torsdag, juni 17, 2021
 
HemINRIKESAntidemokraten Jeanette Gustafsdotter ny ledamot i mediestödsnämnden

Antidemokraten Jeanette Gustafsdotter ny ledamot i mediestödsnämnden

En mer olämplig ledamot är svår att hitta

Gab

Tidningsutgivarna har nu fått sin egna huvudlobbyist, Jeanette Gustafsdotter, upptagen på en plats i mediestödsnämnden. Regeringen skall ha utsett henne som ledamot nyligen men någon beslut finns inte att tillgå på hemsidan. Inte heller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har någon information att ladda ner på ämnet. Det verkar alltså vara regeringens hemliga utnämningsmakt som är i farten igen. Gustafsdotter har en historik inom antidemokratiska drev där hon bland annat var mycket aktiv i nedstängningen av Granskning Sverige och dessutom hatdrevade mot Hanif Bali för att han publicerade roliga memer.

Tidigare under året har den grovt rasistiska Micke Seid från Miljöpartiet fått en plats i nämnden.

Video: Jeanette Gustafsdotter drevade för att allt material för Granskning Sverige skulle raderas från Youtube. Hon var framgångsrik och genomförde ett digitalt bokbål av runt 900 program. Citatklipp Nya Riks.

I dag är Gustafsdotter generalsekreterare för Sveriges museer men kommer alltså samtidigt med sin aktivistiska och lobbyistiska bakgrund från Tidningsutgivarna in i MPRT:s beslutande kammare.

Det är oklart om hon efterträder Maria Norbäck eller om hon helt enkelt har lagts till som en extra ledamot. Norbäck avgick under maj 2021 efter att hon insåg att medier som stöder Sverigedemokraterna har börjat få lite stöd och närmar sig en procent av totalbeloppet. Detta trots att just sådana medier borde ha minst 15 procent i ett demokratiskt samhälle. Norbäck är den tredje ledamoten som avgår eftersom ”högermedier” får statligt mediestöd.

Martin Ahlquist, tidigare chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus, avgick under 2010 eftersom han inte lyckades sätta Nationell Idag i konkurs. Under 2017 valde ledamoten Ingela Wadbring att avgå eftersom hon inte kunde krossa Nya Tider som fick presstöd efter Nationell Idag. Den som hårdast drevar för att ”högerpressen” skall stå vid sidan om demokratin i dag är Rossana Dinamarca som i alla MPRT:s beslut rasistanklagar tidningarna och lägger in en ”skiljaktig mening”. Mycket lutar åt att hon blir den fjärde som avgår eftersom ”fel tidningar” får stöd.

Mediestödsnämnden är ett av Sveriges högsta beslutande organ. Detta då deras beslut inte går att överklaga till Förvaltningsrätterna. De är alltså att likställa med Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen. Trots detta fattar de mängder av felaktiga beslut varje år.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fortlöpande satt in lobbyister som inte förstår regelverket överhuvudtaget i nämnden. Deras enda syfte verkar vara att förstöra för ”alternativmedier”.

MEST POPULÄRA