torsdag, juni 17, 2021
 
HemINRIKESSnaran kring Bill Gates dras nu åt ännu hårdare

Snaran kring Bill Gates dras nu åt ännu hårdare

Gab

Globalismens framfart är tidvis mycket svår att tränga in i, detta nätverk av olika korrupta människor har utvecklat sin dominans på ett mycket sofistikerat sätt.

Det finns många människor man måste beundra för sin förmåga att gräva fram information i denna skog av vänskapskorruption mellan olika maktcentra. I denna hydras toppdomän finns ett mindre antal fullständigt skrupellösa människor vars girighet och förakt för världens utveckling inte känner några gränser.

Whitney Webb borde få Pulitzer priset för detta gräv

En för mig tidigare okänd ”grävare” vid namn Whitney Webb har sammanställt en diger beskrivning för hur banden mellan Bill Gates, Microsoft och Jeffrey Epstein hänger samman. Snårigheten är enorm och involverar väldigt många andra människor, där Bill och Hillary Clinton, the Maxwells, Rockefeller, World Economic Forum, Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon och många, många andra är inblandade på ett mycket dolt sätt.

Slutsatsen man kan dra efter att ha läst detta mycket digra material är att världen domineras av ett fåtal korrupta moguler där korsvis ägande, ryggkliande åt varandra och olika hållhakar är ett genomgående tema. Jag kan verkligen nu börja förstå att det för en bedövande majoritet är fullständigt ogenomtränglig materia. Det är därför det är så svårt att kartlägga denna mycket omfattande korruption, den sker på ett för allmänheten så ogenomträngligt sätt att ingen ens kan tro att det är så här det går till bakom draperierna.

Filantropins död

Det nya för mig är att jag nu inser att under förevändning av att vara godhjärtade filantroper så har dessa maktens galna människor kunnat sudda ut gränserna mellan riktig godhet och en godhet som mest berikar den inre kretsen som alla är en del av detta sofistikerade men ack så korrumperade nätverk. Alltmedan världen förväntas vara imponerade av dessa filantropers oändliga godhet. En godhet som dock mest gynnar dem själva och som därför endast är dimridåer för att de skall kunna fortsätta att arbeta ostört.

Att Bill & Hilary Clinton via sin “foundation” berikar sig själva har vi ju känt till men efter att ha läst denna drapa av Whitney Webb publicerad av Dr Mercola så inser man snabbt hur detta går till mer i detalj. Det märkliga är ju att medströmsmedia inte gräver mer än de gör, det måste bero på att ägarna till många av de större mediehusen har sina egna fingrar långt nere i dessa korruptionens kletiga syltburkar. När till exempel Jeff Bezos och andra mediemoguler sätter sina agendor finns ingen journalistisk heder hos någon av de anställda att verkligen agera som allmänheten har rätt att förvänta sig. Jag undrar lite stillsamt hur dessa journalister sover om natten?

Ghislane Maxwell är en nyckelfigur

När man läser detta så blir slutsatsen att det fanns många goda skäl för många i detta nätverk att se Jeffrey Epstein död. Nu får vi hoppas att Ghislane Maxwell håller sig vid liv så att den rättsprocess där hon är en huvudaktör verkligen visar vad denna Webb grävt fram. Alldeles säker på detta kan vi absolut inte vara då det amerikanska, liksom det svenska, rättsväsendet består av en samling genomkorrupta åklagare och domare vars uppgift det är att skydda dessa mörkrets furstar. Om politikerklassen vill ha sin belöning efter den aktiva karriären så är det bäst för dem att via sin utnämningsmakt utse och tillsätta lojala åklagare och domare så att inte denna globala maktkoncentration inte störs i sin utövning. Vill den politiska maktens undersåtar ha en bra karriärutveckling så är det bäst för dem att hantera dessa globalismens marodörer med silkesvantarna på.

Hur har det kunnat gå så här illa de senaste 30 åren??

När du läser artikeln så kan ett stalltips vara att klicka på översättningsfunktionen från engelska till svenska, det underlättar läsningen en del.

MEST POPULÄRA