tisdag, juni 15, 2021
 
HemKULTURElin Erssons runskrift avkodad - betyder "fortsätt simma"

Elin Erssons runskrift avkodad – betyder ”fortsätt simma”

Gab

Doktoranden och tillika runspecialisten Mikael Åkerlund på Uppsala Universitet har nu hört av sig till Nya Riks med ett svar på gåtan gällande Elin Erssons tatuerade runor. I ett uttömmande svar förklarar han hur han läste runorna, som alltså betyder ”fortsätt simma”.

Åkerlund meddelar följande:

Elin Erssons tatuering har runföljden ”fortsætsima” och tolkas på modern svenska som ”fortsätt simma”. Hon använder runor från svensk medeltid eller eventuellt senare tid och redan från vikingatiden var minst 95% av alla runinskrifter kristna, så hon skriver runor från den kristna runtraditionen. Runskriften i Sverige i den gamla traditionen var levande fram till 1901, då den sista runinskriften i den traditionen ristades av en dalkulla.

han fortsätter:

Första runan är ”f”, men andra runan är en kombination av ”o” och ”r”. Först trodde jag att hennes tatuering var ett hopkok av äldre och yngre runor, men när jag såg helheten blev jag säker på att hon använder runor från en och samma period. Annars är problemet med många moderna ristningar och tatueringar att de som vill gadda sig och skriva med runor tycker att det saknas runor, och då kombinerar de runor från olika tider. Tidsspannet mellan de tidigaste runorna och de senaste är närmare 2 000 år.

Det bästa gissningen innan Åkerlund löste problemet var ”f?tsatsira”.

MEST POPULÄRA