söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESRunt 20 "kommunikatörer" anställda på Sahlgrenska - vänsterextremt näste

Runt 20 ”kommunikatörer” anställda på Sahlgrenska – vänsterextremt näste

Lönekostnaden minst tolv miljoner om året

Gab

Nya Riks och Exakt24 har nyligen avslöjat omfattande vänsterextrem infiltration på Sahlgrenskas pressavdelning. Den mest vänsterextrema har visat sig vara Fanny Edstam som bland annat hållit tal för Revolutionär Kommunistisk Ungdom. Även extremfeministen Hanna Björnheden har tvingats fram i ljuset tillsammans med Karin Markhede och chefen och tillika kommunikationsdirektör Anders Goliger.

Det hela började med att en våldsbejakande sjuksköterska vid namn Tor Alsén exponerades av Exakt24. Sahlgrenska gick då in i ”stabsläge” för att skydda vänsterextremisten och sjukhusets anseende – det visade sig dock snabbt att politiska bundsförvanter och annan våldsbejakande personal på Sahlgrenska låg bakom detta.

Sahlgrenska påbörjade utomrättslig påverkanskampanj med Säkerhetspolisen

Personalen på Sahlgrenska initierade efter alla avlöjanden bland annat en påverkansoperation via vänsterextrema Dagens Nyheter där de ljög om polisanmälningar och säkerhetspolisen. I artikeln skriver Carl Cato den 27 maj 2021 att ”händelsen är polisanmäld och sjukhuset för en dialog med säkerhetspolisen.” Det finns dock inte någon dokumentation hos polisen om detta enligt ett brev som Nya Riks tagit del av:

Säkerhetschefen Peter Alverman på Sahlgrenska verkar ha ljugit för Dagens Nyheter. Någon polisanmälan finns inte. Skärmdump Nya Riks.

I sjukhusets påverkansoperation som uppenbarligen syftade till att stoppa granskningen deltog säkerhetschefen Peter Alverman och kommunikationschefen Anne-Charlotte Horgby.

Massiv vänsterextrem kommunikationsavdelning

I samband med att flertalet vänsterextremister på Sahlgrenskas pressavdelning röktes ut i dagsljus observerades att även kommunikationschefen Horgby hade kopplingar till radikalfeministiska Feministiskt Initiativ och SSU Haga-Annedal på sociala medier och var en hycklare av hög rang.

Vänsterextrema Anne-Charlotte Horgby är oroad över integrationen. Skrämdump Nya Riks.

På Twitter förespråkar Horgby bland annat insatser för invandrare och bättre integration från sin bostad på Nordhemsgatan i centrala Göteborg. På samma gatuadress finns det maximalt en person av utländskt ursprung registrerad. Hon bor alltså i ett helvitt svenskt område men kräver samtidigt att andra skall lösa problemen – detta trots att han i en handvändning kan byta till sig en lägenhet i Angered eller Biskopsgården.

Nya Riks beställde därför ut anställningskontrakt för alla ”kommunikatörer” på Sahlgrenska. Det visar sig Horgby har anställt majoriteten och att de är hela 16 stycken där alla identifierade har kopplingar till vänsterextremism i olika former.

Lönekostnaden närmare tolv miljoner kronor om året

I de 16 anställningsavtalen framgår att baslönerna är över sju miljoner kronor även om vissa är deltidsanställda. Utöver detta tillkommer kostnader för kommunikationsdirektören, kommunikationschefen, administration, arbetsgivaravgifter och annat. Den totala kostnaden är alltså bevisligen över tolv miljoner kronor om året.

Horgby har skrivit på nio av 16 avtal och är alltså troligtvis den som är huvudansvarig för att hela avdelningen består av vänsterextremister. Andra som har deltagit i ”urvalsprocessen” är Lisa Klang, Göran Ekstedt, Boel Mörck och Per Albertsson.

De anställdas namn har sjukhuset av ”någon anledning” vägrat lämna ut. Som kuriosa kan nämnas att i avtalet framgår att de anställda inte får ”ladda ner, installera, lagra, sprida eller titta på material som [utgör] rasistisk propaganda, hot eller förtal”.

MEST POPULÄRA