torsdag, juni 17, 2021
 
HemOPINIONHilda & Ruben samt Legally Lady har tagit över svenskt rättsväsende

Hilda & Ruben samt Legally Lady har tagit över svenskt rättsväsende

Gab

Grundstenen i en demokrati, åtminstone som vi i västvärlden känner den, är att rättsstaten står fri och oberoende från den politiska makten.

Grundlagen skall garantera rättsväsendets oväld och dess representanter skall därför kunna arbeta oberoende från ideologin som den politiska makten för tillfället har som sin ledstjärna. Grundlagen och rättsväsendets oberoende och oväld skall kunna stå bergfast borrad i den svenska historiens berggrund.

Hörnstenarna för att en demokrati skall kunna lita på rättsväsendets oberoende och oväld bygger på några basala förutsättningar.

Grundstenarna för den demokratiska rättstillämpningen

Att den politiska makten inte frestas att skapa lagar som rättsväsendets representanter tvingas följa om lagarna står i strid med grundlagarna.

Att rättsväsendet inte frestas att, för egen snöds vinnings skull, tolkar införda lagar i den anda som lagstiftarna implicit haft som grund för dess införande, åtminstone om de av politikerna instiftade lagarna har sin grund i politiska ideologier.

Att rättsväsendet alltid gör sin laglighetsprövning mot vad Sveriges grundlagar anger i sin bokstavliga mening.

Att rättsväsendets representanter avstår från politiska tolkningar av gällande lagar, och då i synnerhet då det gäller olika doktriner av politisk typ.

Vi skulle kunna rada upp en lång rad andra mycket självklara rekvisit för svenskt rättsväsende att följa då man utövar sin myndighetsmakt.

Det politiserade rättsväsendets förfall ett hot mot demokratin

När rättsväsendet politiseras såsom det har gjort i Sverige och en lång rad andra västländer är hela rättstillämpningen ute på ett sluttande plan. Detta något hypotetiska resonemang blir mer begripligt om kan vi ta diskussionen om hur politiserade de svenska domstolar har blivit.

För att göra hela resonemanget ännu mer tydligt kan vi ta situationen i USA där makten i samhället delas av tre entiteter, kongressen, senaten och Supreme Court. Grundtanken är att de två förstnämnda med makt att stifta lagar måste finna sig i att USA:s högsta domstol står helt fria och oberoende av den politiska makten i kongressen och senaten. Domstolen har den amerikanska konstitutionen, det vill säga de amerikanska grundlagarna, som sin ledstjärna när de avgör praxisbildande fall. Supreme Courts opolitiska tolkning skall ske med hjälp av en bokstavstolkning av grundlagarna.

Så om amerikanska politiker försöker skapa politiskt grundade lagar måste politikerna ändå finna sig i den grundlagstolkning som rättsväsendet gör då de bedömer mot vad som står i den amerikanska konstitutionen. Denna armlängdsprincip mellan politisk makt och juridisk makt bygger också på att tillsättningen av medlemmar i Supreme Court är livsvarig och att nya medlemmar väljs oavsett vilken politisk åskådning den för tillfället sittande presidenten har.

Bråket kring antalet ledamöter i den amerikanska högsta domstolen har sin grund i att den politiska makten vill kunna styra domstolsmaktens tolkningar till sin egen fördel. Därför är bråket om antalet ledamöter i Supreme Court ytterst en fråga om maktdelnings principer mellan politiker och domstolsmakten.

Det svenska rättsväsendets totala förfall

När man i Sverige och för all del många andra europeiska länder nu beskyller till exempel Polen och Ungern för att vilja styra domstolarnas maktutövning vid sina lagtolkningar måste man först titta på hur den till exempel det svenska systemet fungerar.

Magnus Stenlund har för SwebbTV:s räkning precis som jag själv ägnat en hel del tid åt att kartlägga hur denna uppdelning ser ut i Sverige. Det är en skrämmande upplevelse att komma till insikt om hur illa ställt det är med den svenska rättstillämpningen. Åklagare, polis och domstolsväsendet är så totalt korrumperade av den politiska maktens företrädare att det för tankarna till vilken diktatur som helst.

Socialdemokraterna systematiska arbete med att göra hela den svenska rättsvårdande apparaten helt infiltrerad av sina politiska doktriner förlamar hela demokratin. Naturligtvis är detta ett arbete som syftar till att de skall kunna fortsätta sin politik även om det socialistiska blocket skulle förlora den lagstiftande makten i allmänna val. Om polisen, åklagarna och domstolsväsendet fortsätter att upprätthålla de socialistiska idétraditionerna under en ny och i allmänna val mer konservativ politisk regim blir ju demokratins grundvalar satta ur spel.

Vaknar vi inte snart är den socialistiska diktaturen ett fullbordat faktum

Mest tragiskt är att den svenska befolkningen fortsätter tro att vi i grunden har en demokrati där statligt avlönade myndighetsutövande tjänstemän och kvinnor står för en opartisk och oberoende tillämpning av våra demokratiska grundvärderingar. Inget kan vara mer fel, pk-samhället med dess så typiska socialistiska tolkningsföreträden har upphöjts till norm och de går så långt i sin förvrängda samhällssyn att de istället förföljer alla medborgare vilka vågar visa sin avvikande uppfattning till den rådande pk-normen. Läs till exempel om den helt sekretessbelagda utnämningsmakten som socialisterna i Sverige infört.

Åsiktsförtryck och repression tillämpad rakt över hela linjen blir inte ifrågasatt då en bedövande majoritet av den svenska befolkningen under så lång tid blivit så hjärntvättade att de inte längre förmår att tänka kritiskt. Den blinda lydnadskultur som det socialistiska blocket lyckats implementera sitter som etsat in i hjärnbarken på de flesta, i synnerhet på de flesta yngre och urbana medborgarna vilka numera är så indoktrinerade att de blint följer socialismens banérförare oavsett om dessa leder dem fram till avgrundens klippa för en snabb och säker död. Leve PK-ismen!!

MEST POPULÄRA