onsdag, juni 16, 2021
 
HemINRIKESDomare Dan Sjåstad dömde för preskriberat brott - nu frikänns personen

Domare Dan Sjåstad dömde för preskriberat brott – nu frikänns personen

Gab

I augusti 2020 dömdes en person för hets mot folkgrupp (HMF), ringa brott efter att han använt ordet ”blatte”. Det är dock högst oklart om ordet är olagligt att yttra, men åklagare fortsätter generellt att åtala. I fallet med Dan Sjåstad som är myndighetschef på Blekinge tingsrätt var dock situationen annorlunda. Mer är två år hade passerat innan åklagaren Joel Holmgren åtalade för HMF av normalgraden och krävde fängelse. Sjåstad dömde sedan för ett preskriberat brott, alltså HMF av ringa grad.

Invektiv riktade mot människor med utländsk bakgrund har länge prioriterats av rättsväsendet, men i sammanhanget har en åklagare aldrig åtalat för ord riktade mot den svenska folkgruppen som exempelvis ”svennejävel”.

Åklagare Joel Holmgren ville fängsla den åtalade i upp till två år för att han yttrat ordet ”blatte”. Foto: Privat/Facebook.

Holmgren är nu tjänstledig och kan inte svara på frågor i ärendet eftersom en annan åklagare tog över det.

Hovrätten frikände utan ny huvudförhandling

Efter att Samhällsnytt uppmärksammat den felaktiga domen överklagades den fällande domen som Sjåstad hade utfärdat tillsammans med svart-makt anhängaren Esti Besedes från Socialdemokraterna och två andra nämndemän.

Nämndemannen Esti Besedes utsågs av Socialdemokraterna. På Facebook använder sig Besedes av ”svart makt” symboler och kallar Sverigedemokraterna för ett ”fascistiskt parti”. Skärmdump Facebook. Kollage Nya Riks.

I slutet av 2020 utkom Hovrätten för Blekinge och Skåne med att avgörande i ärendet där personen helt frikänns. Målets avgjordes utan huvudförhandling då rätten inte ansåg sig behöva mer information än en kopia på den felaktiga domen med tillhörande stämningsansökan. Åklagaren lämnade in ett yttrande och accepterade brottsrubriceringen HMF av ringa grad.

Hovrätten avvisar tingsrättens fällande dom. Domare Dan Sjåstad och tre nämndemän missade helt att de dömde för ett preskriberat brott.

Näthatsgranskaren och Tomas Åberg låg bakom anmälan

Bakom hela ärendet ligger den statsfinansierade gruppen Näthatsgranskaren (NHG). Den ansvariga utgivaren för NHG är Kenneth Bodin, som driver bolaget Algoryx Simulation, och misstänks ha tagit fram gruppens system för åsiktsregistrering och andra övervakningsverktyg.

Polisen och åklagare använder regelmässigt den vänsteraktivistiska gruppens material som en typ av färdiga förundersökningsprotokoll, något som Sjåstad kommenterar:

Anmälan kom in från NHG. Det är ju en grupp som finansieras av staten. Hur ser du på det?

Det ligger ju hos åklagaren hur de hanterar den information. Skall privata eller ideella föreningar leverera förundersökningar?

Rent filosofiskt, hur ser du på att staten har slutit kretsloppet och finansierar anmälningar, åklagare och så vidare?

Jag lägger ingen aspekt i det.

Skulle du kunna sitta som domare i framtiden om till exempel Nordiska Motståndsrörelsen får finansiering för att hålla i hastighetsövervakningar och upprätta anmälningar över det och finansieras av staten?

Den frågan är retorisk. Jag dömer i de här målet. Skulle det bli ett totalitärt styre i Sverige då får varje domare bedöma om de kan fortsätta. De domarna blir ofta utrensade i diktaturer och det ser vi i Europa att man rensar ut domare på olika sätt för att de inte har vissa åsikter.

I Sverige har de rätt åsikter?

Vi har en demokrati så vitt jag förstår. Vi har fria val där den dömande makten är skild från den politiska makten [red. anm. 75 % av de som dömer i tingsrätterna är tillsatta av politiska partier, han själv är tillsatt av en Socialdemokratisk regering].

Om man för en politik där man importerar 90–100 000 personer från länder som till 90 procent röstar vänster, har man en demokratisk intention då?

Jag har inga synpunkter på det.

Du uttrycker att andra länder i Europa har demokratiproblem men samtidigt ser du inga problem med massiv röstimport?

Jag tog som exempel att det finns länder där domare har plockats bort på lite lösa boliner och det där är en levande diskussion i kåren.

Justitiekanslern har tidigare riktat kritik mot Sjåstad när han var chefsrådman för Växjö tingsrätt.

MEST POPULÄRA