tisdag, juni 15, 2021
 
HemINRIKESSomalierna som blåste Skolverket på läxhjälpspengar - så gick det till

Somalierna som blåste Skolverket på läxhjälpspengar – så gick det till

Skolverkets personal kan ha lägst IQ i landet

Gab

Sverigedemokraternas Youtube-monopol Riks avslöjande nyligen att den somaliska föreningen Rajo har blåst Skolverket på 1,1 miljoner kronor. Från riksdagens regelverk framgår det att för att en ideell förening skall kunna få ta del av pengarna för ”läxhjälp” behöver de respektera ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering” och visa ”respekt för alla människors lika värde och rättigheter”. Vidare framgår att de skall ha ”avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt”.

Det står också att vid fördelning ”får bidrag lämnas med högst 1 000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten”.

Imponerande verksamhet med två års historik

Handläggarna i ärendet var Fatima Vejsel och Tove Henningsson medan det slutgiltiga beslutet togs av Sofie Lundkvist efter föredragning av Mathias Tofvesson på Skolverket.

Som en del av ansökningsprocessen fick föreningen visa upp att de har bedrivit verksamheten under minst två år och att den är långsiktig. För att säkerställa detta begärde Vejsel att föreningen skulle lämna över ”verksamhetsberättelserna för de två senaste åren” med tillhörande årsredovisning.

Enligt årsbokslutet för 2019 skall de ha fått in 1 300 kronor från 13 medlemmar. Detta då stadgarna visar att varje medlem måste avlägga en avgift på 100 kronor om året. Verksamheten har inte förvaltat denna investering speciellt väl utan verkar ha köpt en begagnad mobiltelefon och så mycket varmkorv att de gick 460 kronor minus på helåret. Skolverket var i alla fall nöjda med ”verksamheten” för 2019.

Rajo kulturförening gick back med 460 kronor för helåret 2019. Samtidigt hade de intäkter på 1 300 kronor. Skärmdump Nya Riks.

Verksamheten växer till sig och blir långsiktig

Under 2020 imponerar den somaliska läxhjälpen i Nynäshamn ännu mer på Skolverkets handläggare. Denna varmkorvsköpande förening blir nu en glänsande ideell organisation. Nu när den ideella föreningen har kommit över detta högt ställda tröskelvärde är de berättigade till mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare. Långsiktighet betalar sig när man presterar inför Skolverkets väl utbildade personal.

Enligt årsbokslutet har nämligen de under 2020 ökat medlemsantalet med över 100 procent och påstår sig nu har hela 27 fullt betalande medlemmar.

Efter en expansiv fas under 2020 blev Rajo kulturförening godkänd för mångmiljonstöd. Skärmdump Nya Riks.

Under året får även föreningen kontroll över sin ekonomi då de bara går 117 kronor back – en reduktion med 75 procent jämfört med föregående år. Inte nog med det, de har också gått över i en tydlig produktiv fas. Istället för att lägga alla inkomsterna på administrativa kostnader har de nu gått över till en av organisationens kärnverksamheter – att arrangera fotbollsturneringar. Som grädde på moset har de även genomfört utbildande studiebesök till en väl förhandlad kostnad. Samtidigt reducerar de övriga kostnader med imponerande 33 procent.

Små detaljavvikelser i ansökan

Maryama Abdullahi Ali som är sammanboende med Mohamed Ibrahim Nor från Riks reportage är den som lämnade in ansökan för bidraget till läxhjälpen. I ett utdrag från Skolverket har handläggaren begärt att de skall beskriva utförligt hur de ”bedrivit läxhjälp under 2019 samt i vilken omfattning”.

De uppger då att de har bedrivit denna verksamhet sedan 2019 – något som Skolverket har verifierat från årsboksluten ovan. Verksamheten har varit efter skoltid och kvällar och helger och omfattning har varit 4 dagar i veckan, 7 timmar. Det framgår inte om det är sju timmar totalt eller per tillfälle och inga följdfrågor har ställts av myndigheten. I verksamhetsberättelsen 2019 skriver de att de har ”har arbetat mycket mot våldsbejakande extremism” och med att ”förebygga suicid”. De säger sig även ha studerat jättemycket och idrottat.

Enligt ansökan för 2021 skall de bland annat köpa 20 datorer och 20 stycken iPads för 270 000 kronor. De menar vidare att de skall ha åtta timanställda med 220 kronor i timersättning.

Under 2020 skall de ha bedrivit läxhjälp i ABF:s lokaler i Nynäshamn och värvat flertalet till personalstyrkan. De skall också ha expanderat från 17 till 43 medlemmar trots att bara 27 har betalt enligt det gedigna årsbokslutet. De har vidare haft elever onsdagar-fredagar mellan 16:00-20:00. Totalt har det varit fem stycken läxhjälpare men bara tre-fyra elever per tillfälle.

Det skulle i så fall innebära 42 elevtimmar per vecka eller runt 1 700 på ett helår. Föreningens bidrag har dock utgått från att de kommer att erbjuda 10 960 timmar med läxhjälp. Det är framgår inte av ansökan hur de skall hitta alla andra studenter.

Läxhjälpen har pågått i två och skall nu omfatta 10 960 elevtimmar. Skärmdump Nya Riks.

Kan vara ekonomiska genier

Med totala medlemsavgifter på 4 000 kronor för 2019 och 2020 har de nu lyckats med konststycket att få en mångmiljonavkastning på medlemmarnas pengar. 1,12 miljoner matchar staten insatsen med efter somaliernas långsiktiga arbete med en väl organiserad läxhjälp. Det ger en engångsavkastning på hela 28 000 procent. 280 gånger pengarna! Samtidigt har föreningen aldrig ens varit registrerad för varken moms eller som arbetsgivare.

De ansvariga för föreningen är:

NamnAnsvar
Maryama Abdullahi Ali19920721, ordförande
Safiyo Saladokänd, mötesordförande
Adam Mohamedokänd, sekreterare
Salma Abdiokänd, justerare
Mahamad Aliokänd, kassör
Mohamed Ali Abdi19930911, revisor
Omar Mahamedokänd, revisor
Mohamed Ibrahim Nor19880102, vice ordförande

Eftersom bidraget som förening fått är mycket högt kommer de att tvingas redovisa allt med hjälp av en auktoriserad eller godkänd revisor. Denna rapport skall bli mycket intressant att läsa.

Det enda som är säkert med detta fall just nu är att staten kommer att efterskänka pengarna trots att det uppenbarligen rör sig om grovt bedrägeri.

MEST POPULÄRA