tisdag, juni 15, 2021
 
HemOPINIONVarför lockas lata och bortskämda ungdomar av Socialism och Kommunism?

Varför lockas lata och bortskämda ungdomar av Socialism och Kommunism?

Gab

Nya Riks ägnar sig ibland åt att försöka trendspana för att tillsammans med sina läsare kunna se vartåt utvecklingen är på väg inom olika områden. Vi är därför tacksamma om du som läser detta delar våra artiklar så att vi får en breddad och mer reflekterande debatt om de företeelser som vi kanske inte så ofta reflekterar över.

Som en del av vårt samlade redaktionsarbete försöker Nya Riks skapa en aktiv och bred samhällsdebatt ibland våra läsare, vi ser därför gärna att läsarna kommenterar våra artiklar och aktivt deltar i skapandet av en öppen och ocensurerad debatt där åsikter kan brytas utan den politiska korrekthetens inskränkta begränsningar. Vill du som läsare själv bidra med artiklar så tar vi gärna emot dina bidrag.

Veckans debattämne har vi hittat underlag till från en känd TV-personlighet i USA, Bill Maher. För de vilka inte känner till honom kan han sägas vara en orädd och synnerligen uppriktig debattör, han slår numera åt både vänster och höger och han skräder inte orden. Hans framtoning är provokativ och ordvalen är tidvis giftiga. Ta dig gärna de cirka 2 minuter det tar att se hur han sätter en aktuell fråga i blixtbelysning.

VIDEO: Bill Maher beklagar sig över en ungdom med begränsad kunnighet.

Bill Maher frågar sig varför dagens unga så lätt faller för socialismens och kommunismens lockrop om en samhällsutveckling där statens inflytande ökar på den fria individens bekostnad, och detta i kapitalismens högborg USA.

Det vi som trendspaning känner igen är hur vi i Sverige ser exakt samma sak ibland våra yngre. I Sverige ser vi hur den politiska korrektheten fått ett mycket starkt grepp om många ungdomar men även ibland relativt många yngre vuxna, det som vi i dagligt tal kallar Millennial Generation och Generation Zero.

Jag har skrivit om detta fenomen tidigare, se den här artikeln hos vår branschkollega NewsVoice.


”Kärnfrågan är om solidaritetsbegreppet, med den innebörd som vi blivit matade med under många årtiondens socialistiska indoktrinering, har lett oss fram till det idealsamhälle som våra politiker, nu i synnerhet inför valet nästa höst, vill få oss att tro.


Den fråga vi vill ställa till våra läsare blir således, hur förklarar vi att så pass många av våra yngre är beredda att införa socialism och/eller kommunism?

Välkomna till en öppen och fri debatt!

MEST POPULÄRA