torsdag, juni 17, 2021
 
HemINRIKESIntrovert nordisk befolkning utsatt för grovt folkrättsbrott av domare Peter Krikström

Introvert nordisk befolkning utsatt för grovt folkrättsbrott av domare Peter Krikström

Den nordiska ursprungsbefolkning som helt har förlorat sin skyddsförmåga tvingas nu leva med en kurdisk våldtäktsman och försörja honom på livstid

Gab

I förra månaden avslöjade Bulletin, Samhällsnytt och Nya Tider att en kurdisk-irakisk våldtäktsman får stanna i Sverige efter att han dömts för våldtäkt av ett svenskt barn. Domen kom den 6 april 2021. När Nya Riks ringer domare Peter Krikström på Lunds tingsrätt och påpekar att han kan komma att åtalas för grovt folkrättsbrott i framtiden upplever han det som ett ”hot”. Detta trots att han själv nu hotar hela Sverige med våldtäkter och fortsatta övergrepp i strid med folkrätten. Samtidigt är det helt uppenbart från flera FN-deklarationer som Sverige skrivit på att svenskarna har en helt obestridlig rätt att leva utan våldtäktsmän från andra länder.

– Bestämmelser … som utgår från svenskarnas skyddsbehov finns inte, säger Krikström när Nya Riks ringer honom och tycker att frågorna är ”hotfulla” och fruktar nu ett framtida åtal.

I FN-deklarationer som Sverige har skrivit på står det bland annat att ursprungsbefolkningar har rätten att tillgodose skyddsbehoven för sina barn. Svenskarna har också rätten att leva i fred och att att nå ekonomiskt framgång. Detta kan aldrig anses medföra att befolkningen skall tvingas försörja våldtäktsmän som gett sig på de egna barnen sexuellt. Det finns också regler som ger svenskarna rätt till självbestämmande och med detta i åtanke finns det inte under någon omständighet ens rätten för en politisk mångkulturell majoritet att låta utländska våldtäktsmän leva bland svenska barn. Även vid ett majoritetsbeslut kan detta inte ändras då rätten står över all politiskt och juridisk makt.

FN-deklarationerna som Sverige har skrivit på är tydliga

Artikel 7 i FN-deklarationen är väldigt tydlig och menar att svenskarna har rätten till fysik och mental integritet med också frihet och rättslig säkerhet för alla individer. Det är alltså helt klart att Krikström tillsammans med nämndemännen har begått ett mycket grovt folkrättsbrott med sina handlingar.

Svenskarna har också rätten att inte bli tvångsintegrerade eller assimilerade i ett mångkulturellt samhälle.

Eftersom svenskarna inte vill leva med utländska våldtäktsmän bryter även Krikström mot artikel 10. Detta då svenskarna tvingas flytta från de områden som de utländska våldtäktsmännen bosätter sig i. Istället är det så att det råder ett totalförbud för dem att ens stanna kvar i landet.

Artikel 15 garanterar också svenskarna rätten till ett värdigt liv. Detta står då i strikt motsats till att tvingas leva med människor som våldtagit den egna folkgrupper. Detta samtidigt som våldtäktsmännen garanteras en svensk levnadsstandard med gemensamma skattemedel.

Full empati visas med multikriminell kurdisk våldtäktsman

Den dömda, Dlovan Jamal, född 990707, dömdes till två års fängelse för våldtäkt mot barn, hemfridsbrott, sexuellt ofredande och våldsamt motstånd. Enligt domen skall han ha genomfört en vaginal våldtäkt mot ett minderårigt barn och även försökt begå en anal våldtäkt. Han har också utsatt barnet för ett sexuellt ofredande.

Åklagaren hade yrkat på att Jamal skulle bo i hemlandet under tio år och sen få rätten att återvända och leva på svenska skattemedel. Domare Krikström och nämndemännen var dock av en mycket mer ”liberal” uppfattning och ömmar av någon anledning för den kurdiske våldtäktsmannen. Detta trots att det rör sig om en yrkeskriminell person.

Den 24 feburari 2021 dömdes Jamal i ett annat mål vid Ångermanlands tingsrätt för misshandel och skadegörelse. I det fallet skall han ha slagit en svensk man flera gånger i ansiktet tillsammans med en annan migrant.

Men brottsligheten är ännu bredare tillbaka i tiden. Under oktober 2020 dömdes han för ett hemfridsbrott som utfördes tillsammans med tre andra migranter. I det fallet bröt han sig in i landshövdingen Anders Flankings hem på Gotland.

Innan detta finns han lagförd för ett fall av skadegörelse, ett fall av narkotikabrott och två fall av ringa narkotikabrott där han fick fyra månaders fängelse. I fallet med skadegörelse har han försökt begå inbrott och i samband med detta förstört en dörr för 7 000 kronor. Efter det åkte han fast med narkotika vid tre olika tillfällen och hade 50 gram MDMA (ecstacy) och mindre mängder cannabisharts. Han hade även en våg vilket tyder på att han arbetar som knarklangare.


Trots denna historik och våldtäkten mot ett svenskt barn tvingar alltså Krikström och nämndemännen Elvira Viseu Anes (S), Attila Beck (M) och Allan Jackson (S) Sveriges ursprungsbefolkning att försörja honom på livstid samtidigt som de tvingas bo med sina barn i hans närhet.


I domen skriver det att Jamal inte har ”så stark anknytning till det svenska samhället att det finns hinder mot utvisning”, men menar sen att hans ”flyktingförklaring utgör följaktligen hinder mot ett utvisningsbeslut”. Rätten tar samtidigt inte någon hänsyn alls till den svenska befolkningens skyddsbehov har därmed helt uppenbart gjort sig skyldiga till grovt folkrättsbrott – ett brott som dessutom saknar preskriptionstid.

Krikström försvarar sin brottslighet

När Nya Riks ringer domare Krikström blir han märkbart irriterad och känner snabbt av att han är på väg att bli ifrågasatt:

Det hade yrkats på utvisning men du bestämde att han skall få stanna? Det är ändå våldtäkt mot barn, hemfridsbrott, sexuellt ofredande och våldsamt motstånd. Sen är han dömd för skadegörelse och misshandel innan detta. Även hemfridsbrott och narkotikabrott.

– Ja, det står ju i domen och då resonerar vi om det. Jag får hänvisa till domen. Jamal har ju beviljats uppehållstillstånd som flykting.

Har ni tittat på hans fortsatta skyddsbehov?

– Jag kan inte ge några ytterligare skäl. Jag är ledsen om jag gör dig besviken.

Det har kommit nya prejudicerade domar från högsta domstolen. Jag ser ingen referens till dem?

– De domar vi anser betydelse är med i domen.


Finns det något sätt på som ni har tagit hänsyn till svenskarnas skyddsbehov?

– Alltså reglerna för utvisning dom finns ju i utlänningslagen och dom har tingsrätten resonerat utifrån. Bestämmelser vid sidan om det som utgår från svenskarnas skyddsbehov finns inte.


Har ni verkligen gått igenom den fullständiga lagen då? Vi som bor här vi måste ju också ha rättigheter.

– När tingsrätten bedömde frågan så gjordes det utifrån de bestämmelser som gäller.

Kan det inte vara så att det finns en folkrättslig bas. Att svenskarna har rätt att leva i sitt land utan våldtäktsmän från andra länder?

– Ja, alltså det här går ju vid sidan av det som rätten har prövat i målet. Det är bestämmelserna i utlänningslagen som gäller i det fall.

Du är inte orolig själv långsiktigt att du kan bli åtalad för grovt folkrättsbrott?

Nej, det, hur skall jag tolka det som du säger nu?

Ja, alltså med den rättsliga grunden som finns med sin fulla bredd med de konventioner som Sverige skrivit på med FN. Att man bortser från folkrättsregeln och tvingar den svenska folkgruppen att leva med en yrkeskriminell irakier som går att utvisa, som har våldtagit ett barn. Det kan vara på gränsen där att det kan vara åtalbart att låta det ske.

– Jag uppfattar att det finns en snudd på hotfull ton i det du säger. Att jag skall åtalas för det här beslutet.

Vad ger dig rätten att utsätta min folkgrupp för absolut livsfara med en människa som vi måste försörja?

– Jag har ingenting mer att tillföra. Nu uppfattar jag att du kommer med anklagelser mot mig personligen och att det jag har gjort är åtalbart så jag avslutar det här samtalet nu.

Nya Riks kommer att följa Krikström framtida arbete i rättsväsendet noggrant.

MEST POPULÄRA