söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESMisshandeln av journalisten Jesper Johansson - poliserna som kommer att avlägga falska...

Misshandeln av journalisten Jesper Johansson – poliserna som kommer att avlägga falska vittnesmål?

Polisen Sundberg som utdelade tre batongslag försökte bara "freda sin personliga sfär" och "skapa distans"

Gab

I veckan ställdes rättegången mot journalisten Jesper Johansson in av okänd anledning – den skulle gått av stapeln redan den 10 juni 2021 men har nu alltså flyttats fram i tiden. Nya Riks har dock tagit del av förundersökningen och polisens vittnesmål. Det verkar som att de som vittnat i förundersökningen kan behöva friska upp sitt minne med en video över vad som hände.

Fem poliser omnämns i utredningen och åtalet sköts av åklagare Rickard Hofmann.

Åklagare Rickard Hofmann. Skärmdump Linkedin av Nya Riks.

Från videobevisningen framgår det mycket tydligt att polisen Mikael Sundberg går fram till Johansson utan att yttra ett enda ord och försöker knäcka av skärmen på en videokamera. Efter attacken mot journalisten säger han ”du skall inte stå och filma mig i ansiktet”. Precis innan detta stod polisen runt två meter från Johansson.

Video: Polisen Mikael Sundberg attackerar journalisten Johansson. Citat klippt av Nya Riks.

Polisassistent Rickard Carl Helzel

Den som upprättade huvudanmälan var polisen Rickard Helzel. I texten kallar han gruppen av poliser för ”Delta 12”. Han skriver att Johansson ”filmar ett ingripande och lyssnar inte på polismännens uppmaning att backa”. Han menar vidare att Johansson ”inte åtlyder ordern”. Han fortsätter med att ”när patrullen en gång till beordrar Jesper att backa från platsen sätter sig Jesper till motstånd”. Detta har dock aldrig hänt utan en polis försökte knäcka av skärmen på videokameran och sade sedan något helt annat.

Anmälan upprättas 16:41 de 1 maj 2021.

Rickard Carl Helzel upprättade en anmälan mot journalisten Johansson. Skärmdump Nya Riks.

Kommunpolisen Mikael Sundberg har fantasifullt minne

Polisen Sundberg som försökte knäcka av skärmen avrapporterade händelsen klockan 13:19 den 3 maj 2021. Sundberg skall ha ingått i grupp vid namn Delta 12 (1B).

Sundberg menar att Jesper har hållit sin kamera ”en knapp decimeter från hans högra kind”. Han påpekar att han bad honom backa men fick inget gehör. Han erkänner i rapporten att Jesper backade och tog ett litet steg bakåt men skriver att ”efter några sekunder var han åter tätt inpå”.

Sundberg fortsätter med konstiga påhitt och menar att han behövde ”freda sin personliga sfär” och ”sträckte ut sin högra arm mot honom”. Sundberg förklarar att han var tvungen att göra detta ”för att skapa distans”.

Polisen Sundberg ”sträckte ut sin högra hand”. Han behövde freda sig och skapa distans. Skärmdump Nya Riks.

Efter detta skall Sundberg återigen har fått ”videokameran någon decimeter från sin högra kind”. Han uppfattade då att Johansson ville störa honom i sitt ”tjänsteutövande”. Han bestämde sig därför för att avlägsna Johansson från platsen.


I detta läge går alltså Sundberg fram mot Johanson utan att säga ett enda ord och försöker knäcka av skärmen på journalistens kamerautrustning.


Samtidigt som han, Mattias Aldén och två kollegor attackerade Jesper ”slog han tre slag med batongen på hans högra lår”.

Han delgav senare Johansson misstanke om våldsamt motstånd alternativt ”sabotage mot bålljusverksamhet och våld mot tjänsteman”.

I samband med tumultet kom en civil polis kom fram till Sundberg och lämnade över sitt visitkort och menade att han kunde vittne vid rättegången.

Sundbergs historia stämmer dock inte – i själva verket tog han flera steg mot Jesper och försökte sen bryta av videokamerans skärm. Nu tar dock polisens kåranda över.

Gasmaskutrustade Mattias Aldén (Jensen) minns dåligt

Även polisen Mattias Aldén ingick i gruppen Delta 12 (1B). Han menar att de bett Johansson backa men att han inte flyttade sig tillräckligt långt. Aldén skriver att Johansson står väldigt nära Sundberg som ”går fram och tar tag i mannen”. Detta trots att Sundberg är två meter bort vid tillfället. Han påpekar att Sundberg försökte ”trycka bort honom” när han istället påbörjade en skadegörelse mot journalistisk utrustning genom att försöka bryta av skärmen på videokameran. Även Aldén erkänner att kollegan Sundberg misshandlat Jesper med tre batongslag.

Polisen Mattias Aldén verkar inte minnas mycket. Kollage Nya Riks.

Polisen Oscar Karmitsa genomför ett förhör på plats med Johansson. I förhöret förklarar Johansson helt enkelt att han värjde sig mot en attack mot sin privata journalistiska utrustning.

Det framgår med 100 procent säkerhet från videomaterialet att polisen påbörjade konfrontationen och försökte knäcka av skärmen på videokameran. Polisen Sundberg försökte inte inleda en diskussion med Johansson och bad inte honom att sätta sig i polisbilen. Istället gick han till attack mot utrustningen och började skälla ut honom för att ha filmat hans ansikte – något som dessutom är helt lagligt. Poliserna befann sig inte i en utsatt situation.

Förundersökningsledare var polisen Mikael Wejnäs.

Det återstår att se vad poliserna kommer att ”vittna om” under den kommande rättegången.

MEST POPULÄRA