Integritetspolicy

Generellt Generell policy Denna integritets- och personuppgiftspolicy gäller för Nya Riks och de tjänster som tillhandahålls under denna domän. Vi beskriver nedan hur vi behandlar våra kunders personuppgifter, t.ex. information som du lämnar när du prenumererar, köper en produkt, skickar en donation eller kontaktar kundtjänst. Vi beskriver hur vi behandlar de personuppgifter som samlas in via denna domän och andra kommunikationssätt.

De uppgifter vi samlar in är i första hand namn, personnummer, adress, e-post och telefon.

Vi följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla beslut avseende integritet fattas i samråd med och övervakas av dataskyddsombudet.
Uppgiftsinsamling Motivering till uppgiftsinsamling Som kund eller användare förväntar du dig en bra produkt som ständigt blir bättre. Om du ska kunna få ta del av tjänsten måste vi ha information om dig. Vi kan därmed komma att använda personuppgifter för analyser och för olika sätt att förbättra våra produkter.

Vi samlar in information om dig med Google Analytics och andra verktyg för att kunna analysera vår produkt och redovisa relevanta data till leverantörer och myndigheter.
Cookies Cookie-filer När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies.

Kommentarssystemet kan spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är en åtgärd som skapar bekvämlighet då användaren slipper fylla i dessa uppgifter igen. Dessa cookie-filer kan gälla i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kan vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om du accepterar dem. Den innehåller inga personuppgifter och försvinner när du stänger webbläsaren.

Om du loggar in kan vi skapa olika cookie-filer för att spara information och val. Dessa kan vara giltiga i mellan två dagar och ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” eller liknande kan din cookie finnas kvar i två veckor. Vid utloggning tas cookie-filerna bort.
Inbäddat Inbäddat webbinnehåll Artiklar kan innehålls inbäddat material så som videoklipp, bilder och information från sociala medier. Detta material kan bete sig som att de har besökt den andra webbsidan. Dessa sidor kan samla in uppgifter som ligger utanför vår kontroll.

Andra sidor kan alltså övervaka den interaktion som sker med det inbäddade objektet.
Email Data via email Om du begär återställning av lösenordet kan din IP-adress komma att ingå i e-post om återställning. Även andra detaljer så som ditt namn kan förekomma. Dataretention Dataretention Om du kommenterar kan kommentaren och andra data komma att sparas för all framtid. Detta är för att kunna automatisera granskningen.

Om du registrerar dig på hemsidan sparar vi de personuppgifter som anges i användarprofilen. Man kan redigera sina personuppgifter när som helst. Administratörer för hemsidan kan också redigera denna information.
Rättigheter Dina rättigheter Om du har skapat ett konto och eller skrivit en kommentar kan du begära en export med personuppgifterna. Du kan också begära att vi bort dessa uppgifter. Undantag gällande detta kan vara av administrativa eller juridiska orsaker. Program Vilka program tar del av uppgifter? Kommentarer som skrivs kan komma att kontrolleras av en automatiserad tjänst för analys av skräppost eller regelbrott mot kommentarspolicy. Även program för handel och betalningar Parter Andra parter kan få data Personuppgifter kan komma att ges till andra parter för betalningar och liknande.

Vi kan också dela personuppgifter med myndigheter när lagen så kräver. Detta kan till exempel vara Skatteverket, Bolagsverket, Polismyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.
Ansvarig Ansvarig för personuppgifter Den som är juridiskt ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är den som är registrerad som ansvarig utgivare med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Om ingen finns registrerad är det ägaren av domänen. Samtycke Samtycke och godkännande Genom att använda vår hemsida godkänner du vår policy i sin helhet. Du godkänner att det är ditt eget ansvar att studera hantering av cookies och verktyg för detta men även annan information som direkt kan påverkas av dig vid användandet av hemsidan.

Myndigheten som reglerar detta i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.