Om oss

Nya Riks grundades i Sverige 2021 och är en partipolitiskt obunden dagstidning med målet att verka för ett samhälle baserat med en upplyst och medveten befolkning, där vi vill göra det enklare för fristående journalister att verka och producera material gemensamt. Vi anser att ett land där inte makten granskas på ett tillfredsställande sätt, i slutändan kan leda till en ökad risk att landets makthavare korrumperas, något som kan få negativ effekt på hela samhällsstyret. En alltför stor del av journalistkåren som har frångått sitt verkliga uppdrag och istället för att granska makten åt folket granskar folket åt makten. Vår journalistik avser därför att vara en motvikt till detta ett folkets media.