söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESNya Dagbladet godkänd som allmän nyhetstidning av MPRT

Nya Dagbladet godkänd som allmän nyhetstidning av MPRT

Stor framgång för fria medier i Sverige!

Gab

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu efter en lång kamp godkänt Nya Dagbladet (NyD) som ett ”allmänt nyhetsmedium” berättigat till statligt mediestöd. Detta efter att de nekats stöd i december 2020 för samma stödtyp, alltså mediestöd.

MPRT har tidigare menat att NyD inte är berättigade till stöd eftersom de har har ett ”redaktionellt innehåll” som ”i stor utsträckning tas fram av ideella resurser”. Under handläggningen 2020 frågade dock aldrig MPRT vilken andel ideella resurser de förlitar sig på, vilket har resulterat i att antal fall med Justitieombudsmannen och Förvaltningsrätten i Stockholm. NyD har dessutom kunnat visa att Lidingö Nyheter fått stöd trots att det helt och hållet är ett hobbyprojekt.

Nu har dock mediestödsnämnden ändrat sig och anser att NyD uppfyller alla krav, fast inte retroaktivt. I ett beslut daterat den 16 juni 2021 godkänner de 224 000 kronor för innovations- och utvecklingsstöd.

Innebörden av det nya beslutet är långgående då paragraferna ofta tolkas på ett mycket strikt sätt av MPRT. NyD kan ju till exempel göra gällande att:

  • De stärker demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.
  • De bedriver en verksamhet som innefattar ”nyhetsbevakning” och som har ett ”redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden”.
  • De följer något som kallas för ”god medieetisk sed” trots att de inte är anslutna till medieombudsmannen. Detta som det första fria mediet i Sverige.
  • De uppmanar inte till brott.
  • De sprider inte desinformation.
  • De vilseleder inte kring vetenskap.

Detta torde innebära att Sverigedemokraterna nu släpper på sitt delningsförbud mot tidningen och kan ställa upp i intervjuer. En liknande process verkade ta fart när SwebbTV och Exakt24 fick mediestöd under 2020.

Andra fria medier som får mediestöd är Nya Tider, Exakt24, SwebbTV och Samhällsnytt. När redaktionsstödet delas ut under oktober 2021 väntas även Världen Idag, Epoch Times and Bulletin komma in i statens stödsystem.


Kommunisten Rossana Dinamarca lämnade en skiljaktig mening gällande stöd till den ”högerextrema sajten” Nya Dagbladet. Hon menar att de ”sprider desinformation” och är ”konspiratorisk”. Hon lämnar inga mer detaljer över sin, får man förmoda, detaljerade analys.

MEST POPULÄRA