söndag, augusti 1, 2021
 
HemOPINIONÅterigen - lägg ned det svenska pensionssystemet

Återigen – lägg ned det svenska pensionssystemet

Gab

”Svenskar ska inte behöva ta Novalucol när de öppnar tidningen och läser om nya förändringar och försämringar vad gäller möjligheten att spara till egen pension.

När den borgerliga tankesmedjan Smedjan i regi av Timbro sätter fingret på bristerna i dagens pensionssystem är det en allmänt hållen klagoskrift helt utan egna förslag på lösningar. Varför denna möda när det är Socialdemokraternas frieri på skattebetalarnas bekostnad man vill kritisera?

Efter att ha läst denna artikel blir intrycket att Sossarnas flugförsedde Ardalan Shekarabi vill göra pensionerna till en fråga inför valet 2022, det är en nåd att stilla bedja om att han lyckas med denna ambition. Han är ju sedan tiden som ungdomspolitiker van att förse sig och de sina med skattebetalarnas pengar, ränderna verkar vara svåra att tvätta bort då han, liksom många andra sossar sedan dess, haft återkommande problem med sina privatekonomiska förehavanden.

I en tidigare artikel har jag pekat på hur sjukt illa det svenska pensionssystemet är konstruerat för alla berörda. När industrin ibland gör ordentliga felsatsningar och nedläggning eller konkurs står för dörren tvingas aktieägarna att på bolagets årsstämma ge styrelsen i uppdrag att agera för skyddandet av ägarnas pengar.

Ofta byts bolagets ledning ut, VD:n får gå och styrelsen förnyas för att kunna kontrollera att ändringarna blir genomförda på det sätt som skyddar ägarnas insatta pengar. Hur kan då det svenska folket finna sig i att deras pensionspengar som de själva betalat in till systemet urholkas till oigenkännlighet när de en dag i framtiden skall ha tillbaka sina egna pengar?

Som aktieägare köper jag mina aktier av fri vilja och ser jag att bolagets verksamhet inte uppfyller de krav på avkastning som jag har kan jag endera sälja mina aktier eller tillsammans med andra verka för att bolaget ändrar sin verksamhet till gagn för aktieägarna. Pensionssystemet är varken frivilligt eller ger mig någon möjlighet att välja bort till förmån för ett annat alternativ. Vi avstår inte frivilligt vårt intjänade löneutrymme som betalas in av arbetsgivaren till pensionssystemet, det är ett tvång där politikerna tvingar oss att överlåta vår avstådda lön till dem för att använda till utbetalning av pensioner till dem vilka aldrig själva bidragit med en svensk enkrona till systemet.

Nu i dagarna har ju en stickprovskontroll visat att över hälften av migranterna från Bosnien-Hercegovina fuskar med pensionen i Sverige.

Notera då att detta bara är toppen av isberget, det vill säga dessa fuskarmigranter är bara en mycket liten delmängd av de bedrägerier som alla massinvällare lyckas med bara inom pensionssystemet. Pensionsmyndigheten vet inte på vilket ben de skall ställa sig för att inte misshaga sina socialistiska herrar i regeringen, det är patetiskt och se hur den märkbart sinnesslöa Magnus Rodin på myndigheten skriver i pressmeddelandet att det är ”viktigt att man inte glömmer bort eventuell pension från andra länder när man ansöker om allmän pension i Sverige”. Svinaktigt myndighetsbeteende!!

Smedjans artikel präglad av sedvanlig moderat försiktighet sträcker sig till detta uttalande,Det framtida pensionärer behöver är tydliga spelregler och visshet om vad som ska gälla.” Vad är mer tydliga spelregler än att helt befria våra politiker från huvudvärken de har med ett dysfunktionellt pensionssystem?

Mitt förslag

Låt alla med löneinkomst själva förfoga över hela sitt eget löneutrymme, inklusive den del som idag med tvång tas ifrån dem och skjuts in i detta helt orättfärdiga pensionssystem. Det verkar finnas en föreställning från politikers sida att svenska folket inte är myndiga nog att fritt få förfoga över sina egna intjänade löneinkomster. Varifrån kommer den inställningen? Anses vi av politiker inte mogna nog att själva ta vårt eget ansvar då det gäller att sörja för egen ålderdom?

Men framför allt vad får oss medborgare och tro att våra politiker är bättre skickade än oss själva att bygga upp vårt eget pensionskapital, dessa politiker har ju under många årtionden visat att de verkligen är de allra sämsta förvaltarna av våra löneinkomster. Det måste bli slut på det socialistiska förmynderiet och varför inte börja med att lägga ned det svenska pensionssystemet, det har ju helt havererat och används i dag av våra politiker som en bra skattekälla för att finansiera alla andra vansinniga socialistiska satsningar där pk-företrädarna kan vältra sig själva i sitt godhetsförstärkande självförhärligande.

Har du idag en lön på mer än cirka 45.000 per månad är du en given förlorare på dagens pensionssystem, du tvingas då betala in till systemet men din inbetalning tillfaller inte dig själv utan den tillfaller kollektivet. Det vill säga du betalar någon annans pension i den socialistiska statens sold, det kan mycket väl vara en somalisk kvinna utan egna ambitioner att någonsin lönearbeta i Sverige. Du kan också vara säker på att få betala för de anhöriginvandrare som drällt in under de senaste 30 åren i Sverige, och blir de så gamla som denna rekordkvinna från Västerås så får du vara beredd på att betala väldigt länge. Grattis!!

Människans inneboende självbevarelsedrift är stark och därför måste individens rätt till sina egna livsbeslut befrias från politikernas förmynderi, vi behöver inga politiskt korrekta förmyndare som inte betror sina medborgares egen inneboende kraft att ta eget ansvar. Eller har det gått så långt att merparten av de svenska medborgarna inte själva ens tror att kan ta hand om sina egna löneinkomster?


Är vi så hjärntvättade att vi frivilligt vill överlåta på de politiker vi så innerligt föraktar att tvinga sina socialistiska idéer på oss i detta ständigt pågående rån som sker av våra egna intjänade pengar?


Snart är de så kallade fattigpensionärerna nästan 500.000 till antalet, hur kan då någon av dessa anse att pensionssystemet i regi av våra politiker varit dem till gagn, eller hade det kanske varit en bättre lösning att själv ha fått tillgång till lönen under den yrkesverksamma tiden för att själv ta sitt öde i egna händer.

Pensionsparadigmets kärna ligger i hur vi betraktar vårt eget och samhällets ansvar för oss alla.

Låt alla få ut sin hela lön och den vilken vill spendera hela beloppet skall givetvis kunna göra det, den vilken systematiskt vill sätta av pengar till egen pensionering skall kunna sätta in pengar på ett spärrat pensionskonto där man själv efter ha uppnått 55 år kan ta ut pengarna skattefritt. Lönen beskattades ju vid utbetalningen!

Den riskbenägne kan då inom ramarna för detta spärrade pensionskonto spekulera på börsen, eller köpa andra finansiella instrument. Du blir din egen lyckas smed men kan inte ta ut dessa skattebefriade pengar innan du fyllt till exempel 55 år. På så sätt stimuleras sparande och bankernas nollräntor är snart ett minne blott.

Får vi dessutom ut hela vår intjänade lön ökar köpkraften och hjulen snurrar så att samhällsekonomin kan komma igång utan socialistiska skatter och pekpinnar. Den som lyckats bra med sin pensionsförvaltning kan då också med sin egen relativt tidiga pensionering skapa plats för den yngre generationen att ta plats på arbetsmarknaden.

Inget av de åtta riksdagspartierna vågar ta upp debatten där förmynderiet verkligen ställs i fråga, varför kan man undra, är vi trots allt socialdemokrater allihop??

MEST POPULÄRA