fredag, september 17, 2021
 

Om du uppskattar våra ingående granskningar och reportage så får du gärna donera en slant månadsvis med kreditkort!

HemINRIKESEfter revisionsskandalen med Tempus på Kantar-Sifo - 3,4 miljoner saknas

Efter revisionsskandalen med Tempus på Kantar-Sifo – 3,4 miljoner saknas

Gab

Sedan september 2020 har flertalet medier rapporterat om att tidningen Tempus fuskat med både innehåll och prenumerationsregister. Under januari 2021 validerade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) informationen och kom samtidigt fram till att fusket varit väldigt omfattande. Istället för 2 064 prenumeranter som tidningen påstod sig ha hade de endast 1 061. Detta resulterade i ett återbetalningskrav till MPRT och en omedelbar konkurs för Tempus.

Enligt det första intyget från Kantar-Sifo hade Tempus en upplaga på 2 005 exemplar. Efter att flertalet medier uppmärksammat att företagets redovisning inte stämde sänkte de helt plötsligt upplagan med 50 procent till 1 061 exemplar.

Enligt uppgift skall nu flertalet polisanmälningar vara upprättade mot Tempus ledning som innefattar styrelseordförande Nicholas Rydje, ägarinnan Kristina Rytterborg och företagets VD Håkan Axelson.

MAQS advokatbyrå har nu lämnat in en konkursbouppteckning för Tempus till Malmö tingsrätt där situationen förefaller vara ännu värre. Detta då endast 733 kunder är listade som fordringsägare.

Lönegaranti till företagets VD– trots bedrägerimisstankar

Företagets VD, Håkan Axelson skall enligt bouppteckningen få 140 000 kronor i lön av Länsstyrelsen i Skåne. Detta trots att han är en av huvudmännen i ett troligt bedrägeri som omfattar minst tio miljoner kronor mot staten. Under åren 2015-2020 när Tempus har uppgett ett felaktigt antal prenumeranter för att få det lukrativa presstödet har Axelson varit den som skrivit på och lämnat in alla falska intyg till MPRT.

Utöver detta är Tempus styrelseordförande Nicholas Rydje upptagen med en fordran mot företaget på 160 000 kronor. Detta trots att han genom sin post som styrelseordförande aktivt deltagit i bedrägeriet mot MPRT.

De största fordringsägarna är MPRT på 2,1 miljoner och Pressens morgontjänst där skulden uppgår till 1,1 miljoner.

Vid konkursen hade Tempus 600 000 kronor på kontot hos SEB och med hänsyn till de sammanlagda fordringarna saknas därmed 3,4 miljoner.

Endast 733 betalande kunder är fordringsägare

Av de totalt 746 fordringsägarna framstår 733 som prenumeranter med pågående abonnemang. Det finns visserligen utrymme för att ett visst antal kunder har obetalda fakturor men detta torde rimligtvis inte röra sig om mer än 10 procent av prenumeranterna.

För att komma upp i totalsiffran 1 061 prenumeranter, som Kantar-Sifo påstår att de har nu, behöver runt 50 procent av kunderna ha två prenumerationer. Det är dock mycket få kunder som har fordringar där beloppet överstiger en årsprenumeration vilket kan innebära att Tempus gett omfattande rabatter genom att skicka ut två exemplar till samma kund.

Kantar-Sifo och MPRT är medansvariga för bedrägeriet

Enligt tidigare rapporter av tidningen Newsvoice är ett av de stora problemen i sammanhanget helt enkelt att företaget Kantar-Sifo saknar auktoriserade revisorer. Detta då enhetschefen Karl Björkman valt att enbart anställa lekmannarevisorer som saknar den utbildning som krävs för att utföra avancerat revisionsarbete.

Newsvoice pekar även ut Peter Schierbeck på MPRT som ansvarig i bedrägeriet då han har upprättat ett tjänstekoncessionsavtal med Kantar-Sifo för upplagerevision. I avtalet har han istället för att ställa krav på revisionsarbete helt fokuserat på detaljer i företagets system för källsortering.

Även Tempus egna revisor Sonny Malmquist har pekats ut som en felande länk i bedrägeriet. Detta då han räknat fel på 800 000 kronor i intäkter baserat på ett förfalskat prenumerationsregister. Han skall också ha godkänt koncerninterna luftfakturor på runt 2 miljoner kronor.

Bedrägeriet har pågått i minst fem år

Tempus bedrägeri med prenumeranterna avslöjandes primärt genom att analytiker räknade ut vad Tempus och dess moderbolag hade i extern omsättning – alltså försäljning som inte är intern inom koncernen utan riktad mot en slutkund.

För helåret 2019 låg denna siffra på 736 000 kronor. Enligt en analys tillbaka i tiden har dock samma fusk pågått sen 2015 och även tidigare. Detta framgår tydligt i grafen nedan där den externa omsättningen räknats ut tillbaka i tiden.

Tempus omsättning var 736 000 kronor för helåret 2019. Detta skall enligt Kantar-Sifo motsvara ungefär 1 000 betalande kunder. Det är alltså sannolikt att tro att Tempus fusk går långt tillbaka i tiden och att tidningen inte heller borde ha fått något presstöd mellan åren 2015-2018.

Det återstår nu att se om företagets ledning kommer att åtalas för grovt bedrägeri. När en person döms för grovt bedrägeri är straffskalan normalt från sex månader till sex år fängelse.

Enligt en källa på advokatfirman MAQS använder de sig av en mycket låg misstankegrad när de lämnar över konkursärenden till ekobrottsmyndigheten. Det är alltså mycket troligt att även konkursförvaltaren har anmält ledningen i detta läge.

Första huvudförhandling i ärendet är den 22 april 2021 kl. 10:00 i Malmö tingsrätt. Under denna förhandling skall företagets ledning avlägga ed på att bouppteckningen är korrekt. Ledningen är dock väl medvetna om att skulden till MPRT är över fem gånger så stor som konkursbouppteckningen uppger.

MEST POPULÄRA