torsdag, juli 29, 2021
 
HemOPINIONMetallbasen Göran Johnsson presenterar sin värdelösa Äldreomsorgsutredning för regeringen

Metallbasen Göran Johnsson presenterar sin värdelösa Äldreomsorgsutredning för regeringen

Gab

Att behöva hålla på i nästan två år för att presentera sådan smörja som denne före detta fackbas nu lägger fram visar bara hur illa Sverige regeras nuförtiden. När man läser denna gallimatias blir man enbart förbannad hur lite som åstadkoms för våra äldre och sjukas omhändertagande.

I sedvanlig ordning ligger fokus från den socialdemokratiske utredaren på hur man bäst skall tillgodose de anställda och de myndigheter vilka själva anses berörda. De äldres situation nämns nästan inte överhuvudtaget, men vad hade vi väntat oss av en före detta fackbas och tillika sosse?

Det här är de råd utredaren vill ge regeringen:

Nationellt stöd behövs för fortsatt utvecklingsarbete – på kort och lång sikt

  • Regeringen bör överväga att tillsätta en funktion för att samordna och följa upp det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Utredningens rekommendationer kan användas i arbetet.
  • En uppgift för en sådan funktion kan därutöver vara att skapa förutsättningar för fortsatt erfarenhetsutbyte och samarbete efter att den nationella samordnarens uppdrag är slutfört.
  • Regeringen bör även överväga att inrätta ett kompetenscentrum för utveckling av äldreomsorgen. Ett sådant kan placeras vid lämplig myndighet, exempelvis Socialstyrelsen.

När man läst denna utredning i sin helhet blir man nästan helt förlamad av vanmakten man känner inför oförmågan att på allvar ta tag i de grundläggande problemen inom äldreomsorgen.

Kommunernas ekonomi är usel och i en situation där man av budgetmässiga skäl tvingas prioritera väljer man att återigen sätta våra äldre på undantag. Det läggs därför ned äldreboenden på löpande band runtom i Sverige, där man inte bara lägger ned dem konverterar man dem till migrantboenden. De äldre får ännu en gång stryka på foten i det av socialister styrda Sverige.

Inget sägs om att sjukvårdskompetensen inom den kommunalt styrda äldreomsorgen är så förtvivlat dålig att våra äldreboenden är rena avrättningsstationerna.

Beviljas man en plats vid ett kommunalt äldreboende så visar bedövande tydlig statistik att livets kvarstående dagar är räknade, på grund av bristande sjukvårdskompetens blir de vid äldreboendena våldsamt övermedicinerade, kraftigt undernärda och palliativ vård sätts in alldeles för tidigt för att våra gamlingar skall dö så fort som möjligt. Överdödligheten vid våra äldreboenden under pandemins topp förra året talar sitt tydliga språk.

De kommunala äldreboendena har blivit en avstjälpningsplats där man anställer analfabeter från alla tredje världens hörn, migranter vilka inte ens hjälpligt har lämplig utbildningsbakgrund – språkkunskaperna skall vi inte prata om.

Men att omhänderta våra äldre vid kommunala äldreboenden tycks migranterna enligt den fackligt styrda kommungemenskapen vara alldeles utomordentligt lämpade för. Vad gör man inte för att få medlemmar till fackförbundet Kommunal?

Tankarna går till en hundkennel där det inte krävs någon särskild lämplighet för att på hyggligt regelbundna tider kunna utfordra hundarna, förlåt de äldre.

Är det så här vi vill fortsätta våra politiker på riks och kommunnivå ta hand om våra äldre?

MEST POPULÄRA