torsdag, juli 29, 2021
 
HemINRIKESFlertalet personer kopplade till Allra dömda till långa fängelsestraff

Flertalet personer kopplade till Allra dömda till långa fängelsestraff

Gab

Allras två grundare, Alexander Ernstberger och David Persson Rothman och två medåtalade dömdes idag till långa fängelse av Svea hovrätt. Domen listar bland annat grovt mutbrott och grovt bokföringsbrott som grundar sig i en affär utfört under 2012. De hade tidigare friats av tingsrätten och häktas nu omedelbart på grund av flyktrisken. Allra är en tidigare fondförvaltare som fokuserade på pensionspengar i premiepensionssystemet.

Ladda ner domen här.

Ernstberger dömdes för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman till sex års fängelse. Persson Rothman fick fem års fängelse för grovt mutbrott och grovt häleri.

De medåtalade Johan Bergsgård och Olle Markusson fick fyra respektive fem års fängelse.

Enligt uppgift skall en så kallad warrant ha prissatts felaktigt och ägarna kunde tillgodogöra sig runt 100 miljoner kronor privat med affärsupplägget. Åklagaren har anfört att det kostade de som investerat sina pensionspengar runt 140 miljoner.

Pensionsmyndigheten gick till kraftigt angrepp mot tingsrättens friande dom och fick nu en framgång i hovrätten. Det är oklart om fallet kommer att lyftas av Högsta domstolen.

En av de som var med och dömde i fallet var hovrättsrådet Christer Lundh. Han meddelar följande i ett pressmeddelande:

”Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel”.

Från domen framgår följande:

Av den skriftliga bevisningen framgår att Olle Markusson den 28 respektive den 29 maj 2012 översände avräkningsnotor till Gustavia (en per SFS-fond och warrantaffär) samt slutliga term sheet. Av avräkningsnotorna, som var avfattade på svenska, framgår att Oak i kommission enligt uppdrag köpt ett visst antal warranter till kursen 8 000 USD. Som köpeskilling angavs produkten av antalet warranter och kursen. Motsvarande handling (contract note) sändes till Bank of America Merrill Lynch som emitterade en av warranterna. I den avräkningsnotan, som avsåg 3 500 warranter, angavs ”Price” till 4 850 USD (det pris som banken faktiskt sålde warranterna för) och ”Purchase price” till produkten av dessa faktorer. I term sheet angavs “Issue Price per Security” till 8 000 USD.

Av åklagarens bevisning i denna del framgår att en medarbetare den 7 juni 2012 till Olle Markusson skickade över ett skärmfoto från Bloombergterminalen utvisande dagskursen för en av warranterna med köp/sälj-kurs på avrundat 4 169 USD respektive 5 169 USD. Av mejl senare samma dag från Olle Markusson till en A sec.net-mejladress (Gustavia hade lagt ut uppgift att ställa kurs på annan) framgår att han för den aktuella warranten rapporterade en kurs på 7 819 USD. För den andra warranten angavs kursen till 8 000 USD.

Det är oklart hur tingsrätten kan ha kommit fram till en friande dom.

MEST POPULÄRA