söndag, augusti 1, 2021
 
HemOPINIONFarliga vanföreställningar om mainstream-media i Sverige

Farliga vanföreställningar om mainstream-media i Sverige

Schibsted och Bonnier informerar och utbildar den svenska allmänheten?

Gab

De senaste fem åren har den svenska opinionen skiftat avsevärt. Det är inte längre kontroversiellt att säga saker i stil med att: ”det politiska etablissemanget genomsyras av illvilliga personer eller korrupta grupper”. Självklarheten i att manipulativa lögnare söker sig till politisk makt finns hos de flesta svenskar. Det är något man kan diskutera utan risk för kontrovers.

Men när det kommer till mainstream-media blir det opinionsmässiga klimatet plötsligt annorlunda. Gemene man känns vid att många politiker är lögnaktiga brottslingar. Men att journalistkåren är minst lika genomrutten som den etablerade politiken är inte ett lika erkänt faktum. Uppfattningen att mainstream-media är opartiska och objektiva granskare av den politiska makten är fortfarande utbredd.

Så politiker kan manipulera och missbruka sin makt på folkets bekostnad – men medierna tjänar folket genom att informera och utbilda oss? Att dessa två åsikter kan rymmas inom samma verklighetsuppfattning är en absurd vanföreställning. Det är något vi måste komma till rätta med.

Åsiktsyttringarna kring massinvandring och dess konsekvenser är många i svensk alternativmedia. Det är sedan länge självklart att kritisera de politiker som genomfört denna massinvandring i strid med folkviljan. Nästa steg i opinionsbildningen är utan tvekan att påtala hur agendasättande journalistik möjliggjort och mörkat den utveckling som skett.

MEST POPULÄRA