tisdag, juni 15, 2021
 
HemOPINIONEuropaportalen överträffar sig själva

Europaportalen överträffar sig själva

Gab

Som dagens toppnyhet sätter denna lögnportal frågan om HBTQ. Jag frågar mig om det är medlemsorganisationernas främsta intresse att driva opinionsbildning för de udda karaktärer som hänger sig till den här typen av excesser – de är i alla fall inte en dominerande del av dessa medlemsorganisationer.

När Europaportalen väljer detta som sin toppnyhet idag måste man ställa sig frågan om de tillvaratar sina medlemmars intressen på bästa sätt. Eller är det bara ytterligare ett bevis på att man ägnar sig åt förstärkning av det politiskt korrekta narrativet som präglar all nyhetsrapportering från den flanken. Någon bredare förankring inom de medlemsorganisationer som finansierar denna lobbyorganisation har jag svårt att se.

Att ligga rätt i den politiskt korrekta rännan är viktigare än att verkligen tillvarata medlemmarnas intressen – det förefaller viktigare att sprida förakt för de länder vilka har en mer konservativ syn på HBTQ än att fokusera sitt uppdrag som lobbyister.

Att medlemsorganisationerna accepterar denna selektiva nyhetsrapportering säger mer om vilkas intressen som prioriteras än att agera som en renodlad lobbyorganisation. Hur kan detta ligga i de betalande fackföreningarnas medlemsintresse?

MEST POPULÄRA