söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESIKEA separerar föräldrar med nyfödda barn i matsalen - felaktigt säger kommunen

IKEA separerar föräldrar med nyfödda barn i matsalen – felaktigt säger kommunen

Fånglägerstämning i Sveriges största möbelhus - nu får de dock bakläxa av Göteborgs kommun

Gab

Möbelföretaget IKEA har sedan en tid implementerat Folkhälsomyndighetens rekommendationer i restaurangdelen av varuhuset. Eftersom IKEA betraktas som en handelsplats får varje ätande sällskap bara bestå av en person. Detta innebär alltså att föräldrar som behöver köpa in varor inte får sitta tillsammans med nyfödda barn som ofta behöver extra uppmärksamhet. Men nu får de bakläxa av bland annat Göteborgs kommun som menar att ”barnets behov av stöd” är avgörande.

Enligt rapporter som Nya Riks fått tillkallas säkerhetsvakter om föräldrarna inte sitter vid var sitt bord.

Stränga krav hos IKEA

Vid ett besök i IKEA:s matsal får alla över 13 år en plastbricka som innebär att de anvisas till ett enskilt bord.

Enligt IKEA:s kundtjänst får bara barn som är under 13 år sitta tillsammans med en förälder. Följdfrågor ställs om reglerna:

Varför separerar ni föräldrar med nyfödda barn?

”En av föräldrarna får ju sitta med barnet. Den andra föräldern får sitta vid ett annat bord.”

Om barnet är nyfött behöver kanske två föräldrar behöver hjälpas åt?

”Just den regeln där kan de inte undanta. Vi följer reglerna från Folkhälsomyndigheten.”

Är det inte skillnad på en nyfödd bäbis och ett barn som är 12 år gammalt?

”Vi följer bara de regler som finns. Det är en vuxen per bord. Det finns inga undantag.”

Folkhälsomyndigheten tror att reglerna är flexibla

Informationslinjen hos Folkhälsomyndigheten (FHM) är dock annorlunda. Myndigheten tror delvis att reglerna som de skrivit är ganska flexibla och att det är upp till den enskilda butiken att tolka dessa. De tror också att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över restaurangerna i varuhusen, men det visar sig vara kommunens arbetsområde. FHM får frågor:

Vad gäller för föräldrar med nyfödda barn i restaurangdelen av ett varuhus?

”Jag tror där kan finnas en viss typ av undantagsfall. Anledningen till att man sitter en vid varje bord är för att man skall handla själv.”

Nyfödda barn kanske har andra behov än de som är 12 år gamla?

”Regeln är förlängd till 2 maj och utgångspunkten är att man skall handla ensam. Det finns undantag och det är för barn och de som har behov av ledsagare. Det åvilar IKEA att tolka in och implementera reglerna på rätt sätt.”

Ni tycker inte att ni är tillräckligt klara gällande hur IKEA skall agera?

”Jag kan inte kommentera hur IKEA har agerat. Vi har skrivit att man kan göra undantag om det är barn. Det finns möjlighet till undantag. Länsstyrelsen har tillsyn över detta. De kan ha något mer konkret.”

Ni är alltså inte säkra på om er intention är att separera föräldrar med nyfödda barn?

”Intention är att hålla ner smittspridningen. Huvudregeln är att man handlar själv och äter själv. I det här fallet är det upp till IKEA att tillämpa reglerna.”

FHM menar vidare att tillsynen hamnar på de olika Länsstyrelserna runt omkring i landet.

Länsstyrelsen inte ansvariga

Enligt Länsstyrelsen har de ansvar för just gallerior, sportanläggningar och liknande men menar att detta aldrig omfattar restaurangdelen.

Hur ställer ni er till att två föräldrar äter tillsammans med en nyfött barn?

”Det är kommunen som har ansvar över den tillsynen.”

Vad har ni för tillsynsansvar?

”Det är själva handelsplatsen men inte restaurangen. Vi kollar på hur många som går in i butiken, inte i själva matsalsdelen.”

Göteborgs kommun meddelar nu följande gällande sitt distrikt:

Om stöd ”kan ges av en förälder så kan inte två föräldrar sitta tillsammans med barnet, men har barnet behov av stöd av två personer så är det de som får vara avgörande.”

Kommunen påpekar även att det är föräldrarna som avgör barnens behov och inte IKEA:s personal och meddelar – ”Vad som uppges av sällskapet i det enskilda fallet får i huvudregel godtas av verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten”.

Statens upplägg avseende övervakningen för detta innebär att det finns 311 olika tillsynsmyndigheter som reglerar hur mat får serveras i gallerior. 21 olika Länsstyrelser som ansvarar för själva insläppet av kunder och 290 kommuner som skall tillse att restaurangerna på insidan följer lokala regler och praxis.

MEST POPULÄRA