fredag, september 17, 2021
 

Om du uppskattar våra ingående granskningar och reportage så får du gärna donera en slant månadsvis med kreditkort!

HemINRIKESÅklagare Petra Hedberg lät afghansk sexualbrottsling stanna - ingen hänsyn togs till...

Åklagare Petra Hedberg lät afghansk sexualbrottsling stanna – ingen hänsyn togs till svenska kvinnors skyddsbehov

Gab

Skellefteå tingsrätt publicerade den 7 april 2021 en dom mot den afghanska medborgaren Mohammad Halimi. Trots att han enligt domen har försökt begå en våldtäkt med hjälp av en kniv och uttalat dödshot mot en svensk flicka och dessutom sexuellt ofredat en annan valde Hedberg att inte begära utvisning. Detta eftersom hon anser att sexualbrottslingen har ett skyddsbehov i Sverige. Hedberg berättar för Nya Riks att hon inte tog någon hänsyn till den svenska folkgruppens skyddsbehov.

I rättsfallet deltog även Kammaråklagare Anders Norberg som inte heller han uppmärksammande utvisningsproblematiken. Halimi kan nu fortsätta åtnjuta en svensk levnadsstandard samtidigt som han med största sannolikhet inte kommer att kunna få en anställning.

Tilltagande brottslighet

Halimi dömdes redan i november 2020 för misshandel och olaga hot, brott som skall ha utförts under januari 2020. I det ena fallet hade ha utdelat knytnävsslag i ett offers ansikte och sparkat mot kroppen. Samtidigt hotade han två personer med en kniv och påstod att han skulle avsluta deras liv.

Trots denna brottslighet av våldsam karaktär skrev domare Christel Lundmark att det ”saknas särskild anledning att befara att Mohammad Halimi kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet”. Det visade sig alltså att Lundmark hade fel då Halimi nu döms för flertalet nya brott.

Halimi fick 50 timmars samhällstjänst för brottsligheten ovan och slapp samtidigt betala rättegångskostnader på över 100 000 kronor.

Efter detta har Halimi begått ett fall av försök till våldtäkt, ett fall av sexuellt ofredande och ytterligare ett fall av ofredande. Detta mot tre olika offer. Lundmark var domare även i detta fall och tog inte upp utvisningsfrågan. Hon dömde dock gärningsmannen till 15 månaders fängelse. Även i detta fall slapp han bidra till statens kostnader men skall betala ett skadestånd på runt 50 000 kronor.

Åklagaren helt oförstående till svenskarnas skyddsbehov

I domen från Skellefteå tingsrätt står det att Kammaråklagare Anders Norberg var den som hanterade fallet. Han deltog dock bara i en liten del som handlade om en rättspsykiatrisk utredning. Enligt Norberg hanterades fallet istället i sin helhet av Petra Hedberg. Hon får frågor:

Varför begärde du inte utvisning i detta fall?

”Han hade beviljats permanent uppehållstillstånd som särskild skyddsbehövande.”

Var det för skyddsbehov han har menar du?

”Det står i ett yttrande från Migrationsverket.”

Kan inte svenska kvinnor ha ett skyddsbehov också eller hur tänker du där?

”Den diskussionen kommer jag inte att ta.”

Varför skulle det vara ett problem om tingsrätten får ta ställning till en begäran om utvisning?

”Ja, alltså jag kommer inte argumentera om detta.”

Du har alltså tagit hänsyn till han som har begått sexualbrotten med inte de som utatts för dem?

”Formellt framgår det av vår handbok att vi inte skall begära utvisning om det föreligger ett verkställighetshinder.”

Det finns ju inte hinder. Han är ju medborgare i Afghanistan?

”Migrationsverket har uttalat sig om det.”

Du ser ingen risk i framtiden att du själv blir åtalad för detta?

”För vadå?”

Grovt folkrättsbrott

”Nej, det gör jag inte.”

Vi frågar om det inte är att betrakta som ett grovt folkrättsbrott att låta dömda våldsbrottslingar stanna i ett land och därmed utgöra en framtida risk för människor, varpå Hedberg svarar att man i så fall får anmäla det till särskilda åklagarkammaren. Petra Hedberg slänger sedan på telefonen.

Det återstår att se om fallet kommer att hanteras av en hovrätt.

MEST POPULÄRA