torsdag, juli 29, 2021
 
HemINRIKESP3 dokumentär - tvångssteriliseringar och lobotomi har ingen koppling till Socialdemokraterna eller...

P3 dokumentär – tvångssteriliseringar och lobotomi har ingen koppling till Socialdemokraterna eller deras ideologi

Makten måste skyddas till varje pris och "den vita svensken" skuldbeläggas

Gab

Det vänsterextrema paret, Kristofer W Hansson och Fredrik Johnsson, som startade P3 dokumentär har nu via Sveriges Radio släppt en ny version om tvångssteriliseringar och lobotomi i Sverige. Programmet innehåller långtgående utläggningar om dessa metoder i ett 83 minuter långt program, men inte en enda gång finner SR:s personal någon koppling till en svensk ideologi eller styrande parti i Sverige. Detta trots att lagen var tillämpbar mellan 1935 och 1975.

I klippet återfinns bara korta historiska tal av en oidentifierad svensk. Annars pratas det bland annat om att ”man” väljer att utvidga lagstiftningen. ”Myndigheternas behandling” och ”den svenska lagstiftningen” pekas det också på friskt. De namnger bara Herman Lundborg som dog redan 1943 när de vill peka ut en ansvarig.

Video: Citat klippt ur P3:s dokumentär om tvångssteriliseringar och lobotomi.

I programmet utmålas ”tattare” och kvinnor som de mest drabbade.

I slutet av programmet kommer de in på allmänt prat om den ariska rasens överlägenhet, nazism och förintelse.

Caroline Lagergren som är ansvarig utgivare för Sveriges Radio har inte en aning om varför programmet är utformat som det är och hänvisar till e-post. Nya Riks har utan framgång sökt Hansson och Johnsson.

MEST POPULÄRA