torsdag, juni 17, 2021
 
HemOPINIONVem skriver Vad, för Vem och i Vilkens regi?

Vem skriver Vad, för Vem och i Vilkens regi?

Gab

Jag försöker, så gott jag hinner, läsa och bevaka Vad som skrivs om vår samtid. För Vem detta skrivs och i Vilka forum detta skrivs. Vem som skriver är givetvis också av stort intresse.

När man läser många artiklar och krönikor framträder ett mönster och jag bildar mig därmed en viss uppfattning om budskapets förpackning, det kan vara välskrivet, analyserande och kärnfullt. Kort sagt, så skriver vi alla med en viss personlig uttrycksfullhet om liknande företeelser i samhället.

Richard Sörman skriver ofta artiklar för Det Goda Samhället (DGS), en blogg där den tongivande personen är Patric Engellau. Sörman skriver ofta om saker med kulturell anknytning, så också i den artikel jag hittade här. Det är en ganska tydlig uppmaning om återvandring om man skall sammanfatta kort. Artikeln pekar tydligt ut hänsynslösa araber som spelar hög musik och skränar, de skrämmer enligt Sörman bort alla svenskar som eventuellt skulle ha velat njuta den svenska försommarens grönska.

Med uppenbar frustration och ilska ger Sörman tydligt uttryck för att han är av uppfattningen att dessa araber skall skickas tillbaka, ”Sverige skall vara svenskarnas land” skriver han uppbragt. Vad den gode Sörman ger uttryck för delas sannolikt av väldigt många svenskar, men är det så många som verkligen törs säga vad han tydligt skriver i sin krönika?

Artikeln är tydlig, enkel och rakt på sak. Som jag förstår budskapet är det återvandring som gäller för Sörman, han hyllar till och med segregation då han på inga villkors vis vill integrera dessa människor. Med normala PK-mått mätt kvalificerar denna artikel för att en sådan som Näthatsgranskaren Tomas Åberg borde reagera och anmäla för hets mot folkgrupp. Men se det gör alldeles säkert inte den lömske Åberg, han vet vilka han skall anmäla till åklagaren med sina standardiserade och prefabricerade rättsutredningar. Bakom Sörman finns det organisation, kraft, kontakter och finansiell styrka, Åberg göre sig därmed icke besvär.

Innan jag går vidare vill jag hylla Sörman för hans klarspråk, det behövs mycket mer av detta.

För någon dag sedan dök det upp en artikel hos Samnytt som på ett ingående och analytiskt sätt penetrerade en del olika frågor med liknande underliggande budskap som hos Sörman, om än något mer inlindat och försiktigt uttryckt.

För att ta ett exempel från den ganska långa artikeln citerar jag ”Svenskar en minoritet i grindsamhällen” där skribenten Håkan Johansson i första stycket uttrycker följande.

”Kanske är slutmålet ett helt diversifierat och balkaniserat samhälle utan någon dominerande majoritetskultur. Ett splittrat mångetniskt land där många ur den framtida minoritetsgruppen ”svenskar” kommer att ha barrikaderat och isolerat sig i välbevakade grindsamhällen för att skydda sig mot det mångkulturella samhällets konsekvenser. Det låter kanske som en fantasifull dystopi men är redan verklighet i andra länder där den samhälleliga sammanhållningen eroderat och ersatts av etniska/religiösa motsättningar och socioekonomiska klyftor.”

Johansson fortsätter under samma rubrik.

”Använder man begreppet folkutbyte för att beskriva vad som pågår blir man anklagad för att vara en konspirationsteoretiker med en underliggande rasistisk agenda. Men vad ska man tro när till och med FN propagerar för ’replacement migration’ som en åtgärd för länder med det man hävdar är en alltför låg nativitet och en ökande åldrande befolkning. Tror man däremot på ’magic dirt’ -fenomenet, alltså att så fort någon sätter sin fot på svensk mark blir denne automatiskt svensk, då anses man på inget sätt vara ute och cykla utan tvärtom som rakt igenom trovärdig.”

Alla vi som skriver och läser i fria medier, eller alternativa medier, är tvingade att väga vad som skrivs på guldvåg för att inte bli åtalbara. Åsikts och yttrandefriheten är ständigt under attack och självcensuren tilltar snabbt i takt med att svensk polis, svenska åklagare, svenska domare och inte minst svenska politiker ständigt ökar repressionen mot alternativa medier.

Det vore intressant om läsekretsen här hos Nya Riks i kommentarsfältet kunde ge uttryck för vilken av dessa två artiklar som kan anses ge uttryck för en mer ”rasistisk” åsiktsbildning.

I alla fall tycks Samnytt ha fått kalla fötter då de mycket snabbt drog tillbaka den av Håkan Johansson skriva artikeln. Artikeln av Rickard Sörman hos DGS ligger dock tryggt kvar.

MEST POPULÄRA