torsdag, juli 29, 2021
 
HemINRIKESRättskollaps i Hudiksvall - 1 500 dagar för att slutföra HMF-mål -...

Rättskollaps i Hudiksvall – 1 500 dagar för att slutföra HMF-mål – nytt svenskt rekord

Uppenbart brott mot Europakonventionen enligt Blekinge tingsrätt

Gab

Den 15 juni 2021 kom en ny dom från Hudiksvalls tingsrätt gällande hets mot folkgrupp (HMF). Stämningsansökan lämnades in den 24 april 2020 och brottet skall ha begåtts under april 2017. Detta är alltså nytt svenskt rekord vad avser ineffektivitet i rättsväsendet. Förfarandet kan bryta mot artikel 6 i Europakonventionen.

Polisanmälan upprättades den 3 maj 2017 och det tog alltså hela 1 085 dagar för kammaråklagare Jens Göransson att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Kaoset slutar dock inte där för sedan tog det ytterligare 415 dagar för tingsrätten i Hudiksvall att planlägga och slutföra huvudförhandlingen.

När Nya Riks ringer domare Tomas Sandström menar han att det inte är den åtalades fel att detta har inträffat men har ändå valt att döma enligt gärningsbeskrivningen.

Enligt artikel 6 i Europakonventionen framgår att vid en anklagelse om brott är man berättigad till en offentlig rättegång inom skälig tid. Sandström får frågor:

Ni anser att detta är en rimlig tid?

– Nej, det har jag inte sagt men vi anser att det är så här man skall beakta tidsåtgången.

Har åklagaren hänvisat till någon gällande varför det tog så lång tid?

– Nej, man kan väl konstatera att de inte berodde på den personen som var åtalad.

1 500 dagar kan väl inte vara inom skälig tid?

– Jag har inte påstått något annat heller.

Sandström menar vidare att målet kan överklagas och att det vore intressant att se hur hovrätten kommer att hantera frågan. En överklagan kan lämnas in fram till den 6 juli 2021.

MEST POPULÄRA