torsdag, juni 17, 2021
 
HemINRIKESStaten i massiv attack mot sverigedemokrat - villkorlig fängelsedom för att kalla...

Staten i massiv attack mot sverigedemokrat – villkorlig fängelsedom för att kalla personer med könsdysfori för mentalsjuka

Ny prejudicerande dom från Svea hovrätt

Gab

Svea hovrätt utkom den 3 maj 2021 med en villkorlig fängelsedom där de gör det förbjudet att kalla personer som lider av könsdysfori för mentalsjuka. Staten har därmed flyttat fram sina positioner så långt att ett demokratiskt samtal inte längre är möjligt i Sverige. Det står därmed helt fastlagt alla som deltagit i denna process är ett direkt hot mot den svenska demokratin. Rättsväsendet har övergått från att vara en samhällsbärande myndighet till en där vänsterextremister i alla dess former fritt får jaga personer som de hatar i det politiska landskapet. Alla former av kränkningar är nu förbjudna och belagda med fängelsestraff vare sig de stämmer eller inte. Flertalet rättsfall har redan gjort det olagligt att ange en folkgrupps medel-IQ eller att ange deras överrepresentation i grova gruppvåldtäkter mot svenska barn och kvinnor. Offret i den nya statliga attacken är Tommy Hansson som sitter i Södertälje kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Hetsjakten gällande IQ-problemet kan studeras på länkarna här, här och här hos tidningen Fria Tider. Samma jakt från rättsväsendet sida gällande fakta om migranternas gruppvåldtäkter återfinns här och här. I det sistnämnda fallet var staten så nöjd med den sinnesslöa domaren Per Lennerbrants jakt på sverigedemokrater att han ganska snart efter utnämndes till Justitieombudsman. Samtidigt har tidningar som Expressen bevisat att gruppvåldtäkterna helt uteslutande är ett importerat fenomen. Vad gäller IQ-nivån i olika länder och för olika folkgrupper är det helt fastlagd fakta och det mest trovärdiga som psykologer har producerat genom tiderna.

Könsdyfori är inte en somatisk eller kroppslig sjukdom utan en mentalsjukdom

Könsdysfori är som känt en störning i hjärnan där en person som är född av ett visst kön av någon anledning upplever sig själv som en del av det andra könet. Detta rör sig om en sjukdom eller kraftig avvikelse i hjärnan, alltså en allvarlig form av psykisk störning vilket är samma sak som en mental sjukdom. Det är ingen fysiskt sjukdom utan en sjukdom som helt befinner sig i en persons medvetande eller hjärna.

I en rapporten från Socialstyrelsen konstateras dessutom att en övervägande andel av de som diagnostiseras med könsdysfori också har flera psykiatriska diagnoser.

Den olagliga tweeten från Tommy Hansson. Skriver man denna sanning gäller numera villkorlig fängelsedom enligt Svea hovrätt.

Fakta eller sanningshalt är dock inte relevant i det svenska rättssystemet. Efter att sverigedemokraten Hansson kallade en könsdysforisk person mentalsjuk på sociala medier slöt Sveriges samlade juridiska makt upp bakom icke-vetenskaplig fakta och dömde honom till ett kortare villkorligt fängelsestraff och 5 200 kronor i böter. Beslutet publiceras dessutom som en prejudicerande dom från Svea hovrätt. Södertälje tingsrätt var innan ännu hårdare i sin framtoning och satte boten till 15 200 för att han yttrat faktaordet ”mentalsjukdom”.

Polismyndigheten, åklagarkammaren, Södertälje tingsrätt och Svea hovrätt står enade

Brottet hets mot folkgrupp (HMF) består av tre olika brottsrubriceringar hos domstolarna, ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Ringa brott är av någon okänd anledning helt avskaffat sen ungefär 2017, vilket Samhällsnytt har visat i en studie. Polisen utreder dock alla brott som HMF av normalgraden vilket ger dem möjligheten att använda mängder av olika tvångsmedel då det är upp till två års fängelse på straffskalan. Näthatsgranskaren uppmanar därför alltid polisen att förnedringstopsa den misstänkta personen i sina anmälningar.

Tomas Åberg ljuger och påstår att det bara finns fängelse i straffskalan för HMF. För hets mot folkgrupp, ringa brott är dock ett bötesbrott. Skärmdump från förundersökning.

I detta fall handlar det om en sverigedemokrat som skrivit en sanning på plattformen Twitter. Det kan alltså inte röra sig om ett brott där fängelse finns i straffskalan utan rör sig otvivelaktigt om ett ett ringa bötesbrott – i den alternativa värld där det ens är åtalbart. Domstolarna har trots detta ansett att personen skall låsas in i ett fängelse för att ha yttrat en sanning om könsdysfori.

Följande personer har deltagit i hetsjakten på olika myndigheter:

NamnNotering
Näthatsgranskaren, 802511-3310Organisation som anmälde
Bert Kenneth Bodin, född 19670121Ansvarig utgivare för NHG
Tomas Emanuel Åberg (fd Bergström)Frontfigur för NHG
Kammaråklagare Jenny AlmegårdDrev åtalet i tingsrätten/hovrätten
Kammaråklagare Markus HankkioAnsvarig för stämningsansökan till tingsrätten
Domare Dan IsakssonSödertälje tingsrätt
Per Eklöf (Nykvarnspartiet)Nämndeman i tingsrätten
Kersti Stattin (S)Nämndeman i tingsrätten
Marlene Ackland (L)Nämndeman i tingsrätten
Anders PerklevHovrättspresident
Monika SörbomHovrättslagman
Birgitta TrägårdhHovrättsråd
Sara IsakssonUtredare polisen
Shari TingmanPolisen misstankebeslut
Sofia CaviezelFörhörsledare polisen

Hovrätten skriver i sitt prejudicerande beslut att om man kallar mentalsjuka personer för mentalsjuka då står det ”fullt klart att” man har ”överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion”. Detta trots att sanningshalten är 100 procent klarlagd. Hur man kan vara osaklig med bevisad fakta förklarar inte hovrätten. De förklarar inte heller varför brottet inte var ringa.

I processen mot Hansson har den assyriska etnonationalisten Linda Asmar på SVT försökt få Hansson utesluten från SD. Totalt har SVT skrivit fyra aggressiva drevartiklar på ämnet med uppbackning från Länstidningen Södertälje. Hansson har trots detta inte entledigats från sin position inom partiet.

MEST POPULÄRA