söndag, augusti 1, 2021
 
HemOPINIONHjärtlösenhetens överstepräster

Hjärtlösenhetens överstepräster

Gab

När politiker, myndighetsutövare och rättsväsende går samman för att försvara sig mot en yttre fiende, i detta fall sina egna medborgare, sker det med de smutsigaste av alla vapen.

Hjärtlöshetetens anonyma illdåd får aldrig ett ansikte, de inblandade kommer alltid undan det personliga ansvaret till 100 procent.

Inspektionen för Vård och Omsorg gör som alltid då dessa organiserade mord sker inom vård och omsorg, helt i enlighet med vad politiker, myndighetsutövare och rättsväsendet har bestämt sig för att uppfatta som sitt uppdrag. Att mörda äldre och sjuka!!

Efter att ha läst Samhällsnytts senaste rapport över det väl utvecklade mördandet får man nypa sig i armen, lever vi apokalypsens sista tid?

Det organiserade mördandet inom äldreomsorgen och sjukvården har helt uppenbart ingen undre gräns för hur vidriga dessa människor är i sin yrkesutövning. Fallen där äldre mördas är nu en så vanlig företeelse att det inte ens leder till rubriker i medströmsmedia, enbart vi inom de fria medierna står upp för våra äldre och sjuka.

Det finns en formulering i Samhällsnytts rapportering som vi särskilt måste uppmärksamma, jag ber dig därför som läsare att fundera lite extra över denna formulering och vart den leder tankarna.

”Kommunens utredare lägger nu ansvaret på hemtjänsten. Man kritiserar bland annat en formulering i beslutet om att dra in servicen till den nu avlidne omsorgstagaren som löd ”arbetsplatsen ska stängas” som påstås ha lett till att personen ifråga lämnades helt i sticket.”

Denna vidriga formulering antyder klart att den kommunala hemtjänsten betraktar omsorgstagarens bostad som sin ”arbetsplats”. Varifrån tror ni att denna syn kommer ifrån?

Jag vet av egen erfarenhet i fallet med min egen mamma att facket Kommunal, som organiserar merparten av hemtjänstpersonalen, ser omsorgstagarens eget hem som sin ”arbetsplats”. Vem fan tror Kommunal att de är?

Kommunals starka ställning i det socialistiska Sverige har hela det kommunala omsorgskomplexet under sin fackliga kontroll. Kommunerna gör precis som Kommunal vill och de lyder minsta vink från Kommunal, när i helvete blir ens eget hem en kommunal arbetsplats?

Sveriges kommuner och regioner styrs ju av den kommunistiskt styrda intresseorganisationen SKR (före detta SKL) och när denna organisation tillsammans med facken, främst Kommunal, beställer ett kommunalt beslut som inskränker omsorgstagarens lagstadgade rättigheter lyder den kommunala hemtjänstorganisationen på typiskt socialistiskt manér.

Man kan ju undra varför kommunalt ansvariga tjänstemän helt åsidosätter sin förpliktelser att följa svensk lag, men de vet att deras mördande har ett Cosa Nostra liknande beskydd från svenskt rättsväsende. De blir som i detta fall aldrig ens anmälda till åtalsprövning, och skulle de mot förmodan någon enstaka gång bli åtalade så frikänns de självklart av korrupta svenska domstolar vilka alltid skyddar de kommunala mördarna.

Det kanske förbryllar en del att kommunala tjänstemän kan fatta så lagvidriga beslut som i detta fall, det beror på en av sossarna införd straffrihet. Som vanligt i socialistiska diktaturer så har brottsligheten upphöjts till lag, att kommunala tjänstemän fattar så kallade verkställighetsbeslut är en lag som tillkommit efter Arbetsmiljöverket och facket Kommunals ihärdiga påtryckningar.

Bakom kulisserna utsågs en utredare med sossarnas partibok, Per-Olov Larsson, att i en utredning ”Kommunal Kompetens i Utveckling” dra upp riktlinjerna för hur kommunala tjänstemän kan fatta icke överklagbara beslut. I SOU 2007:72, kapitel 3:3, på sidorna 75-77, återfinns denna för allmänheten helt okända möjlighet för kommuner att betrakta omsorgstagares hem som sin arbetsplats.

När väl denna utredning gick över till lag försvann möjligheterna till rättslig prövning, utredaren belönades på sedvanligt sossevis. Han blev belönad via regeringen totalt sekretessbelagda utnämningsmakt och utsågs till rådman vid en tingsrätt.

Hur står vi ut med denna vidriga hantering??

Återinför ett tjänstemannaansvar värt namnet!!

MEST POPULÄRA