tisdag, juni 15, 2021
 
HemINRIKESTempus-skandalen: Konkursförvaltaren Jan Gruvstad belönande de ansvariga med lönegarantier och åtalseftergifter

Tempus-skandalen: Konkursförvaltaren Jan Gruvstad belönande de ansvariga med lönegarantier och åtalseftergifter

Gab

Nya Riks har redan vid två tillfällen skrivit om de mystiska omständigheterna gällande tidningen Tempus konkurs där det saknas över 3 miljoner kronor. Det hela startade med att tidningen fuskade med sitt prenumerationsregister och blev avslöjade. De fick då ett återbetalningskrav från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som ledde till en oundviklig konkurs. Det hela rör sig om ett mycket utstuderat grovt bedrägeri utfört av Håkan Axelson, Nicholas Rydje och Kristina Rytterborg i samförstånd. Av någon konstigt anledning tillät Malmö tingsrätt att Rytterborg själv valde konkursförvaltare i det stora bedrägerimålet. Detta visade sig vara en mycket framgångsrikt val då förvaltaren Jan Gruvstad med MAQS inte bara gav Axelsson 120 000 kronor i lönegaranti från Länsstyrelsen. Han fixade också åtalseftergifter när han lät dem slippa deltaga i edgångssammanträdet för konkursen.

Sagan om Tempus börjar nu omges av makabra nivåer om inkompetens från svenska myndigheter. Inte nog med att MPRT räknade fel på över 100 procent i den påstådda tidningsupplagen har även tillsynsföretaget Kantar-Sifo klantat till sig rejält. Till detta kommer Revisorsinspektionen som godkände hanteringen av över fem års luftfakturering som Tempus snurrat runt i samförstånd med moderbolaget.

Den senaste skandalen är nu alltså att advokatbyrån MAQS har blivit konkursförvaltare då ägarinnan Rytterborg ”ville det”. Detta trots att det handlar om ett omfattande bedrägerimål där långt över tio miljoner kronor har stulits av svenska skattebetalare.

Gruvstads första beslut som konkursförvaltare var att belöna Tempus medansvariga VD Håkan Axelson med en lönegaranti på över 120 000 kronor.

VD:n för Tempus fick direkt 120 000 kronor av konkursförvaltaren. Skärmdump Nya Riks.

Men inte nog med detta. Tingsrätten hade förordnat både Axelson och Rytterborg att avlägga ed på att bouppteckningen stämde. På detta sammanträde dök dock bara Rydje upp och ljög om bolagets skuldberg som egentligen är 3-4 gånger så stort. Anledningen till detta var att Gruvstad helt enkelt såg till att de slapp vittna. De kan därmed inte eller åtalas för eventuella lögner så som Rydje.

Noah Köllerstedt på Malmö tingsrätt meddelar följande i ärende till Nya Riks:
"Skälet till att Håkan Axelson och Kristina Rytterborg inte närvarade vid edgångssammanträdet den 22 april 2021 är att konkursförvaltaren på förhand hade meddelat att han ansåg att det var tillräckligt att Nicholas Rydje avlade ed på bouppteckningen. Det följer av konkurslagen att det är förvaltaren som avgör vilka ställföreträdares närvaro som denne anser är av betydelse för boutredningen."

När de gäller lönegarantin meddelar Länsstyrelsen följande:

"Beslut om utbetalning av lönegaranti fattas av utsedd konkursförvaltare, och det är Länsstyrelsens uppgift att hantera utbetalningen. Så har vi även gjort när det gäller Tempus Press AB. I det här fallet konkursförvaltaren MAQS. Den myndighet som ansvarar för tillsynen av lönegarantier är Kronofogdemyndigheten.

Utbetalningarna som är gjorda är för innestående lön och innestående semester." 

MAQS har tidigare förlorat stora delar av personalstyrkan enligt Realtid.

Gruvstad meddelar att ”konkursboet har inte något ytterligare att tillägga i ärendet”.

MEST POPULÄRA