tisdag, juni 15, 2021
 
HemINRIKESKARTLÄGGNING: Häxjakten på sverigedemokraten Bertil Malmberg - läs hela talet!

KARTLÄGGNING: Häxjakten på sverigedemokraten Bertil Malmberg – läs hela talet!

Röda vittnen och vänsterextrema polisutredare

Gab

Nya Riks har i dag intervjuat Nyköpings åklagarkammare där 100 procent av personalen vägrar erkänna att olika folkgrupper har olika IQ-nivåer. Detta trots att det är vedertagen fakta och därmed sakligt och vederhäftigt att yttra. Sanningar är alltid sakliga och vederhäftiga när man yttrar dem men svenska vänsteråklagare som förväntar sig belöningar av staten åtalar även för sanningar i dag. Detta medger till exempel chefsåklagaren Robert Eriksson i en intervju med Fria Tider.

Bertil Malmberg åtalas nu alltså för hets mot folkgrupp för att ha sagt sanningar om folk från Sydsudan där han försökt beskriva hur detta kan påverka arbetslösheten i regionen.

Hela Malmbergs tal ocensurerat

Detta är hela Malmbergs tal inför regionen i Sörmland. Det kan råda en del tvivel om han använde ordet HDI (Human Development Index) eller IQ, men eftersom mötet inte finns inspelat får man anta att denna text stämmer då det är hans fullständiga manus.

En årsredovisning ar inte bara ett dokument som pliktskyldigast skall tala om hur det gick. Dess viktigaste funktion är faktiskt att vara underlag för en analys, som kan bidra till att verksamheten och kommande budget kan förbättras. Då krävs emellertid att årsredovisningen är transparent och tydlig och att alla väsentliga avvikelser i förhållande till budget redovisas på ett tillgängligt sätt. Föreliggande årsredovisning lämnar i dessa avseenden mycket övrigt att önska.

Det är ibland minst lika viktigt att notera vad som inte sägs som vad som sägs. Man talar gärna om sammansättningen av befolkningen vad avser äldre och yngre men bortser helt från att befolkningsökningen enligt officiell statistik helt kan tillskrivas invandringen, medan den del av befolkningen som har sitt ursprung i Sverige minskar. Arbetslösheten nämns men på ett inlindat sätt trots att det är ett stort problem i Sörmland och att arbetslösheten bland utrikes födda är avsevärt högre än bland inrikes födda.

Under rubriken Arbetsmarknad (sida 17) sägs:

"I Region Sörmland är den öppna arbetslösheten högre än i riket. Arbetslösheten är 4,8 % jämfört med 4,6 % i riket i december 2020. Det är stora skillnader mellan länets kommuner. Högst ar den öppna arbetslösheten i Eskilstuna och Flen, där andelen arbetslösa är ungefär 6 % och lägst är den i Trosa där andelen är under 3 %.

Andelen arbetssökande inskrivna i program hos arbetsförmedlingen har ökat mer i Sörmland än i riket mellan december 2019 och december 2020. Sörmland hade redan före pandemin hög arbetslöshet och en hög andel av de inskrivna arbetssökande har varit inskrivna längre tider i Sörmland än i riket. Andel unga som varken studerar eller arbetar var också högre i Sörmland före krisen än i riket. För dessa grupper riskerar frånvaron från arbetsmarknaden att bli än längre då."

Under året har Migrationsverket i sin brist på vishet placerat ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen, vilket är väl belagt i forskning. Enligt FN har landet mycket lågt HDI (Human Development Index), låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism. Världssamfundet bör därför ge betydande stöd för att utveckla grödor och metoder inom jordbruk och bostadsskötsel i närområdet då befolkningen i generationer försörjt sig inom den sektorn.

Hur har ni tänkt er att dessa skall kunna integreras i det svenska samhället och bli självförsörjande?

"Andelen med eftergymnasial utbildning i åldern 16-74 år i Sörmland har varit lägre än riksgenomsnittet under lång tid. Skillnaden mellan Sörmland och riket har ökat kraftigt de senaste 20 åren."

Tror ni att förra årets tillskott av "kvotflyktingar" kommer att förbättra situationen?

"Region Sörmland behöver fortsatt hantera den demografiska utvecklingen med att äldre, barn och unga ökar jämfört med den arbetsföra befolkningen."

Har underlåter man att nämna den viktiga faktorn "utrikes födda" med låg utbildning vilka till stora delar inte ingår i den arbetsföra delen utan i hög grad belastar skattekollektivet.

Man konstaterar: "Det ger långsiktiga konsekvenser för ekonomi och bemanning framöver." Så ÄR DET.

Vilka analyser har landstingsledningen gjort med anledning av dessa väl belagda fakta? Har detta möjligen något samband med att flera kommuner inom landstinget har ökande antal utrikes födda invånare som är beroende av försörjningsstöd och därför inte bidrar med skatteintäkter? Hur svårt kan det vara att ta till sig officiell statistik, som entydigt visar att utrikes födda är kraftigt överrepresenterade bland bidragstagarna. Samma gäller vad avser icke godkända betyg där utrikes födda är kraftigt överrepresenterade.

Den ovan konstaterade problematiken är helt uppenbart orsakad av den förda ansvarslösa invandringspolitiken. Behöver landstingsledningen förstoringsglas för att kunna se den stora elefanten mitt i rummet?

Som jag ser det är tillhandahållande av god sjukvård inom rimlig tid regionens viktigaste uppgift. For två år sedan kunde jag konstatera att ordet "miljö" förekom 129 gånger medan ordet "sjukvård" förekom 93 gånger. I årets redovisning är balansen mycket bättre. Detta tyder på att ledningen börjat hitta tillbaka till huvuduppgiften.

Regionledningen framstår i dessa frågor som lika aningslös som landets statsminister som i SVT (november 2019) uttalade "Vi såg det inte komma." Detta famösa uttalande kommer sent att glömmas. Vi sverigedemokrater hade sedan många år "sett det komma" och varnat för detta och då blivit hånade med diverse nedsättande glåpord.

På sida 83 står det "Det generella statsbidraget avseende nyanlända flyktingar har dock minskat med 16 mnkr."

Att minskningen ar av den storleksordningen visar vilka enorma summor landet varje år spenderar på nyanlända.

Efter vissa påpekande om miljö, klimat och viltkött fortsätter Malmberg:

Kom inte här och försök mästra mig och SD genom att påstå att vi sätter grupp mot grupp. Socialisternas hela affärsidé bygger just på att sätta grupp mot grupp. Det sägs ibland att det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. Föreliggande årsredovisning bär syn for sägen. Här har man inte gjort rätt saker. Man har ägnat tid och kraft åt att brodera med ord istället för att lägga möda på analyser för att föra verksamheten framåt. Av Migrationsverkets årsredovisning for 2016 framgår att kostnaderna blev 59 miljarder plus upplupna kostnader om 14 miljarder som staten är skyldig kommuner och landsting det vill säga totalt 73 miljarder kronor. Ett rejält belopp. Man överskred budgeten med hela 61 miljarder. Till detta kommer ytterligare synliga kostnader i kommuner och landsting och osynliga kostnader i vårdköer och kulturkrockar med mera.

Att detta skulle vara åtalbart med fängelse på straffskalan i upp till två år är givetvis inget som hör hemma i en demokrati. Åtalet är ett solklart rättsövergrepp.

Vänsterextrema poliser ledde utredningen

Den som var förundersökningsledare var Nyköpings chefsåklagare Robert Eriksson – alltså han som nu också har lämnat in åtalet. Detta trots att han inte vet någonting som olika IQ-nivåer överhuvudtaget, precis som resten av de anställda på myndigheten.

Eriksson har dock haft en stor och välvillig polisstyrka som hanterade utredningen för honom på expressfart. Poliserna William Sandberg, Elisabeth Sandström, Lisa Erenger och Jenny Hejde har varit inblandade där de två sistnämnda har lett större delen av detta högprioriterade ärende.

Poliserna som ledde utredningen mot Bertil Malmberg har kopplingar till Feministiskt Initiativ och underrättelseorganisationen Expo. Kollage Nya Riks.

Poliserna är aggressiva under förhöret och frågar bland annat ”vad var syftet med att du sa just detta om sydsudaneser?” och undrar vidare ”hur tror du ditt inlägg uppfattas av Sydsudaneser?”. Detta trots att några sådana inte medverkade vid mötet alls. De försöker med helt vedervärdiga metoder få Malmberg att erkänna ett uppsåt.

Radikalfeministen Jenny är märkbart upprörd under förhöret och verkar vara av den bestämda åsikten att alla folkgrupper på hela jordklotet har exakt samma medel-IQ. Hon frågar därför ”du säger att du ångrar att du använde begreppet IQ, men är du av åsikten att de har lägre IQ?” och hon fortsätter sen som att hennes egen uppfattning är den enda lagliga uppfattningen med ”jag kan ju läsa i en bok utan att hålla med, tänker du att de har lågt IQ?”. Jenny gnäller sen och tycker inte att hon fått svar på sina helt irrelevanta frågor.

Bred röd front

De som skall vittna mot Malmberg under rättegången är flertalet mycket vänsterextrema personer. I förundersökningen är hela fyra personer listade som vittnen. Det verkar inte finnas ett enda vittne som står på Malmbergs sida utan bara vänsterextremister får komma till tals.

Den som har anmält det hela är Ingrid Christine Gilljam som varit medlem i den pedofilanstrukna organisationen RFSL sedan sent 70-tal. I dag representerar hon Socialdemokraterna i Nyköping. En annan person som uppträdde aggressivt mot Malmberg och ”förhörde honom” likt en polis under mötet var Carl Marcus Rolf Pehrsson – politisk sekreterare för Socialdemokraterna. Han ringde dessutom Sveriges Radio Sörmland två gånger under mötet för att få hjälp med att dreva mot Malmberg med Sveriges helt neutrala statspress. P4 Sörmland hoppade mycket riktigt hoppat på drevet enligt Socialdemokraternas anvisningar och har publicerat över tre inslag redan. I ett inslagen skall Anton Berglund distriktsordförande med SD ha uppmanat Malmberg att avgå.

Andra ”vittnen” är Tomas Bertil Borin från Välfärdspartiet och kommunisten Roja Mahmoudi från Vänsterpartiet.

Det är alltså upplagt för en avrättning under rättegången. Detta trots att manuset till hans tal inte under några omständigheter kan vara olagligt i ett demokratiskt samhälle.

Utesluts Malmberg av Sverigedemokraterna för detta och dessutom döms finns många grovt sjuka människor att kartlägga i demokratins namn sedan.

MEST POPULÄRA