tisdag, juni 15, 2021
 
HemKULTURFacebook förbjuder politisk propaganda mot demokraterna

Facebook förbjuder politisk propaganda mot demokraterna

Gab

Nu är det inte längre tillåtet att göra memer och publicera dem på Facebook – I alla fall inte om man opinionsbildar mot demokraterna på olika sätt. Flertalet grupper på plattformen har nu blivit blockade efter att man lagt ut citat från kända demokrater där de uppmanar till ”våldsamt motstånd”.

Under valkampanjen i USA började så kallade faktakollare att märka inlägg som var kritiska mot demokraterna. Inläggen bar texter som deklarerade att informationen som postats även finns tillgänglig i andra sammanhang. Detta har fått kritiker att misstänka att det nu är kutym för Facebook att märka inlägg som går på tvärs med demokraternas politiska budskap.

En bild som fick stor spridning i USA innan valet var en ”journalist” som rapporterade från de våldsamma BLM-upploppen – samtidigt som han stod framför en brinnande byggnad och påstod att upploppen var fredliga. Denna eldsvåda har nu kombinerats med olika citat från demokraterna där de uppviglar till våld i en ”mem”.

I ett av citaten säger den nuvarande amerikanska vicepresidenten Kamala Harris att de som protesterar inte skall ge upp utan fortsätta. Samtidigt ser man en brand från upploppen bakom Harris. I en annan mem uppmanar en demokrat till upplopp.

Memen har fått stor spridning eftersom Donald Trump utsatts för en riksrättsprocess efter att han till skillnad från demokraterna uppmanat sina anhängare att bete sig på ett civiliserat sätt. Han åtalades trots detta av USA:s kongress vilket stoppades efter en omröstning i senaten.

Misstankar har länge funnits att personalen på Facebook har kraftig politisk slagsida åt vänster. Något som tros ligga bakom att man på den sociala plattformen nu inte får håna demokraterna i detta sammanhang och en stor varningsskylt dyker därför upp under memen.

Kritiker till demokraterna frågar sig nu om det är rimligt att det amerikanska rättsväsendet lägger resurser på att åtala personer som uppmanat till fredliga protester samtidigt som den för demokratin viktiga sociala plattformen inte verkar tillåta skämtsam opinionsbildning.

MEST POPULÄRA