söndag, juni 13, 2021
 
HemINRIKESJournalisten: Svenska medier i topp vad gäller demokrati

Journalisten: Svenska medier i topp vad gäller demokrati

Gab

Josef Trappel som leder gruppen Media for Democracy Monitor (MDM) omskrivs nu av tidningen Journalisten för en rapport där Sverige pekas ut som det bästa landet för medier. Nyligen har dock Fria Tiders bankkonton stängts och det statliga mediestödet mer än fördubblats på två år. I princip alla tidningar i Sverige står nu under statlig kontroll via olika stödformer, men detta verkar Trappel och hans medarbetare Tales Tomaz inte se som något anmärkningsvärt i sin studie.

I deras studie, som omskrivs av Johannes Nesser på Journalisten kan man bland annat läsa följande:

  • Att Sverige får full pott för att public service och andra tidningar är billiga. Det förklaras dock inte vidare hur en påtvingad prenumeration via skattesedeln kan vara billig eller att staten finansierar upp till 75 procent av tidningsverksamheterna i landet via Myndigheten för press, radio och tv.
  • Studien nämner Fria Tider, Samhällsnytt och Nyheter Idag och menar att dessa fria medier tillhör en så kallad ytterhöger och studien påtalar att det är ett lågt antal nyhetsredaktioner som drivs av andra etniska grupper.
  • För att få full pott gällande jämställdhet måste enligt Trappel exakt hälften av nyhetskällorna komma från kvinnor.

Det som av kritiker har betraktats som det mest anmärkningsvärda i studien är dock att Sverige får full pott gällande maktdelningsprincipen. I rapporten menar författarna att staten är i princip helt separerad från nyhetsmedierna trots att långt över 200 tidningar i dag är helt beroende av olika former av press- och mediestöd.

Författarna till studien menar också att journalister i Sverige inte döms för kränkande innehåll men verkar inte känna till att Justitiekanslern och andra åklagare har fått Ingrid Carlqvist dömd i rättegång för att ha sänt radio. Att tidningar som Nya Dagbladet och Newsvoice har förvägrats statligt mediestöd på vad som verkar vara godtyckliga grunder verkar de inte heller känna till.

Att flertalet grundlagsskyddade medier så som Swebbtv har fått hela sina arkiv på Youtube raderade är ingenting som i större utsträckning har renderat kritik från det etablerade hållet, trots att företeelsen har omnämnts som det största digitala bokbålet i svensk historia.

MDM:s arbete utförs till stor del av Tomaz som skriver följande på sin hemsida:

”Jag jobbade som föreläsare under flera år i Brasiliens högre utbildningssystem, men den konservativa sväng som mitt land har tagit har medfört svåra arbetsförhållanden för icke fastanställda som försvarar progressiva idéer”

MEST POPULÄRA