torsdag, juni 17, 2021
 
HemINRIKESAVSLÖJAR: Allvarligt psykisk sjuk satt i Skolväsendets överklagandenämnd

AVSLÖJAR: Allvarligt psykisk sjuk satt i Skolväsendets överklagandenämnd

Gab

Birgit Blomqvist satt under hela 2017 fram till slutet av 2019 i Skolväsendets överklagandenämnd och fattade flertalet beslut tillsammans med ledamöterna. Hon har bland annat varit med och fattat beslut om hur ”fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet” och i frågor som gäller ”stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk”. Nya Riks kan nu dock avslöja att hon var tvångsintagen för psykvård under andra kvartalet 2017 då hon led av en ”allvarlig psykisk störning”.

Blomqvist har även deltagit i beslut gällande ”rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland”. Besluten som Nya Riks har tagit del av sträcker sig från 2017-02-09 till 2019-10-14. Under detta tidsspann satt Blomqvist inlåst för psykiatrisk tvångsvård mellan 2017-04-17 och 2017-04-25 enligt dokument från Stockholms läns sjukvårdsområde – Psykiatrin Nordväst.

Birgit Blomqvist satt på inlåst på psykvården i över en vecka och var samtidigt ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd.

Enligt andra dokument skall det inte ha gått att tillgodose Blomqvists behov på annat sätt än att hålla henne inlåst för ”kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård”.

Nya Riks har sökt flertalet personer på överklagandenämnden, däribland Magnus Åhammar, Elin Carbell Brunner och Niklas Schüllerqvist men ingen har varit tillgänglig.

MEST POPULÄRA