torsdag, juni 17, 2021
 
HemEKONOMIEU-lobbyister förvränger sin ekonomiska rapportering - Europaportalen

EU-lobbyister förvränger sin ekonomiska rapportering – Europaportalen

Exponering av lobbygruppen Europaportalen

Gab

När EU-liberalerna skall redovisa sina prognoser behöver man inte ha en muslimsk raketforskarexamen för att inse den uppenbara lögnen som EU-älskarna torgför som sin sanning.

En av alla dessa EU-vänliga så kallade nyhetssidor är den svenska Europaportalen som enligt egen definition är följande:

Europaportalen ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden, se medlemsförteckning nedan.”


Akademikerförbundet SSR, Byggnadsarbetareförbundet, DIK Elektrikerförbundet, Fackliga röster för Europa, Fastighetsanställdas Förbund Finansförbundet, GS, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Industrifacket Metall, Kommunalarbetareförbundet, Landsorganisationen, LO, Livsmedelsarbetareförbundet, Naturvetarna, Pappersindustriarbetareförbundet SRAT – akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning, ST, Svenskt Näringsliv, Sveriges akademiker, SACO, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Tjänstemännens Centralorganisation, TCO Transportarbetareförbundet, Unionen och Vision


Gagnar Europaportalens rapportering dess medlemsorganisationer?

Med hänvisning till EU:s egen statistik förmedlar EU-portalen en bild av att allt nu är på väg att normaliseras och att alla prognoser är positiva. Vem som helst som orkar tänka själv måste rimligen kunna ställa sig ett par kontrollfrågor om detta verkligen är sant?

Den här sortens nyhetsrapportering är ett bevis på när särintressen inte drar sig för att direkt ljuga om det ekonomiska läget i EU. Frågan man måste ställa sig är Varför till exempel denna fejkade nyhetsrapportering är så viktig för alla dessa organisationer? Vad tjänar medlemmarna på att en av dem finansierad lobbyorganisation direkt ljuger om den ekonomiska utvecklingen inom EU?

Det enkla svaret är att om de skulle göra ett sanningsenligt reportage om den framtida ekonomiska utvecklingen inom EU skulle sannolikt en majoritet av alla de betalande medlemmarnas skepsis till EU-projektet öka dramatiskt. Därmed skulle dessa så kallade journalister dels få ett betydligt svårare jobb, men de skulle sannolikt också bli arbetslösa och tvingas flytta hem till Sverige och den verklighet som alla organisationens medlemmar upplever varje dag.

Europaportalens nyhetsförmedling ökar föraktet för den falska och förvrängda rapporteringen om EU, redaktionen har kastat all journalistisk granskning av makten överbord och istället blivit en av dessa okritiska megafoner. Konsekvensen blir att den svenske läsaren skall övertygas om EU:s förträfflighet och att det positiva EU-narrativet verkligen skall hamras in hos läsarna.

8.000 MILJARDER i lån och bidrag som förutsättning för EU:s prognoser är inte redovisade

I en dagsfärsk artikel tar man överhuvudtaget inte upp konsekvenserna av den gigantiska upplåning som nu snart blir en realitet, och som är en grund för de prognoser som EU nu i marknadsföringssyfte försöker förmedla med hjälp av lydiga, okritiska och nyttiga idioter som till exempel Europaportalen. 8.000 MILJARDER är mycket pengar och där Sverige bidrar med cirka 150 MILJARDER.

Den förvrängda och falska nyhetsförmedling som svenska läsare dagligen matas med av medströmsmedier hotar ytterst demokratin då den följer ett socialistiskt narrativ där man numera också kan räkna stora delar av svenskt näringsliv som tillskyndare av denna bidragsdrivna politik. Kvar står som vanligt den alltid lika grundlurade svenska skattebetalaren med lång näsa. Den svenska skattebetalaren som, utan att ens själv ha förstått det, gått med på att skuldsätta sig själv, sina barn och barnbarn med gigantiska belopp. Är verkligen de svenska skattebetalarna så korkade att de inte inser hur 7-klövern ständigt lurar dem?

Svenskt Näringsliv numera en socialistisk kamporganisation i säng med LO, TCO, SKR och de andra socialisterna

Att svenska socialister av tradition ser all företagsverksamhet som sina huvudsakliga motståndare vilka man gör allt för att mjölka pengar av är normalt något som gjort att det åtminstone tidigare funnits en ideologisk bastion mot den bidragsfinansierade socialistiska doktrinen. Men nu har även Svenskt Näringsliv krupit i säng med sina ideologiska huvudmotståndare. Därtill mutade med skattefinansierade bidrag även till företag. Var skall all denna socialism sluta?

I artikeln kan vi se en lång rad grafer vilka visar att allt snart är på väg åt rätt håll. Ekonomisk tillväxt 2021-2022 för Euroländerna spås att landa på 4,3% och Sveriges att växa med 4,4%, Spanien med införd 4 dagars vecka och medborgarlön toppar med en tillväxt på 5,9%. Jag blir imponerad av hur man kan tro att dessa siffror ens har något med realism att göra. Vi vet ju alla att detta måste vara det värsta Ponzi bedrägeri som någonsin sett dagens ljus, vem kan överhuvudtaget ta dessa siffror på minsta allvar?

Stefan Löfvéns löfte att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslös år 2020 vet vi nu från nyligen redovisad och korrekt statistik blev precis tvärtom, Sverige ligger just nu på 4:e plats från botten då det gäller arbetslöshet, med en enormt snabbt stigande långtidsarbetslöshet.

I artikeln ser vi återigen fabricerade drömsiffror för Arbetslöshet 2021-2022 där Sverige hamnar på 8,2% något som därmed placerar oss ganska nära Euroländernas genomsnittliga siffra på 8,4%. Är det någon som verkligen tror att Sverige skulle fixa detta såsom det nu ser ut i Sverige vad beträffar arbetslösheten? Kuriosa i sammanhanget är att Grekland 16,3% och Spanien 15,7% toppar i arbetslöshetsligan men påstås ändå få en ekonomisk tillväxt väsentligt bättre än till exempel Sveriges. Förklara den ekvationen för oss andra den som kan. Med lånta fjädrar och bidrag samt med en trolleristav från Europeiska centralbanken kan man tydligen trolla fram vilka saker som helst ur hatten.

Stora budgetunderskott och ökande statsskulder

I denna lögnaktiga redovisning från EU förmedlad av Europaportalen lindar de på uppenbart krystat sätt in det som rör statsskulder och budgetunderskott. Läs detta citat från artikeln: Stora underskott och ökande statsskulder ”Bara två medlemsländer – Luxemburg och Danmark – beräknas ligga under EU:s regel om ett budgetunderskott på högst tre procent av BNP”. ”Den budgetregeln har dock tillfälligt upphört att gälla under pandemin då staterna sett sig nödgade att låna stora summor pengar för att kunna rida ut coronakrisen”

Det är ju här den kriminella delen av EU:s verksamhet når sitt verkliga lågvattenmärke. Alltsedan starten av EU i dess nuvarande form så har strikta budgetregler gällt för alla medlemsländer. Idag är det alltså bara två medlemsländer som klarar dessa krav, Danmark och Luxemburg. För att få implementera Euron fanns det så kallade konvergenskriterierna, utan att gå närmare in på dessa kan man sammanfatta att dessa stabiliserande krav på euroländerna nu, liksom mycket annat av EU:s regelverk, helt slängts överbord.

När ett företags verksamhet inte går ihop så får endera verksamheten anpassas till den ekonomiska verkligheten man på resultatbasis själva kan påverka. Ett annat alternativ är att aktieägarna är villiga att tillskjuta ytterligare pengar i ett aktieägartillskott – medveten om riskerna gör aktieägarna en personlig bedömning om det är värt att ta risken eller att kräva en anpassning av verksamhetskostymen med vad det normalt innebär. I värsta fall måste bolaget likvideras eller försättas i konkurs. Då är pengarna borta.

När länders verksamhet av olika skäl inte går ihop ekonomiskt verkar inte normala regler gälla. Den enda utvägen tycks vara att låna mer pengar och ytterligare skuldsätta aktieägarna, förlåt medborgarna. När aktieägare i ett företag går in med sina aktieägartillskott så kommer detta ofta med olika villkor, ingen vill ju skjuta till pengar om verksamheten blöder pengar och inga förändringar från företagsledningen ställs i sikte.

Vad får oss som skattebetalare att avstå från vår rätt att ställa krav på de politiker vi valt att sätta som ledare av våra respektive nationer?

Sveriges budgetunderskott ligger enligt den av EU redovisade statistiken ganska bra till, med våra -3,3% placerar vi oss på en hedrande 4:e plats. Tyvärr ljuger också den siffran rejält. Antagandet bygger, om man tittar bakom skynket, på att skatteuttaget höjs mycket väsentligt, men det redovisar inte EU och lögnportalen, förlåt Europaportalen. De har inte ens som ambition att titta in bakom den nu presenterade redovisningen. Skandalöst dålig journalistik!

Vad man tänker göra åt Grekland på -10,0%, Italien -11,7% och Malta med -11,8% är något som dessa EU-megafoner inte ens reflekterar över.

Statsskulder 2021-2022 är en statistik där man kan tro att utbildningsministern Anna Ekström haft ett finger med i spelet, hon kan ju fuska ordentligt med statistikredovisning. Man vill få oss och tro att Sverige med vår 5:e placering, 40,8% av BNP, är ett föredöme inom EU. Detta illusoriska reptrick är en ren och skär lögn som vi alla normalbegåvade snabbt inser måste punkteras.

Att inte den samlade kommunala skuldsättningen är inräknad i denna redovisning gör ju att den haltar betänkligt. Inte heller att svenska företag är hårt belånade finns med som underlag i denna graf. Allra värst är dock all den privata skuldsättning som Sverige lider tungt under. Hela den uppblåsta bostadsmarknaden bygger ju på en gigantisk upplåning. Om vi tvingades redovisa en korrekt samlad skuld så hamnade vi nog i paritet med Italiens 159,8% eller Greklands 208,8% av BNP.

Med skenande statsskulder ökar EU lånekarusellen på skattebetalarnas bekostnad

En mycket enkel jämförelse är att ta till exempel Greklands statsskuld och jämföra den med en normal svensk inkomsttagare som lånat sig upp över öronen när denne köpt sig en bostad i till exempel Stockholm. Tillgångsinflationen, det vill säga den fiktiva värdeökningen på bostaden, lugnar den högt skuldsatte låntagaren och denne fortsätter kissa i byxorna och känna sig förmögen. När verkligheten når denne högt skuldsatte låntagare och han/hon blir arbetslös kan denne givetvis frestas av möjligheten att uppta ytterligare lån för att temporärt kunna betala räntan så sina gamla lån. Förhoppningen är att han ganska snabbt får ett jobb och kan reda ut situationen, nu ännu mer skuldsatt. Alla normalbegåvade inser ju att den ekvationen är svårlöst och mycket riskabel.

Tyvärr är det precis vad EU nu hoppas på genom att skuldsätta alla länder kollektivt genom ytterligare lån uppgående till 8.000 MILJARDER. Det är faktiskt värre än så, då de upptagna lånen skall till 75% skänkas bort till de värst skuldsatta länderna i form av bidrag. Incitamenten att istället försöka göra något åt skuldberget lyser enbart med sin frånvaro – så frågan blir ju när skuldbubblan spricker och vad som händer då.

Det ser mörkt ut för EU och Sverige kommer att drabbas hårt med sin unika situation vad gäller massinvasion av lågutbildade bidragsberoende gökungar från islamska migranter.


Europaportalen är numera en av staten finansierad verksamhet då de uppbär mediestöd. Enligt deras senaste ansökan hade de redaktionella kostnader på 2,5 miljoner kronor för helåret 2019 och fick därför ett bidrag på 900 000 kronor av Myndigheten för press, radio och tv. Det är oklar varför då de enligt de egna stadgarna är en lobbyorganisation och inte allmän nyhetstidning.

Enligt de egna stadgarna är Europaportalen en lobbyverksamhet. Trots detta är de nu klassade som en allmän nyhets tidning. Källa: Föreningens stadgar.

Följande personer styr verksamheten som ligger i en ideell förening:

NamnKommentar
EUROPAPORTALEN.SE, 802413-1230, ideell föreningAdress: c/o IF METALL
Industrifacket Metall
105 52 STOCKHOLM
Föreningen Fackliga röster för Europa, 802404-8863, ideell föreningBorgenär för intellektuell egendom. Claes Hellgren.
Anders SelnesChefredaktör och ansvarig utgivare
Mattias OljelundOrdförande och firmatecknare. Chef Långsiktig opinionsbildning på Svenskt Näringsliv
Emmy WidqvistIF Metall
Jonathan HerlitzIF Metall
Maria ArkebyTankesmedjan Tiden
Maria Östberg SvanelindAkademikerförbundet SSR
Malin Fagerberg WikströmLO
Lise-Lotte LenbergLO
Karla WixeLO
Eric SundströmLO
Torbjörn JonssonFastighetsanställdas förbund (LO)
Janne SparrmanFastighetsanställdas förbund (LO)
Marcus HolmbergSveriges Kommuner och Regioner
Matilda LindbergSveriges Kommuner och Regioner
Per BraconierSvenskt näringsliv
Birgitta LaurentSvenskt näringsliv
Sara LöwenmarkSvenskt näringsliv
Carin HallerströmFackföreningen Unionen
Åsa Janlöv VisionFackförbundet Vision
Emma NilssonSACO
Amanda SjöquistSACO
Tobias LundquistFackförbundet för naturvetare (SACO)
Stina HambergFacket för kultur, kommunikation och kreativ sektor (SACO)
Oscar Wåglund SöderströmTCO
Anton LeveinSocialdemokraterna och Svenska Elektrikerförbundet
Louise OlssonSvenska Elektrikerförbundet
Malin HanssonKommunal
Josefin LundmarkHandelsanställdas förbund
Marina LähteenmaaIndustriarbetsgivarna

Andra medarbetare på redaktionen är Fredrik Haglund och Olle Johansson.

MEST POPULÄRA