstatera att lagen i hög utsträckning används emot vita svenskar. Polismyndigheten har under en längre tid valt att inte prioritera, utreda eller styrka brott när vita utsatts för missaktning eller andra former av hets.

De båda domarna Jim Karlsson och Lars Viktorsson var ansvariga i fallen.

MEST POPULÄRA