tisdag, juni 15, 2021
 
HemVETENSKAPVaccinforskare medger "stort misstag" - spikproteiner är ett farligt toxin

Vaccinforskare medger ”stort misstag” – spikproteiner är ett farligt toxin

Skräckinjagande nya rön hittar oväntat spikproteiner i blodomloppet. Proteinet kopplas till blodproppar, hjärt- och hjärnskador, och potentiella risker för ammande barn och fertilitet.

Gab

31 maj 2021 (LifeSiteNews) – Nya rön visar att coronavirusets spikprotein från COVID-19 vaccinationer oväntat tar sig in i blodomloppet, vilket är en trolig förklaring till tusentals rapporterade bieffekter, från blodproppar och hjärtproblem till hjärnskador och reproduktionsproblem, sa en kanadensisk forskare på vacciner mot cancer, förra veckan.

”Vi har gjort ett stort misstag, och vi har inte insett det förrän nu,” sa Bryam Bridle, en virus immunolog och associate professor vid Guelph universitetet i Ontario, under en intervju med Alex Pierson förra torsdagen, i vilken han varnade att hans budskap var ”skrämmande”.

”Vi trodde spikproteinet var en fantastisk målantigen, vi fattade inte att spikproteinet i sig själv är ett toxin(gift) och ett patologiskt protein. Så genom att vaccinera folk har vi av misstag inokulerat dem med ett toxin,” sa Bridle under showen, som inte lätt kan hittas med hjälp av Googlesökning men som gick viral på internet under helgen.

Bridle, en vaccinforskare som tilldelats 230,000 dollar i statligt bidrag förra året för att forska fram ett COVID vaccin, sa att han och en grupp internationella forskare ansökte om tillstånd från de japanska myndigheterna för att få tillgång till den så kallade ”biodistributions studien”.

”Det är första gången någonsin forskare har haft information om vart dessa meddelande-RNA [mRNA] tar vägen efter vaccinering,” sa Bridle. ”Är det rimligt att anta att de stannar i axelmuskeln? Det korta svaret är: absolut inte. Det är väldigt oroande.”

Vaccinforskare har antagit att de nya mRNA COVID vaccinen skulle uppträda på samma sätt som traditionella vacciner, och att vaccinets spikprotein – som orsakar infektion och de mest allvarliga symptomen – skulle i huvudsak stanna lokalt i axelmuskeln som vaccinerats. I stället visar japanska data att det ökända coronavirusets spikprotein tar sig in i blodomloppet, där det cirkulerar i flera dagar efter vaccinationstillfället och anrikas i organ och vävnader, inklusive mjälten, benmärg, levern, binjurarna, och ”i väldigt höga koncentrationer” i äggstockarna.

”Vi har länge vetat att spikprotein är ett patologiskt protein. Det är ett toxin. Det kan orsaka skada i vår kropp om det börjar cirkulera,” sa Bridle.

SARS-CoV-2 spikprotein är det som möjliggör infektion av mänskliga celler. Vaccintillverkare valde att skilja ut detta unika protein, och tvinga den vaccinerades celler att producera proteinet som sedan skulle, var tanken, producera en immunförsvars-reaktion mot proteinet, och förhindra det att infektera celler.

Ett stort antal studier har visat att de svåraste effekterna av SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID-19, så som blodproppar och blödningar, är en effekt av virusets spikprotein.

”Vad man inom vetenskapssamfundet upptäckt är att spikproteinet själv är nästan ensamt orsaken till skadorna på det kardiovaskulära systemet, om det kommer ut i cirkulation,” sa Bridle till lyssnarna.

Försöksdjur som injicerats med renat spikprotein i blodomloppet utvecklade kardiovaskulära problem, och spikproteinet visade sig också ta sig igenom blod-hjärn barriären och orsaka skador i hjärnan.

Det var ett stort misstag, enligt Bridle, att tro att spikproteinet inte skulle ta sig in i blodomloppet. ”Nu har vi klara bevis på att vacciner som gör att cellerna i våra deltamuskler börjar producera detta protein – att vaccinet självt, plus proteinet – tar sig in i blodcirkulationen,” sa han.

Bridle citerade en nygjord studie där man detekterade SARS-CoV-2 protein i blodplasman hos 11 av 13 unga sjukvårdsarbetare som fått Modernas COVID-19 vaccin, inklusive tre som hade detekterbara nivåer av spikproteinet. Ett delkomponentprotein som heter S1 kunde också detekteras. Spikprotein kunde detekteras i medeltal 15 dagar efter den första injektionen. En patient hade spikprotein i blodet dag 29.

Effekter på hjärta och hjärna


När det väl kommit ut i cirkulationen kan spikproteinet koppla på sig på specifika ACE2 receptorer som finns på blodplättarna och på celler som täcker insidan av blodkärlen. ”När det händer kan en av två saker hända: det kan antingen orsaka att blodplättarna klumpar ihop sig, och det kan leda till koagulering. Det är precis därför vi har sett koagulerings-störningar i samband med dessa vacciner. Det kan också leda till blödning.” Bridle sa också att spikproteiner i blodet skulle vara förklaringen till den senare tidens rapporter om hjärtproblem för unga som fått sprutorna.

”Resultaten i denna läckta Pfizer studie som kartlägger biodistributionen för mRNA vaccinet är inte förvånande, men konsekvenserna är skräckinjagande,” sa Stephanie Seneff, en senior forskare vid Massachusetts Tecknologiska Institut (MIT), till Life Site News. ”Det är nu klart” att vaccinmaterial levereras till mjälten och körtlar, inklusive äggstockar och binjurar. ”Det frigjorda spikproteinet utsöndras till mediet och når till slut blodomloppet och orsakar systemskada. ACE2 receptorerna är vanliga i hjärta och hjärna, och dessa spikproteiner orsakar kardiovaskulära och kognitiva problem,” sa Seneff. Amerikanska läkemedelsverket, The Centers for Disease Control (CDC), tillkännagav nyligen att de studerade rapporter om milda hjärtproblem efter COVID-19 vaccinering, och förra veckan lades 18 tonåringar in på sjukhus för hjärtproblem bara i staten Conneticut; hjärtproblem de fått kort efter de tagit COVID-19 vaccinet.

AstraZenecas vaccin har stoppats i ett antal länder och rekommenderas inte längre för unga människor på grund av att det kan länkas till livshotande och dödliga blodproppar, men mRNA vaccinerna har även de länkats till hundratals fall av blodproppar.

FDA varnades för farorna med spikproteiner


Barnreumatologen J. Patrick Whelan hade varnat en vaccinrådgivnings-panel på Food and Drugg Administration för risken att spikproteiner kan ge mikrovaskulära skador som ger skador på lever, hjärta, och hjärna, ”på ett sätt som inte tagits med i beräkningen vid säkerhetstestningen.”

Medan Whelan inte opponerade sig mot värdet av ett coronavirusvaccin som fungerade för att stoppa spridningen av sjukdomen (vilket inget av COVID-vaccinerna nu i cirkulation visat sig göra), sa han att, ”det skulle vara oerhört mycket värre om hundratals miljoner människor skulle åsamkas långvariga eller till och med permanenta skador på hjärnan eller hjärtats mikrovaskulära system till följd av att man på kort sikt inte inser den långsiktiga effekten av spikprotein-baserade vacciner på andra organ.”

Vaccinassocierade spikproteiner i blodomloppet skulle kunna förklara myriader rapporterade svåra händelser till följd av COVID vacciner, inklusive 4000 dödsfall till dags dato, och nästan 15000 intagningar på sjukhus, som fram till 21:e maj 2021 rapporterats till amerikanska administrationens rapportsystem för vacciners biverkningar (VAERS). Då detta är ett passivt rapportsystem, är dessa rapporter troligen toppen av ett isberg på alla svåra biverkningar. Detta eftersom en studie från Harward Pilgrim Healthcare visade att mindre än en procent av biverkningar läkare borde rapportera till systemet, faktiskt rapporterades.

Ammande bebisar, barn och ungdom, bräckliga, lider störs risk


Bridle sa att upptäckten av vaccininducerade spikproteiner i blodomloppet skulle få återverkningar på programmet för bloddonationer. ”Vi vill inte överföra dessa patologiska spikproteinerna till bräckliga patienter som mottar blodtransfusioner,” sa han.

Vaccinforskaren sa också att de nya rönen antydde att barn till mödrar som vaccinerats löper risk att få i sig spikproteiner genom bröstmjölken.

Bridle sa att ”vilket protein som helst som finns i blodomloppet kommer koncentreras i bröstmjölken,” och ”vi har funnit bevis på att ammande bebisar drabbas av blödningar i tarmsystemet” via VAERS (rapportsystemet).

Även om Bridle inte citerade den, så finns en VAERS-rapport som beskriver en fem månaders ammande bebis, vars moder fått sin andra dos Pfizer vaccin i mars. Nästa dag utvecklade barnet ett eksem och blev ”tröstlös,” vägrade amma, och utvecklade feber. Rapporten säger att bebisen lades in på sjukhus med diagnosen Thrombotic Thrombocytopenic Purpura, en ovanlig blodsjukdom i vilken blodproppar bildas i de små blodkärlen i hela kroppen. Bebisen dog.

Den nya forskningen har också ”allvarliga konsekvenser för dem för vilka SARS Coronavirus 2 inte utgör en stor risk, och det inkluderar alla våra barn.”

Effekten på fertilitet och graviditet


De höga koncentrationerna av spikproteiner i äggstockar och testiklar som redovisas i de hemliga Pfizerdata som japanska myndigheter släppt, ger också upphov till frågor. ”Kommer vi att göra unga människor infertila?” Frågade Bridle.

Det har kommit tusentals rapporter om störningar i menstruationscykeln hos kvinnor som tagit en COVID-19 spruta, och hundratals rapporter om missfall bland vaccinerade gravida kvinnor, såväl som störningar i mäns reproduktiva organ.

Våldsam smutskastningskampanj


Till följd av en fråga e-mailade Bridle ett uttalande till LifeSiteNews på måndag morgon, där han säger att efter radiointervjun har han fått hundratals positiva e-mails. Han tillade också att ”en våldsam smutskastningskampanj startats mot mig. Detta inkluderade skapandet av en kränkande hemsida som använder mitt domännamn.”

”Sådana är tiderna, att en akademisk statstjänsteman inte längre kan svara ärligt på folks legitima frågor, baserat på vetenskap och utan fruktan för att bli trakasserad och hotad,” skrev Bridle. ”Det ligger dock inte i min natur att låta vetenskapliga fakta förbli dolda för allmänheten.”

Han bifogade en kort rapport som beskrev de vetenskapliga bevis som understödde det han sagt i intervjun. Den var skriven tillsammans med hans kollegor i det kanadensiska COVID Care Alliance (CCCA) – en grupp oberoende kanadensiska doktorer, vetenskapsmän, och yrkesmän vars tillkännagivna mål är att ”tillhandahålla högsta kvalitet, bevisbaserad information om COVID-19, med syfte att reducera sjukhusvistelser och rädda fler liv.”

Ett av uttalandets fokus ligger på risken för barn och ungdomar som nu är måltavlor för den senaste marknadsföringsstrategin för vaccinerna, inklusive i Kanada.

Fram till 28:e maj 2021 har det rapporterats 259 308 konfirmerade fall av SARS-CoV-2 infektioner bland kanadensare som är 19 år gamla och yngre. Av dessa lades 0,048% in på sjukhus, men bara 0,004% dog, enligt uttalandet från CCCA. ”Säsongsinfluensan kan kopplas till allvarligare sjukdomsfall än COVID-19 kan.”

Givet det låga antalet av unga försökspersoner i Pfizers vaccintester och den begränsade tidsperioden för testerna, sa CCCA att frågorna kring spikproteinet och ett annat vaccinprotein först måste besvaras innan barn och ungdomar vaccineras, inklusive huruvida spikproteinet kan passera blod/hjärn barriären, om spikproteinet stör spermaproduktionen och menstruationscykeln, och huruvida spikproteinet tar sig igenom placentan och påverkar ett växande foster eller återfinns i bröstmjölken.

LifeSiteNews skickade uttalandet till Kanadas hälsomyndighet och bad om en kommentar till Bridles oro. Myndigheten svarade att de jobbar på svaren, men inga svar kom innan artikeln publicerades.

Pfizer, Moderna, och Johnson & Johnson, svarade inte på frågor kring Bridles oro. Pfizer svarade inte på frågor om hur länge företaget varit medvetet om att Japan släppt deras forskningsresultat som visar på spikproteiner i organ och vävnad hos vaccinerade individer.

MEST POPULÄRA