tisdag, juni 15, 2021
 
HemOPINIONDen politiska korrektheten ligger som en giftgas över allting i samhället

Den politiska korrektheten ligger som en giftgas över allting i samhället

Gab

Så skrev den förträfflige Gunnar Sandelin, före detta journalist vid SVT, i DN-debatt år 2008. I en artikel från Det Goda Samhället reflekterar Sandelin över den politiska giftgasens konsekvenser 13 år senare.

Sverige är ockuperat

En sann och mycket träffsäker analys – han tar upp den medvetna massinvasionens konsekvenser som att vi i Sverige frivilligt låtit oss ockuperas av olika milisstyrkor med ursprung i olika gravt dysfunktionella länder från tredje världen. Att denna ”ockupationsstyrka” huvudsakligen består av militanta män i vapenför ålder från Mellanöstern och Afrika gör läget högst riskabelt då de numera består av minst 1,5 miljoner människor.

Det är också bevisat att dessa ockupationsstyrkor är oförmögna att av egen kraft uppnå en självförsörjningsgrad som gör att de behöver skattebetalarnas pengar för sitt uppehälle. De är och kommer att förbli en samhällsekonomisk belastning för den förutsebara framtiden.

När ett land ockuperas så får ju befolkningen normalt finna sig i att deras skatter till stora delar tas i beslag av ockupanterna, det måste därför mer ses som en teknikalitet hur de lägger beslag på befolkningens skatter. I Sveriges fall måste man utan tvekan medge att ockupanterna varit skickliga då det ockuperade landets regering och dess ursprungliga befolkning frivilligt, utan knot och förvånande nog med en viss glädje betalar för att ockupanterna inte skall behöva arbeta och försörja sig själva.

Quislingregimen agerar med repression som vapen

Vid minsta opposition mot denna tingens ordning träder den svenska regeringen snabbt in och skapar lagar så att den egna befolkningen inte skall ges möjligheter på minsta sätta opponera sig emot deras Quislingslika följsamhet med ockupationsstyrkorna. Regeringen gör allt vad som krävs för att ockupanterna inte skall eskalera sina våldsdåd mot den egna svenska befolkningen. Den svenska regeringen med Morgan Johansson i spetsen går till och med så långt att de via lagstiftning förbjuder all opposition mot den politiskt korrekta giftgas som ligger tät över Sverige. I en ockuperad stat gäller det alltid att ha full kontroll över all information och nyhetsförmedling.

Just därför utgör de fria medierna, ofta kallade alternativa medier, en särskild stor fara för Quislingregimen. Dessa alternativa medier kan jämföras med den norska motståndsrörelsen under andra världskriget. De måste stoppas av den svenska regeringen så man undviker att ockupanterna ytterligare eskalerar sitt våld mot den svenska ursprungsbefolkningen.

Lägg med SVT/SR och ta bort allt mediestöd

Konklusionen av Sandelins utmärkta artikel blir att svenskarna först av allt måste se till att de regimtrogna medierna avlövas alla sina skattefinansierade bidrag så att de dör den sotdöd de då sannolikt står inför. Först ut i denna rad av propagandaspridare blir givetvis SVT/SR koncernen, ta bort dess finansiering från skattebetalarna så att den svenska regeringen tappar sin möjlighet att indoktrinera den egna befolkningen med sin ockupantvänliga propaganda. Ta därefter bort alla former av mediestöd till övriga medier, på så sätt får vi en fri konkurrens på en sjukt överreglerad mediemarknad. Medias roll som den tredje statsmakten med uppdrag att kritiskt granska statsledningen kommer då sannolikt att se helt annorlunda ut. Att överbetalda och djupt korrumperade företrädare för dagens politiskt korrekta medlöpare blir arbetslösa är något vi skattebetalare kan stå ut med. Jag lovar!!

MEST POPULÄRA