söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESNy prejudicerade dom gällande hets mot homosexuella

Ny prejudicerade dom gällande hets mot homosexuella

Svea hovrätt sätter ner foten ordentligt

Gab

Den 31 maj 2021 publicerade Svea hovrätt en ny prejudicerande dom gällande hets mot folkgrupp. Hovrättsråden Ulrika Stenbeck Gustavson, Agneta Munther, hovrättsassessorn Jeanette Witting och nämndemännen Bodil Toll och Anders Korneliusson sätter nu nya gränser för vad man får skriva om homosexuella. I domen där de avvecklar nästan all negativ yttrandefrihet gällande gruppen menar de att meningarna som skrivits har ”ett straffmätningsvärde som uppgår till fängelse i två månader”.

Under 2018 skrev Thomas följande två meddelanden på den sociala medie plattformen Facebook.

Det första den 14 maj 2018:

Bög-Sverige och religionsfrihets-Sverige är en ekvation som aldrig går ihop. Om sharialagar införs, kan jag låna pengar och behöver inte betala ränta, och kommer att njuta av att se bögar hängas offentligt. För bögeri strider mot både naturen och mot alla religioner

och de andra den 28 maj 2018:

Homosexualitet är en mental sjukdom. Sveriges situation är följande. Striden står mellan islam och fri sexualitet. De allra flesta jordinnevånare har sex för att skaffa barn, inte som ett perverst nöje. I analöppningen skall avföring komma ut. Inget främmande organ ska komma in där. Vissa element inom islam könsstympar kvinnor, för att de inte ska ha nöje av sexakten. Fel det också. Sekretavsöndring är nödvändigt för inträngande av penis i slidan. Varför homosexuella vill bli vigda, beror på att de tror sig bli godkända av GUD allsmäktig. FEL. Pride is a sin

Tingsrätten klarade inte av att syna bevisen

Bakom åtalet ligger den statsfinansierade organisationen Näthatsgranskaren med Tomas Åberg som anmälde meddelanden som skrivits. I första instans hanterades ärendet av Uppsala tingsrätt som frikände Thomas. Rätten genomförde dock aldrig en bedömningen av själva texterna utan skrev i domen att utredningen inte entydigt visat att Thomas ”skrivit inläggen och lagt ut dem på Facebook under angiven tidsrymd”. De menar därför att de inte kan bifalla åtalet.”

Hovrätten fäste dock ingen vikt vid detta då Åberg förklarade ytterligare detaljer gällande den privata förundersökning. Det är otvetydigt att de skrivits under 2018.

Hovrätten menar i domen att man har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp om man har skrivit något som är ”missaktning” och med detta avses ”förtal” och ”smädelser” men även andra ”kränkande omdömen”. De menar vidare att även ”indirekta uttryck för missaktning omfattas” av lagen. De påpekar dock att det skall vara ”fullt klart att gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om gruppen” har överskridits.

Hovrätten kräver ett sammanhang men tar allt ur sitt sammanhang

Hovrätten tar sen sikte på delen där Thomas påstår att han ”kommer att njuta av att se bögar hängas offentligt” och menar att detta är det som tar meddelandet över den gräns som gör det olagligt.


Rätten tycker inte att detta inbjuder till debatt trots att det är kärnan i själv samtalsämnet. Varför vurmar den svenska homolobbyn för massinvandring från muslimska länder? Det är ett väl etablerat faktum att det är dödsstraff på homosexualitet i flertalet muslimska länder. Thomas försöker därför lyfta upp detta motsatsförhållande i debatten. Öppen homosexualitet och Islam förefaller ju vara varandras direkta motpoler. Det är uppenbart att Thomas hetsar inte mot homosexuella utan bara menar att han kommer att njuta av att människor som ”uppmanar till sina egna avrättningar” bli hängda. Detta är bara ett konstnärligt sätt att uttrycka sig på.


Hovrätten fortsätter och skriver att det andra inläggen även det är olagligt eftersom han uttalat att ”homosexualitet är en mental sjukdom och därefter sätta homosexualitet i samband med ett perverst nöje och avföring”. I detta sammanhang är det ostridigt belagt att just homosexualitet är ett mentalt tillstånd som avviker från normen. Det är även väl belagt att homosexuella ofta rör sig i en mycket promiskuös kretsar. Inlägget förefaller alltså vara både sakligt och vederhäftigt. Rätten verkar ta delar av meningar ur sitt sammanhang när de analyserar texterna. Detta trots att de skriver i domen att misstänkta hetsade texter skall analyseras ”utifrån sammanhanget och motiven för gärningen”. ”Perverst nöje” är nu till exempel helt taget ut sitt sammanhang då det innan relaterades till beslutet att skaffa barn. Nu har hovrätten flyttat in det i ett annat sammanhang.

Rätten påpekar att brotten inte är ringa utan av normalgraden. De dömer honom slutligen till villkorlig dom eftersom han är tidigare ostraffad.

Man får alltså inte längre lov att föra en debatt om samspelet mellan massinvandringen från muslimska länder och homolobbyns intressen. Ett samspel som i mångas ögon förefaller ganska irrationellt.

MEST POPULÄRA