torsdag, juli 29, 2021
 
HemEKONOMI"Högermedier" tar tio procent av innovations- och utvecklingsstödet

”Högermedier” tar tio procent av innovations- och utvecklingsstödet

Samtidigt krymper potten kraftigt och NewsVoice diskrimineras igen

Gab

Igår släppte Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) listan över de medier som fick del av innovations- och utvecklingsstödet för 2021. Stödet är en del av det nya mediestödet som till skillnad från presstödet delas ut efter tillgängliga medel. Presstödet är ett så kallat förutsägbart garantistöd som framförallt riktar sig till tryckt press med väldigt höga kostnader för tryckeri och distribution. Mediestödet delas sen ut från de pengar som blir över i MPRT:s budget – detta med stor osäkerhet i stödbeloppen som ofta sätts ner kraftigt.

Totalt delade MPRT ut 17,1 miljoner kronor för 35 olika utvecklingsprojekt. Av dessa 35 stod ”högermedierna” Samhällsnytt, SwebbTV och Nya Dagbladet för sju med en totalsumman på 1,7 miljoner.

Under 2019 delade MPRT ut hela 46 miljoner kronor medan potten för 2020 var 30 miljoner. Stödformen har alltså kollapsat kraftigt sen starten och gått ner med runt två tredjedelar.

Innovations- och utvecklingsstödet är till skillnad från de andra stödformerna resultat och projektbaserad. För att få de vanliga stöden räcker det med att tidningen har en verksamhet som har kostnader.

SwebbTV fick en miljon kronor kronor för att projekt som verkar syfta till att återställa kanalens trafiknivåer från tiden på Youtube. De skall i ett mycket omfattande projekt bygga en helt egen videoplattform. Samhällsnytt riktar in sig på fem mindre förbättringsprojekt och Nya Dagbladet syftar ta fram en komplett plattform för iOS och Android.

Bland de som nekades stöd återfinns Minibladet som riktar sig till treåringar. De hade sökt runt fem miljoner kronor för att förbättra insatser gällande de minderåriga barnen. De sökte även 1,3 miljoner för att driva så kallade ”barnredaktioner”. Även tidningen Realtid nekades stöd eftersom de inte klassas som en allmän nyhetstidning. MPRT menar att de ”består till övervägande del av artiklar inriktade mot finansmarknaden” och underkänner dem därför. MPRT har dock tidigare godkänt ATL, ”Lantbrukets Affärstidning”, för både press och mediestöd. Detta torde innebära att tidningen Affärsvärldens ansökan om redaktionsstöd kommer att avslås.

Tidningen NewsVoice nekas återigen mediestöd med motiveringen att den ”består av artiklar och redaktionellt material som präglas av vad som skulle kunna beskrivas som desinformation, konspirationsteoretiska resonemang eller vilseledande kring vetenskap.” Enhetschefen Georg Lagerberg och juristen Ida Nilsson skall ha handlagt ärendet där de skall ha gjort en strukturerad bedömning av ”mediets samlade redaktionella innehåll”. När NewsVoice underkändes för mediestöd förra gången genomförde MPRT inte en sådan bedömning utan gick på ”magkänsla”. Det återstår att se om myndigheten har upparbetat ett protokoll som kan ge vägledning inför detta ärende.

MEST POPULÄRA