söndag, juni 13, 2021
 
HemINRIKESSvenska Akademien skyldiga Nordiska Motståndsrörelsen 1,5 miljoner kronor

Svenska Akademien skyldiga Nordiska Motståndsrörelsen 1,5 miljoner kronor

Gab

I veckan meddelande Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt dom i fallet gällande Svenska Akademien (SA) och Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). SA hade i målet anfört att NMR inte skulle ha rätten att citera gamla svenska dikter där upphovsrätten har gått ut även kallat klassikerskyddet. Det blev dock ett negativt utslag från domstolen och SA skall därför betala 1,5 miljoner kronor för kostnader relaterat till NMR:s försvar. Den samlade notan för SA:s legala prövning i detta avseende torde därmed hamna på långt över 3 miljoner kronor totalt.

Domen från rättegången som är på 322 sidor kan laddas ner här.

Noterbart i domen är att endast en av kungen utsedd myndighet skall kunna föra talan i ett upphovsrättsärende av denna typ. Trots detta har SA utsetts att föra talan utan att vara en myndighet. Det är därför väldigt svårt att få insyn i ”myndigheten” då SA inte är underställda offentlighetsprincipen. Detta gör det svårt att skapa sig en uppfattning om hur och varför de har hanterat ärendet. Enligt uppgift skall dock idén om den rättsliga prövning utgå från en vänsterextrem grupp som kallas Juridikfronten.

I målet har SA anfört att verk av Viktor Rydberg, Esaias Tegnér och Verner von Heidenstam presenteras av NMR på ett sådant sätt att det kränker, vad SA anser vara den ”andliga odlingens intressen”. Detta primärt eftersom citat från verken är synliga tillsammans med material som av kritiker uppfattats som så kallat politiskt inkorrekt. NMR anförde å sin sida att allt var i sin ordning enligt gällande svensk lagstiftning.

I domen skriver rätten att ”de uttalanden som görs i förarbetena om klassikerskyddets omfattning avser uteslutande verk som utsatts för bearbetningar, förändringar eller förvanskningar” och kommer till slutsatsen att ”klassikerskyddet inte kan tillämpas på en återgivning av ett verk i oförändrat skick”. SA:s förbudstalan avisas alltså av domstolen som samtidigt ålägger Svenska Akademien att ersätta Nordiska Motståndsrörelsen med 1,5 miljoner kronor för rättegångskostnader.

MEST POPULÄRA