torsdag, juni 17, 2021
 
HemOPINIONLägg ned det svenska pensionssystemet

Lägg ned det svenska pensionssystemet

Gab

Den 16 oktober 2019 tog riksdagen beslut om höjd pensionsålder, den intresserade kan själv läsa underlaget för riksdagens beslut här.

Det som framhålls är att ”rätten att kvarstå i anställning” skall höjas till 68 år, politikerna försöker därmed framställa det som att vi alla av egen och fri vilja verkligen vill jobba längre än till den tidigare pensionsåldern 65 år. Jag undrar hur många i Sverige som ställer upp på det antagandet, politikerna själva möjligen som ordnat sina egna pensioner med helt andra regler än för oss andra??

Den grundläggande frågan vi alla måste ställa oss blir hur mycket vi individuellt har betalat in till pensionssystemet och hur mycket vi efter ett stort antal arbetade år får tillbaka i form av pension.

Undersökningar har visat att cirka 90 procent av Sveriges befolkning inte har en aning om hur mycket de har betalat in och hur beräkningen för deras egen utbetalning ser ut. Så lurar man ett godtroget och naivt folk som litar blint på att politikerna vet vad de håller på med.

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

I departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) finns förslag som tar sikte på att höjda åldersgränser genomförs stegvis 2020, 2023 och 2026. I klartext inför nu politikerna en höjning av pensionsåldern successivt för att 2026 ha höjt pensionsåldern till 68 år, systemet smygs in så att vi med hjälp av automatik och smart lagstiftning kan förvänta oss att den nya pensionsåldern sannolikt blir 70 år något år efter 2026. Tack för det!!

Demografins betydelse

Från politikerhåll har vi under många år fått höra att pensionssystemet långsiktigt inte är hållbart då vår genomsnittliga levnadsålder höjs ganska snabbt samt att antalet arbetsföra, vilka med sina inbetalningar, skall vara motorn i det nu gällande pensionsparadigmet, inte ökar i samma takt.

Men låt oss ta detta från början.

Det så kallade pensionsparadigmet (ATP) byggde, när det med en rösts övervikt klubbades i riksdagen 1959, på tre hörnstenar. Full sysselsättning, ingen inflation och en ständig ekonomisk tillväxt. Att kunna tillgodoräkna sig sina 15 bästa intjänandeår skulle räcka för att kunna påräkna en anständigt pension. Det var i alla fall Socialdemokraternas återkommande löfte för att beveka folkpartisten Königsson att ansluta sig till förslaget i riksdagen.

Hur det gick har vi som idag är lite äldre kunnat se i de olika försämringarna av pensionssystemet, ärkesossen Göran Perssons uttalande vid ett statsbesök i Australien år 2005 om konsekvenserna av det då relativt nya pensionssystemet besannades med råge. Jag citerar honom:

”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort, sade han. I slutet av 1990-talet beslutades det nya pensionssystemet i bred enighet mellan de borgerliga och Socialdemokraterna. Samtidigt skrotades ATP-systemet.”

När detta uttalande gjordes hade inte massinvasionen från tredje världens alla islamister hunnit ta ordentlig fart, det påpekandet måste göras då sossarna vid den tiden, som ett av sina främst skäl för pensionssystemet förändring, år 1999/2000 framförde att livslängden hos den svenska befolkningen ökade så snabbt samtidigt som antalet förvärvsarbetande inte ökade i samma takt. Genom att öppna landets gränser för en ohemul massinvasion av analfabeter skulle detta rädda det svenska pensionssystemet.

Vi vet ju nu, mer än 20 år efter den så kallade pensionsreformen, att det inte riktigt blev som sossarna tänkt sig. Sverige har i dag nästan 2 miljoner fler migranter vilka aldrig med en svensk krona bidragit till systemet men de äger exakt samma rättigheter till pensionssystemet som ursprungsbefolkningen. När anhöriginvandringens effekter slår igenom får en migrant samma rätt till svensk pension som en riktig svensk utan att själv ha bidragit med en enda krona.

Jag har i ett antal artiklar framfört min kritik mot det pensionssystem som vi med våld tvingas på av våra politiker, se här, här och här.

Svenska pensionärers pensioner allt sämre vid en Europeisk jämförelse

I den inrikespolitiska debatten får vi ofta höra att svenska pensionärer vid en jämförelse inte alls har det så illa. En veritabel lögn om man gör en ordentlig dykning i fakta, något som inte sossar gärna ägnar sig åt då det skulle bli många rodnande kinder på en massa politiker.

Min kritik av lobbyorganisationen EU-portalen är och har länge varit skoningslös då de med sina agendastyrda rapporter gör allt för att vara sina socialistiska hussars lydiga tjänstehjon. Så här skrev jag i ett par tidigare artiklar.

Europaportalen vilseleder och granskar inte rimligheten i påståenden som:

“I inget annat EU-land har en mindre andel av befolkningen svårt att betala räkningar och på andra sätt leva ett drägligt liv än i Sverige.”

“Jämfört med de nordiska grannländerna ligger Sverige bra till med en andel som är mindre hälften av Finlands och en tredjedel av Danmarks.”

Man blir ju ganska upprörd att officiella EU-källor manipulerar statistik på ett sätt som är direkt bedrägligt när EU vill adressera sina undersåtar hur bra allt blir om EU bara får fortsätta med sin överstatliga förvaltning. Alltmedan svenska skattebetalare via transfersystem i Sverige bidragsvägen hjälper EU att hålla en allt större andel av befolkningen bidragsberoende.

Du som vill läsa mina tidigare inlägg i denna fråga kan läsa här och här.

Ingen av de svenska pensionärsorganisationerna protesterar på allvar

Det som förvånar stort är att inte PRO, SPF, Pensionärernas riksorganisation, Svenska Pensionärers Riksförbund, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, Pensionärskommittén, och de andra organisationerna attackerar politikernas försåtliga försämringar. Det är alldeles tyst i pensionärsleden, varför kan man fråga sig?

Även om detta har jag skrivit tidigare, läs här och här.

Varför låter vi våra politiker försämra våra pensioner?

Svaret måste rimligen bli att de flesta av oss fortfarande litar på politikerna och vi vill ju så gärna tro att de vill allas vårt bästa. Tyvärr en ruggig chimär om jag får säga vad jag tycker. Att de flesta av oss är så hjärntvättade att vi frivilligt låter politiker sno en god del av vår intjänade lön för att många årtionden senare ge oss tillbaka en bråkdel av vad vi betalat in till pensionssystemet är en lika stor stöld som när Göran Persson snodde systemet på 256 MILJARDER för att aldrig betalas tillbaka.

Det övergår mitt förstånd att vi fortsätter acceptera att vår lön konfiskeras för att politiker skall kunna sno oss på våra intjänade pengar. Vad säger att politiker är bättre förvaltare än oss själva av våra surt intjänade löner??

Inget om du frågar mig, en historisk tillbakablick visar ju tydligt att ingen kan vara sämre förvaltare än just våra folkvalda politiker. Men som man bäddar får man ligga.

Låt oss ompröva hela pensionsparadigmet, släpp sargen och ta hand om hela din intjänade lön. Låt inte politiker sno dig på dina pengar!!

MEST POPULÄRA