tisdag, juni 15, 2021
 
HemINRIKESBonnier News Local AB bryter mot god medieetisk sed - hänger ut...

Bonnier News Local AB bryter mot god medieetisk sed – hänger ut 34 personer för ”åsikt”

Gab

I början av maj 2021 hängde tidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT) ut 34 personer som de menar går att hänföra till åsiktsgrupperingen ”nazist”. Det rör inte om offentliga personer eller företrädare för något parti utan ofta personer som bara umgås i vad tidningen upplever som fel kretsar. På Nya Riks är vi väldigt noga med de medieetiska reglerna och publicerar bara namn på personer som självmant valt det offentliga livet eller själva brutit mot god sed.

Bonnier News Local som äger VLT verkar inte vara bekymrade över de medieetiska reglerna alls. Detta trots att de äger minst 16 tidningar som får mediestöd i dag och är underställda ett regelverk som de måste följa så gott de kan. I den senaste vändan med redaktionsstöd fick de över 80 miljoner kronor.

När det gäller dessa publiceringar har de brutit mot flertalet regler:

  • Nyhetsförmedling måste vara korrekt – VLT kan omöjligen känna till exakta åsikter för varje person som de vill skada.
  • Sakuppgifterna blir felaktiga eftersom personer som förespråkar nationsgränser kopplas samman med folkmord i andra länder. Är tidningen konsekvent med kommunister och socialister?
  • De kränker privatlivets helgd när de hänger ut icke offentliga personer för påstådd åsikt.
  • Personerna har rätt att bli hörda i artiklarna – vad de egentligen tycker har inte presenterats alls.

Paragraf 15 och 16 är ännu tydligare med att detta rör sig om ett övertramp där de inte längre följer de regler som Myndigheten för press, radio och tv ställer för mediestöd:

”Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.”

”Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.”

Från publiceringarna framgår det att det enda syftet med namnpubliceringarna är just att skada personen ifråga. Detta kan röra sig om att få dem sparkade från jobbet, förstöra familjerelationer, utsätta dem för bevakning från olika myndigheter med mera. Det rör sig alltså inte om ett misstag från tidningens sida utan de bryter helt öppet mot de medieetiska reglerna.

VLT:s chefredaktör Daniel Nordström motiverar brottet med att ”VLT:s läsare har rätt att veta vilka de är”.

VLT kommer ut sju dagar i veckan i runt 23 000 exemplar. De ansvariga utgivarna förutom Nordström är Lillian Hedlund och Pasi Hiirikoski.

Det återstår att se om Medieombudsmannen kommer att fälla VLT för publiceringarna.

Andra tidningar inom koncernen som får mediestöd är:

Arbetarbladet, Arboga Tidning, Fagersta-Posten, Falu-Kuriren, Gefle Dagblad
Hudiksvalls Tidning, Länstidningen Södertälje, Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning, Nynäshamns-Posten, Sala Allehanda, Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Vestmanlands Läns tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Östersunds-Posten.

MEST POPULÄRA