torsdag, juni 17, 2021
 
HemEKONOMIGuldpriset uppe på 1900 dollar igen

Guldpriset uppe på 1900 dollar igen

Gab

Efter att guldpriset snabbt gick upp från 1 750 dollar per troy uns till 2 088 dollar mellan juli och augusti 2020 har priset varit på tillbakagång. Efter nästan tio månaders kräftgång fram till april 2021 hade priset sjunkit mycket kraftigt och vänt ner hela vägen till 1 700 dollar, men nu har alltså priserna tagit fart igen. Efter en successiv prisökning under två månader är nu priset på 1 900 dollar.

De två primära faktorerna som anses driva detta är ett sjunkande värde på den amerikanska dollarn och rädsla för en tilltagande inflation på flertalet marknader.

Flera bedömare tror att centralbankernas penningpolitik kommer att driva upp guldpriset betydligt snabbare i framtiden. Vissa tror även att det finns ett samband med de kraftiga prisfallet i Bitcoin de senaste veckorna, något som skall ha accelererar prisuppgången ännu mer.

Priset motsvarar 504 000 kronor per kilo.

MEST POPULÄRA