tisdag, juni 15, 2021
 
HemINRIKESMPRT tillät fusk av tidningen Yippie - fel tidning avslöjade missförhållandet

MPRT tillät fusk av tidningen Yippie – fel tidning avslöjade missförhållandet

Myndighetsprestigen tog över - vägrar erkänna uppenbart fel

Gab

Den 16 december 2020, några dagar innan redaktionsstödet från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) betalades ut avslöjande Nya Dagbladet att tidningen Yippie helt felaktigt fått redaktionsstöd godkänt. MPRT hade fortfarande tid på sig att stoppa utbetalningen men istället för att göra det låtsades de att beslutet var korrekt och ändrade sen regelverket i efterhand. Nya Riks kan dock visa att de helt enkelt fick panik när de upptäckte felet och gjorde allt för att sopa det under mattan. Detta troligtvis då de på felaktiga grunder avslog stöd till Nya Dagbladet som avslöjade allt.

Det hela är en mycket pinsam historia som helt har tystats ner av myndigheten. Trots att Yippie hade inkluderat en helt annan tidning, iTimrå, i sin redovisning för att uppnå MPRT:s krav betalade de ut nästan en halv miljon kronor.

MPRT ljuger nu om vad som hände

Det verkar som att det hade blivit för pinsamt för MPRT att erkänna den felaktiga handläggningen. En av anledningarna till detta är att MPRT:s nämnd legalt står över både högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen och alla beslut är omöjliga att överklaga. Handläggarna på MPRT ljuger därför och skriver den 9 juni 2021 att ”Myndigheten har med utgångspunkt i det lämnade svaret bedömt att tidningen vid ansökningsomgången 2020 i mediestödshänseende ska ses som en och samma publikation och därmed var de berättigade till stöd”.

Detta hade de dock inte alls gjort utan de blev blåsta vilket e-post mellan tidningen och handläggaren Kajsa Rohdin bevisar. Beslutat om redaktionsstöd fattades den 2 december 2020, alltså 12 dagar innan detta e-post meddelande.

Email från Kajsa Rohdin till Kenneth Zetterlund på tidningen Yippie. Skärmdump Nya Riks.

Rohdin kontaktade alltså tidningen redan den 14 december 2020 och var chockad över att de inte kom ut 16 gånger om året ut istället tolv. Minimikravet på att få mediestöd var att man kom ut just 15 gånger om året. Rohdin har i olika handläggningar visat sig vara inkompetent men har trots detta informellt utsett sig själv till vetenskapsman på MPRT.

Två helt olika tidningar med separata utgivningsbevis

I Yippies ansökan om redaktionsstöd för 2021 har de återigen uppgett att de kommer ut 16 gånger om året. Detta trots att de under året 2020, som ligger till grund för ansökan, på hemsidan bara kan uppvisa tolv nummer. De ljuger alltså helt öppet återigen i din ansökan som dessutom har signerats av en auktoriserad revisor.

Tidningen Yippie utkom under 2020 med vara 12 utgåvor och kan inte få statligt mediestöd. Skärmdump Nya Riks.

Det är alltså bevisligen så att Yippie utkom med 12 nummer under både 2019 och 2020 och inte borde fått något stöd.

Till detta kommer att Yippie och iTimrå har helt separata utgivningsbevis. Nya Riks har fått ut båda handlingarna från Patent- och registreringsverket där det hela framgår tydligt.

Yippie har utgivningsbevis 28 157 och iTimrå har 28 968. Kollage Nya Riks.

Ägaren Zetterlunds motdrag nu när han har blivit upptäckt som en fuskare är att låtsas att iTimrå helt plöstligt är en edition av Härnösandstidningen Yippie. Han har därför ändrat tidningens logga nyligen.

Den gamla loggan för iTimrå saknar koppling till Yippie. Nu har Zetterlund lagt till ordet ”yippie”. Kollage Nya Riks.

Varken Yippie eller iTimrå är allmänna nyhetstidningar

Det hela blir ännu mer pinsamt för MPRT:s personal och framförallt Rohdin när man faktiskt läser tidningen Yippie. I beslutet gällande redaktionsstödet för 2020 kan man utläsa att MPRT tycker att tidningen ”kommer ut i Härnösand 16 gånger per år”. I bilagan till beslutet står det att med ”allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning”. MPRT:s nämnd menar alltså att de har gjort denna revision. Det kan de dock omöjligen ha gjort. Yippie är tillgänglig på internet och vem som helst kan se att detta inte under några omständigheter rör sig om en ”allmän nyhetstidning” som är berättigad till redaktionsstöd. Av de 80 sidorna är det på sin höjd en eller två sidor med nyheter. De håller alltså primärt på med något helt annat.

Publikationen är synligt jämförbar med Hänt i Veckan eller Allers.

Trots detta ansåg Rohdin och en hel nämnd bestående av Anita Linder, Stefan Attefall, Rossana Dinamarca, Hans Ekström, Bengt Eliasson, Inger Fredriksson, Dag Klackenberg, Kristoffer Löfblad, Niclas Malmberg, Maria Norbäck, Gunnar Nygren och Brit Stakston raka motsatsen.

Stakton, Norbäck, Löfblad, Ekström, Klackenberg, Eliasson och Malmberg har avgått efter det minst sagt pinsamma beslutet som de dessutom hade god tid på sig att reversera.

Myndigheterna ändrar reglerna i efterhand

MPRT påstår nu att de har ändrat reglerna eftersom Yippie var berättigade till stöd under 2020. Detta eftersom de helt enkelt inte klarar av att erkänna sitt misstag inför allmänheten. För att sopa igen spåren ordentligt har de helt enkelt fattat beslut om nya ”regler” den 15 april 2021. MPRT skriver i ett meddelande att ”i de nya föreskrifterna har det införts en bestämmelse i §12 som innebär att ett allmänt nyhetsmedium ska ha en egen titel som är en huvudprodukt”. Detta trots att denna ”regel” alltid har varit helt självklart. De menar vidare att ”den bestämmelsen innebär att en ansökan som rör tidningen Yippie kan komma att bedömas annorlunda för år 2021”.

MPRT försöker nu alltså få det att låta som att Göteborgs-Posten och Nerikes Allehanda hade kunnat vara samma tidning fram till och med regeländringen. Redan innan krävdes att tidningen ”har en egen titel med självständiga redaktionella resurser”. Trots detta menar alltså MPRT i efterhand att Yippie och iTimrå visst var samma tidning.

En myndighet kan knappast bli mer pinsam och myndighetsprestigen kan knappast bli mer roande. Handläggaren Kajsa Rohdin, enhetschefen Georg Lagerberg och myndighetschefen Charlotte Ingvar-Nilsson har gjort bort sig med kraft.

Hade missförhållandena på myndigheten avslöjats av Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet hade givetvis utbetalningen för 2020 stoppats direkt. Nu blir det istället uppenbart att myndigheten med sin vänsterextrema och SD-hatande personal helt enkelt inte klarade av att medier, som de anser är tidningar som håller ”låg kvalitet” och nekade mediestöd blev de som avslöjade myndighetens totala förfall i handläggningen och beslutsprocessen.

MEST POPULÄRA