torsdag, juli 29, 2021
 
HemEKONOMIBonnier köper Skånska Dagbladet och Norra Skåne

Bonnier köper Skånska Dagbladet och Norra Skåne

Gab

Bonnier Local News och Gota Media har nu tillsammans förvärvat tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne – det meddelar nyhetsbyrån Finwire. Den förstnämnda tidningen får just nu lite drygt 20 miljoner kronor om året i driftstöd av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). MPRT ger dem också två miljoner kronor extra om året för att producera ”lokal journalistik” i Skåne län. De får även runt en halv miljon kronor i distributionsstöd.

Norra Skåne fick förra året fem miljoner kronor i redaktionsstöd och får dessutom en miljon om året för lokal journalistik i Osby kommun.

Bonnier Local News och Gota Media har nyligen inlett ett partnerskap där de skall bli delägare i varandra. Bonnier Local News publicerar just nu 42 olika dagstidningar som nästan alla får olika former av statligt stöd. Gota Media har å sin sida 23 olika dagtidningar som lever på olika former av medie- och presstöd under sin kontroll.

Det officiella syftet med statens olika stöd till tidningarna är att ”skapa mångfald” på marknaden. I mångt och mycket har stödets utformning lett till raka motsatsen. Stödformerna har dessutom expanderat mycket kraftigt de senaste fyra åren och nästan alla tidningar behöver i dag specialister för att hantera allt pappersarbete.

Ju fler tidningar som man äger desto enklare blir det att skapa skalfördelar i stödsystemen som till exempel när Bonnier köper nyheter från sig själva via TT och sen får bidrag för samma nyhet 30-40 gånger. Bonnier fick över 80 miljoner kronor i redaktionsstöd år 2020 för 16 tidningar där de köpt material internt inom koncernen eller från samägda bolag.

Bonnier omsatte 21 miljarder kronor förra året.

MEST POPULÄRA