torsdag, juli 29, 2021
 
HemINRIKESKantar-Sifo ljuger om Internationalens presstödsfusk

Kantar-Sifo ljuger om Internationalens presstödsfusk

MPRT påstår sig göra en "utredning"

Gab

Nya Riks kan nu avslöja att Lars Björkman som är chef för lekmannarevisorerna på Kantar-Sifo (KS) ljuger Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) rakt upp i ansiktet gällande revisionen av tidningen Internationalen. Det var den 17 juni 2021 som Kajsa Rohdin bad KS förklara sig efter vårt avslöjande om tidningens fusk med upplagorna. I ett e-post meddelande samma dag skriver Björkman att tidningen ”tidigare år hade de rabatter och var berättigade till dessa”. Han menar vidare att deras ”granskning … ”inte visat några rabatter från 2017 (förutom 100 ex 2017 inom ramen för 350 kr helårspris”.

Inget av detta stämmer dock utan KS chef hittar bara på allt. Han erkänner dock samtidigt att de haft ”tillgång till den bifogade årsredovisningen” och har ”haft den som underlag för avstämning av intäkter”. Hur KS gör sina avstämningar är oklart då de helt saknar auktoriserade revisor.

Lars Björkmans svar till MPRT är helt felaktigt. Skärmdump Nya Riks.

Tidningen fick inte alls sälja tidningar för halva priset

I Nya Riks artikel om Internationalens fusk med prissättningen var vi mycket noga med att påpeka att tidningen under 2015 sålde tidningen för 520 kronor vilket alltså var det ordinarie priset. Vi visade sedan att de inte fick lov att sälja tidningen för halva priset då ett sådant pris understiger minimipriset på 350 kronor.

Björkman har läst vår artikel och hänvisar till den i kommunikation med MPRT. Trots detta skriver han att ”abonnemangspriset” låg på 520 kronor och menar sen att rabatterna var korrekta och att de ”var berättigade till dessa” – detta utan en enda förklaring på varför. Tidningen fick inte alls sälja tidningar med 50 procent rabatt vilket är kärnpunkten i hela artikeln – från den framgår tydligt och ungefär halva deras omsättning är så kraftigt rabatterad att den inte är presstödsgrundande.

Ljuger om att rabatterna för 2017 är avvecklade

Björkman förklarar vidare för MPRT hur duktiga hans revisorer har varit och säger att Internationalen ”inte visat några rabatter från 2017 (förutom 100 ex)”. Detta stämmer dock inte heller då deras årsredovisningar visar helt andra siffror – hela 50 procent av inkomsterna för helåret var baserade på rabatterade exemplar. Rabatter som lämnas kvartalsvis verkar alltså inte vara prisreduceringar hos KS.

International rabatterade nästan halv upplagan även 2017 trots att de inte fick det. Skärmdump Nya Riks.

Under 2017 hade Internationalen enligt den egna hemsidan en prenumerationskostnad på 99 kronor per kvartal. Av årsredovisningen framgår det dock tydligt att de sålde nästan alla sådana prenumerationer med en rabatt på 30 kronor och även en stor andel för halva priset. De tog alltså som högst 276 kronor för helåret och som minst 198. Både dessa belopp är under 350 kronor och dessa prenumerationer kan därmed inte räknas med i den presstödsgrundande upplagan.

När en frilansjournalist ringer Björkman klockan 14:30 är han på lunch och har begränsad information om ärendet.

Georg Lagerberg på MPRT uppger att ärendet fortfarande utreds trots att de inte har ställt några följdfrågor efter den 17 juni 2021. Vad de utreder är oklart då deras personal saknar kompetens inom revision. Istället för att gå på ärendets kärna har handläggaren Rohdin begärt ”ett yttrande” från KS som hon sen inte har brytt sig om att följa upp. Tidningens representanter har de efter hela tre veckor inte ens kontaktat.


MPRT och Kantar-Sifo har sedan runt 2017 kantats av väldigt stora skandaler som har lett till nedläggningen av runt 15 tidningar under ETC och konkurser för bland annat Tempus och den kommunistiska tidningen Liberación.

MEST POPULÄRA