söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESSkandalen runt den somaliska läxhjälpen expanderar - minst nio föreningar till har...

Skandalen runt den somaliska läxhjälpen expanderar – minst nio föreningar till har fuskat

Mer jobb för Youtube-monopolet Riks att göra!

Gab

Nya Riks har nu gått igenom flertalet ansökningar där olika föreningar har fått 4,6 miljoner kronor för att hålla på med läxhjälp. Detta efter att Isabelle Eriksson på Youtube-monopolet Riks exponerade Rajo Kulturförening. Det hela framstår nu som ett gigantiskt bedrägeri där Skolverket helt tappat kontrollen. Nu skall belöningarna ut till Socialdemokraternas väljare oavsett vad de står i papperna.

Ansökningarna kan laddas ner här. Det är skrämmande läsning och inget för känsliga ögon. En sammanställning av alla bidragstagare finns i en artikel från 8 maj.

Enligt ett riksdagsbeslut skall föreningen kunna visa att de har bedrivit verksamheten under minst två år och att den är långsiktig.

KENNEDY EDUCATION SCHOOL IF / KANALPLANS UTBILDNINGSCENTERS IDROTTS FÖRENING

Denna förening har organisationsnummer 802519-5135 och skall ha haft två års löpande verksamhet med läxhjälp. De har därför beviljats stöd med 889 647 kronor. Omsättningen under 2019 bestod dock enligt ansökan av 700 kronor från ”Göran”. Alla dessa pengar brände de på medlemskap och 10 kronor i ränta till ”Göran”. Det verkar alltså inte finnas några intäkter alls utan bara ett lån som bokförts felaktigt.

Organisationsnummer 802519-5135, kostnader för läxhjälp.

I övrigt registrerade de sig med Bolagsverket i maj 2021. Nu skall de tillhandahålla 16 500 elevtimmar.

SOMALISKA KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING

Denna förening finansierades under 2020 av Qaraan expres, Skolverket läxhjäp, ABF MALMÖ och Malmö fritid med runt 355 000 kronor.

I verksamhetsberättelsen för 2019 kan man utläsa att ”föreningen har bedrivit läxhjälp med barn mellan sex och fjorton år, måndagar och torsdagar samt föräldrar på lördag”.

I ansökan står det dock att ”Vi erbjuda läxhjälp lördag och söndag 6 timmar från kl. 13h och måndag 4 timmar från kl. 16h”

De påstår sig vidare ha haft en anställd under 2020 med har mellan februari och april 2021 inte betalt in några arbetsgivaravgifter. För 2021 har de beviljats 378 316 kronor för 15 360 timmar.

IQRA CENTER KUMLA tidigare ISLAMISKT KULTURCENTER

Även denna förening skall ha hållit på med läxhjälp i minst två år. Under 2019 hade de dock utgifter på 4 340 kronor.

De fick stöd för läxhjälp redan under 2020 efter det fina verksamhetsåret 2019.

Föreningen är registrerade som arbetsgivare och har fram fram till april 2021 betalat in 3 436 kronor i arbetsgivaravgifter.

SOMALILANDSFÖRENING I MALMÖ

Denna förening har beviljats 791 147 kronor för 2021 men de verkar ha ett nära samarbete med SOMALISKA KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING då de har plagierat varandras verksamhetsberättelser.

Denna är från SOMALILANDSFÖRENING I MALMÖ:

och denna är från SOMALISKA KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING:

Denna förening skall erbjuda 16 200 elevtimmar för 2021, alltså ungefär samma som SOMALISKA KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING fast till dubbla kostnaden.

AFRIKANSKA HJÄLPFÖRENINGEN

Även denna förening som plagierar sina årsberättelser har fått ett styvt bidrag. 458 167 kronor har godkänts av Skolverket.

Detta är från deras verksamhetsberättelse 2018:

Medan denna från från RAJO KULTURFÖRENING som exponerades av Isabelle Eriksson på kanalen Riks.

Enbart avståndet för radbrytningarna i de förfalskade dokumenten skiljer de två föreningarna åt.

Det står alltså helt klarlagt att de somaliska föreningarna inte ens kan upprätta sina egna verksamhetsberättelser utan allt som står i dem är lögner som kopierats från andra bidragsuppbärande föreningar som drivs av deras kompisar runt omkring i Sverige.

Vidare verkar föreningen kassör knappt vara skrivkunnig. De är inte registrerade som arbetsgivare med Skatteverket.

SVENSK SOMALISK KULTUR FÖRENING

Även denna förening har fått 447 166 kronor för 18 432 timmar läxhjälp. Under 2018 och 2019 omsatte de 3 400 kronor. I verksamhetsberättelse kan man dock utläsa att de haft en läxhjälp som omfattade ”16 timmar i veckan. 25 elever som läser grundskolan och gymnasieskolan.”

Det är i skrivande stund inte registrerade med Skatteverket som arbetsgivare.

AFRIKANSKA DANSFÖRENINGEN

Denna dansförening är registrerad som arbetsgivare men har inte betalt in några arbetsgivaravgifter fram till april 2021. De har beviljats 552 790 kronor för helåret 2021 baserat på ett spännande budgetförslag.

I verksamhetsberättelse 2019 påstår de sig ha bedrivit läxhjälp under hela året. Verksamhetsberättelsen är en exakt kopia av samma dokument från 2018 så när som på några siffror. Det rör sig alltså om ett uppenbart bedrägeri även i detta fall. De har helt enkelt inte haft de påstådda verksamheterna och Skolverkets personal har tydligen inte studerat detaljerna.

Under ansökan har de råkat skicka in redovisningen för Föreningen Convivir av misstag. Nämnd förening delar bland annat adress med RFSU i Örebro och SOMALILAND.

I den ekonomiska redovsiningen för 2019 har de omsatt 5 000 kronor och spenderade pengarna på datakommunikation och annat. Nu skall de helt plötsligt kunna leverera 28 800 elevtimmar för 2021. De har dock haft noll kronor i lönekostnader fram till april 2021.

IDEELLA FÖRENING HODAALE

Även denna förening påstår sig att hållit på med läxhjälp under 2018 och 2019. Enligt årsbokslutet 2019 har de dock bara spenderat 900 kronor på porto och telefon.

Även i detta fall är ordföranden knappt skrivkunnig själv och det är med mycket möda som han ens lyckats stava sitt egna förnamn på signaturlinjen i årsberättelsen.

De är inte registrerade som arbetsgivare men har fått 503 881 kronor utbetalande för 19 200 elevtimmar.

SOMALI ATHLETICS CLUB

Denna sportklubb har fått 386 953 kronor godkänt av Skolverket för 24 600 timmar. Deras revisor Yudhit kan i detta fall knappt stava sitt eget namn:

Enligt årsredovisningen 2019 hade de nettoomsättning på 1 400 kronor där de spenderade 900 kronor på ”utgifter”. Från stadgarna framgår att de skall ”bedriva idrottslig verksamhet” men blir nu alltså en utbildningsverksamhet som till 100 procent handlar om läxhjälp – en verksamhet som de alltså redan drivit i två år om man skall tro på Skolverkets personal. De har ännu inte lyckats registrera sig som arbetsgivare med Skatteverket.

Besluten har fattats av Sofie Lundkvist på Skolverket efter föredragning av Mathias Tofvesson.

MEST POPULÄRA