torsdag, juli 29, 2021
 
HemOPINIONRegeringens mygel inom myndighetsvärlden avslöjat

Regeringens mygel inom myndighetsvärlden avslöjat

Gab

Jag har under ganska lång tid fått anledning att fråga mig hur det kommer sig att myndighetsutövare på olika nivåer i den kommunala världen, landstingen och inom rättsvårdande myndigheter tar sig friheten att ta politisk hänsyn vid sin myndighetsutövning.

Det började redan för ganska många år sedan då jag under några år satt som nämndeman vid en svensk tingsrätt – jag förvånades över hur rättens ordförande som normalt leder överläggningar vid skuld och påföljdsfrågorna helt öppet kunde ta hänsyn till sina egna högst personliga politiska preferenser.

Nämndemännen som i och för sig i formell bemärkelse har samma inflytande vid dessa bedömningar satte sig mycket sällan på tvären när den politiska korrektheten med socialistiska förtecken användes som tolkningsunderlag för påföljden och så vidare.

När så min egen mamma fick Alzheimer och jag skulle hjälpa henne i den svenska kommunala äldreomsorgen kunde jag konstatera att även tjänstekvinnor utsedda av det socialdemokratiska nätverket tillämpade samma partilojala syn på sin egen myndighetsutövning så blev jag förvånad hur långt korruptionen nått.

Försöker man på allvar göra något åt detta myndighetsmissbruk och anmäler de olika brott de begår så har dessa marodörer ett skydd som inte ens de mest kriminella nätverken har av de genomkorrupta rättsvårdande myndigheterna. De håller alla varandra om ryggen!

Min artikelserie hos NewsVoice om regeringens utnämningsmakt visar bara toppen av hydran då den korrupta socialdemokratin utser sina högre myndighetschefer och generaldirektörer. Med dessa proselyter på plats inom myndighetsvärlden så sprider dessa regeringens pk-doktriner, värdegrunder och annat som skall kuva all opposition från medborgarna.

Nya Riks har som sin ledstjärna att gräva fram och avslöja hur illa ställt det är inom rättsvårdande myndigheter när allsköns pk och socialistslödder får sitt kriminella beskydd av Södertörns alla lärjungar.

Inkom gärna med tips om vad Nya Riks kan skriva om så kanske vi alla med gemensam kraft kan skapa en större insikt om tillståndet i Moder Svea.

MEST POPULÄRA