söndag, augusti 1, 2021
 
HemINRIKESAVSLÖJAR: Tidningen Internationalen har fuskat i minst sju år med upplagan

AVSLÖJAR: Tidningen Internationalen har fuskat i minst sju år med upplagan

Läcka från tidningen bekräftar det som misstänkts länge!

Gab

Nya Riks kan nu avslöja att tidningen Internationalen har fuskat med upplagan för driftstöd under många år. Regeln om att minimipriset för ett helår skall vara 350 kronor har gällt åtminstone sen 2011 men tidningen har ändå gett 50 procent rabatt till över 1 000 kunder i strid med regelverket.

Under 2015 sålde Internationalen endast 1 009 prenumeration till ordinarie pris vilket på ett helår var 520 kronor inklusive moms. Året därefter var denna siffra nere i 978.

Årsredovisningar bevisar fusk

För att man skall få räkna med en prenumeration i den presstödsgrundade upplagan krävs att kunden betalar minst 350 kronor på helåret eller proportionellt lika mycket om prenumeration är kortare.

Under 2015 och 2016 tog Internationalen 145 kronor för ett kvartal och 270 kronor för ett halvår. I skärmdumpen nedan kan man se att nästan all deras rabatterade försäljning är till halva priset. De har alltså tagit 72.5 kronor per kvartal och 135 per halvår. På helårsbasis blir detta 290 och 270 kronor, alltså långt under minimipriset på 350 kronor. Det lämnar också okända rabatter på runt 150 000 kronor i redovisningen. Det är dock oklart vilka prenumeranter som får dessa prisjusteringar tilldelade.

Internationalen fuskar med sin prissättning och får ett felaktigt presstöd. Skärmdump Nya Riks.

MPRTs Regelverket väldigt tydligt

Nya Riks har reviderat MPRT:s förordningar för både 2011 och 2014 vilka alltså är tillämpliga under de år som Internationalen har fått stöd med sina felaktiga rabatter.

Internationalen får inte fuska med sina priser som de gör. MPRT:s regelverk är solklart. Skärmdump Nya Riks.

MPRT:s stöd är trappstegsformat vilket gör att det är mycket lukrativt för små tidningar att fuska med upplagan. Om de kommer över gränsen på 2 000 prenumeranter får de runt 700 000 extra jämfört med de som bara har 1 999 kunder.

Att Internationalen har fuskat i detta fall är mycket tydligt. Vanliga helårsprenumerationer rör sig väldigt lite mellan åren medan det är enorma svängningar bland kunderna som får rabatt. Detta tyder mycket starkt på att det inte är en organisk process utan att de använder metoder för att hela enkelt hitta på kunder.

De minimala intäkterna på lite drygt 300 000 kronor för kontonummer 3112—3731 är ganska ovidkommande i sammanhanget. För denna bedrift fick de nämligen 2,34 miljoner i bidrag av staten. De hade helt enkelt kunnat ge bort tidningarna. För de första 1 500 prenumeranterna får de 1,67 miljoner kronor och där de kommer över den magiska gränsen 2 000 tillkommer 670 000 kronor.

Tidningen har fått runt 20 miljoner i stöd mellan 2011 till i dag där alltså upplagan inte stämmer för flertalet år.

Kantar-Sifos uppdrag oklart

Kantar-Sifo eller TS Mediafakta har ett generaluppdrag från MPRT att mäta upplagor. Det är dock oklart vad de fyller för funktion då de har misslyckats med ETC där upplagan fick sänkas med 90 procent. I detta fall verkar de inte har klarat av sin arbete utan har istället troligtvis uppskattat upplagan på omsättningen eller liknande.

Det samma gäller för tidningen Tempus där upplagen gick ner runt 50 procent.

Prisdumpning nya strategin

Från 2017 övergick Internationalen till prisdumpning under MPRT:s minimipris på 350 kronor. Detta då MPRT hittat på att deras förordningar inkluderar en okänd momssats. Just nu tar Internationalen 365 kronor för ett helår vilket blir 344 utan moms.

Samtidigt verkar de fortsätta med rabatter för de som betalar kvartalsvis på 30 kronor. Detta ger ett pris på 276 kronor från årsredovisningen från 2017.

Kommunister som borde polisanmälas

Enligt uppgift skall det redan finnas minst en polisanmälan mot Internationalen och dess korrupta ledning. För åren 2015 och framåt får de presstöd för 2 000 exemplar och detta är nu ett bevisat grovt bedrägeri.

Ledningen:

 • Bosse Franzén, född 540220
 • Johannes Jensen, född 850103
 • Alex Fuentes Diaz, född 520525, chilensk kommunist
 • Peter Widén
 • Håkan Blomqvist
 • Marco Espvall
 • Anders Karlsson
 • Ulf Östman
 • Mariela Quintana Melin
 • Gunvor Karlström
 • Agnes Felicia Lou Hilma Callewaert, född 760629

Revisorer:

 • Latife Fegan
 • Martin Åhman
 • Hans Bergstedt
 • Rolf Bergqvist

Daniel Bohlin med Advertus Revisions AB är auktoriserad revisor för Internationalen.

Tidningen har organisationsnummer 802007-3261 och ägs av den ideella föreningen SOCIALISTISK POLITIK (802006-9434). Sen starten 1977 har tidningen fått runt 90 miljoner i presstöd.

MEST POPULÄRA