söndag, augusti 1, 2021
 
HemOPINIONHur bekämpar Sverige korruptionen och den svarta ekonomin?

Hur bekämpar Sverige korruptionen och den svarta ekonomin?

Gab

För att kunna ha en uppfattning om hur stor andel den svarta ekonomin är av den totala ekonomin tvingas alla bedömare gissa, är den svarta ekonomin 10, 20 eller 50 procent?

Sveriges politiker och myndigheter väljer att sluta ögonen, vända bort huvudet och låtsas som att den svarta ekonomin inte alls finns eller är helt försumbar, skulle Sverige vara ett korrupt land?? Vafalls!

I en ekonomi där korruptionen sprider sig följer naturligen också kriminaliteten med

Kriminaliteten förekommer dock på alla nivåer, det första vi idag tänker på är väl hur de gängkriminella klanerna helt valt att ställa sig utanför den officiella ekonomin. Dessa klaner skapar med sin kriminalitet ett parallellt samhälle där absolut ingen skatt betalas in till vare sig staten, kommunen eller regionen.

De gängkriminella och deras anhöriga är dock de första att med alla medel försöka tillskansa sig pengar ur de gemensamma välfärdssystemen såsom pension, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg, a-kassa och sjukpenning med mera.

Den politiska korruptionen och myndighetskorruptionen är minst lika kriminell som den klanbaserade gängkriminaliteten

Kanske är det därför politiker inte gör så stora ansträngningar för att stoppa gängkriminaliteten? Skulle den naivt sovande svenska befolkningen förstå hur den politiska kriminaliteten går till så skulle det bli en chock för väldigt många.

Det gäller som vanligt att upprätthålla bilden av ett Sverige där allt är snövitt, ärligheten alltid sätts främst och där vi alla solidariskt betalar in våra skatter så att de mest behövande får det vi alla tycker att de är berättigade till.

Om inte vare sig de gängkriminella och våra politiker uppträder med solidariteten satt i det främsta rummet, varför skulle då vanligt folk vara solidariska med våra gemensamma samhällsfunktioner?

Den svenska befolkningen är på inget sätt dum i huvudet, möjligen kraftigt pk-skadade och därför överdrivet naiva i sin syn på korruption och kriminalitet. Så när till exempel målaren skall göra sitt jobb så frågar han givetvis om det skall betalas svart eller om du som kund föredrar RUT/ROT avdrag. Med detta system tror sig politikerna ha eliminerat den svarta ekonomin inom hantverkarkretsarna, så totalt fel som det kan bli. Detta är dock bara ett av alla problem vi har.

RUT/ROT skapar bara osund konkurrens då Migrationsverket med detta system får anledning att bevilja arbetskraftsinvandring i stor skala till de kriminella företagare (ofta från redan etablerade gängkriminella klaner). Med svarta löner till illegala migranter och arbetskraftsinvandrare, långt under etablerade och avtalsbundna svenska löner, driver dessa kriminella klaner upp den redan stora andelen svart ekonomi i Sverige. Samtidigt som över en halv miljon andra icke arbetande migranter sitter på café och dricker kaffe och räknar bidragspengarna från svenska skattebetalare, istället för att arbeta.

Hur uppfattar vi som svenskar den svenska korruptionen?

Transparency International (TI) har i dagarna kommit med en rapport, TI som i och för sig själva är en halvt suspekt organisation med förgreningar till FN-styrda NGO:s och därmed en del av den väl dolda globalismen försätter dock sin svenska del av organisationen i lätt panik.

Men låt oss först kolla TI:s definition av korruption. ”We define corruption as the abuse of entrusted power for private gain.” En ganska vid definition som ger möjligheter att inkludera i stort sett vad som helst i begreppet korruption. Att TI satt på podiet hos World Economic Forum 2020 säger en del om deras egna bindningar till korruption.

Transparency Internationals rapport

40.000 människor från alla 27 EU-länderna ingick i undersökningen, cirka 35 procent ansåg att korruptionen breder ut sig och ytterligare 44 procent tycker inte att det blir bättre. Ett alarmerande resultat vilket också bekräftar att människor i olika länder känner mycket låg tilltro till samhällets generella utveckling.

Cirka två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att regeringskorruptionen är det största problemet, något att tänka på för den naiva svenska befolkningen som generellt sett har stor tilltro till våra politiker. Tittar man på Sverige landar vi på en 12:e plats i generella termer, mycket därför att de svenska deltagarna i undersökningen fortfarande inte tror att vänskapskorruptionen är så utbredd i Sverige som i andra länder. Givetvis något som bara bekräftar bilden av svensken som naiv och sött slumrande i sin enfald.

TI radar upp 7 punkter för att kunna komma tillrätta med detta problem. Jag tar några av punkterna:

  • 1 Skydda mot lobbyism genom att förbättra insynen och ta itu med intressekonflikter ibland alla skattebetalda politiker och tjänstemän.
  • 2 Minska möjligheterna till korruption i alla offentliga upphandlingar.
  • 3 Säkerställ ansvarsskyldighet för maktmissbruk, inklusive överträdelse av lagstiftningen från politiker och myndigheter, genom effektiv övervakning, verkställande av straff och avskräckande straff sanktioner.

Vem tvivlar efter detta på att Sverige är minst lika korrupt som något annat land i EU??

MEST POPULÄRA