onsdag, juni 16, 2021
 
HemUTRIKESDen venezuelanska diasporan har nu tagit fart ordentligt

Den venezuelanska diasporan har nu tagit fart ordentligt

5,6 miljoner personer skall ha lämnat det socialistiska landet.

Gab

Från flertalet Facebook-grupper och sidor kan man i dag följa diasporan av Venezuelas befolkning över jorden. Detta efter 22 år med socialism under partiet PSUV som ‌initialt leddes av den populäre men framlidne Hugo Chavez. Nicholas Maduro med samma parti har lett landet sedan 2013 och samtidigt har utflyttningen av den egna befolkningen ökat explosionsartat.

En kartläggning som Nya Riks har gjort visar att grupper på Facebook med namnet venezolaner i land eller stad har expanderat mycket kraftfullt och omfattar nu flera miljoner människor.

Det största trycket verkar ligga på närliggande länder så som Colombia, Peru och Brasilien där den förstnämnda är i ledningen med närmare 400 000 personer som följer olika sidor. Om man räknar med Chile och Mexiko kommer man snabbt över en miljon personer som valt att emigrera från sitt hemland.

I USA är venezolanerna uppdelade på stater och städer och är därför svårare att följa, men bara i Miami finns det grupper med totalt 150 000 medlemmar.

Gruppen Venezolaner i Sverige har för närvarande runt 1 000 medlemmar.

Generellt verkar venezolanerna mest intresserade av att emigrera till områden där spanska är det dominerande språket.

En UNHCR-understödd plattform visar omfattningen av situationen. Antalet personer som har lämnat landet uppskattas till 5,6 miljoner, vilket motsvarar nästan 20 procent av hela landets befolkning. Antalet pågående asylansökningar globalt skall just nu vara runt 800 000.

Frågan om Venezuela verkar inte vara väl analyserad överlag i svensk press. SVT har kritiserats för att inte nämna socialismen som en av anledningarna till den totala ekonomiska kollapsen.

Venezuela befinner sig inte i krig utan befolkningen verkar till stor del flytta ut på grund av ekonomiska orsaker. Trots detta kallas de som flyttar ut för ”flyktingar” av bland annat Maria Holmin på SVT. Kritiker menar dock att det istället rör sig om ekonomiska migranter.

MEST POPULÄRA